Browsing by Author Гриценко, І. С.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 17 to 36 of 108 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016The use of analytical methods for quality control of promising active pharmaceutical ingredients among derivatives of 4-oxoquinoline-3-propanoic acidsZubkov, V. O.; Ruschak, N. І.; Suleiman, M. M.; Devyatkіna, A. O.; Gritsenko, I. S.; Зубков, В. О.; Рущак, Н. І.; Сулейман, М. М.; Девяткіна, А. О.; Гриценко, І. С.; Зубков, В. А.; Рущак, Н. И.; Сулейман, М. М.; Девяткина, А. А.; Гриценко, И. С.
2003Ацилювання тiосемiкарбазиду ангiдридом (+)-1,2,2-триметилциклопентан-1,3-дикарбонової кислотиГриценко, І. С.; Цапко, Є. О.; Gritsenko, I. S.; Tsapko, Ye. O.
2014Взаимодействие перспективного антидепрессанта с ноотропными свойствами 2-метил-3-фениламинометилхинолин-4-она с веществами, возбуждающими и угнетающими ЦНСПодольский, И. Н.; Штрыголь, С. Ю.; Зубков, В. А.; Гриценко, И. С.; Подольський, І. М.; Штриголь, С. Ю.; Зубков, В. О.; Гриценко, І. С.; Podolsky, I. M.; Shtrygol, S. Yu.; Zubkov, V. O.; Gritsenko, I. S.
2019Вивчення залежності розчинності нової оригінальної субстанції катіазину від часуЧерняєва, О. І; Черняева, О. И.; Chernyaeva, O. I.; Гриценко, І. С.; Гриценко, И. С.; Gritsenko, I. S.; Пащенко, Ю. Г.; Pashchenko, Yu. G.
2013Вплив перспективного антидепресанта з ноотропними властивостями 2-метил-3-феніламінометилхінолін-4-ону на фази пам’ятіПодольський, І. М.; Штриголь, С. Ю.; Гриценко, І. С.; Подольский, И. Н.; Штрыголь, С. Ю.; Гриценко, И. С.; Podolsky, I. M.; Shtrigol, S. Y.; Gricenko, I. S.
2013Вплив перспективного антидепресанта з ноотропними властивостями 2-метил-3-феніламінометилхінолін-4-ону на фази пам’ятіПодольський, І. М.; Штриголь, С. Ю.; Гриценко, І. С.; Подольский, И. Н.; Штрыголь, С. Ю.; Гриценко, И. С.; Podolsky, I. M.; Shtrygol, S. Yu.; Gritsenko, I. S.
2011Вплив похідних 3-амінометил-2-метилхінолін-4-ону на рівень моноамінів у головному мозку мишейШтриголь, С. Ю.; Зубков, В. О.; Подольський, І. М.; Гриценко, І. С.; Штрыголь, С. Ю.; Зубков, В. А.; Подольский, И. Н.; Гриценко, И. С.; Shtrygol, S. Yu.; Zubkov, V. O.; Podolsky, I. M.; Gritsenko, I. S.
2018Впровадження іноваційних технологій викладання дисципліни аналітична хімiя в НФаУГриценко, І. С.; Гриценко, И. С.; Gritsenko, I. S.; Петухова, И. Ю.; Петухова, І. Ю.; Petukhova, I. Yu.; Тихонова, О. А.
2010Деякі особливості взаємодії 2-хлор-4-метилхінолін-6-сульфонамідів з ароматичними та аліфатичними амінамиОлексієнко, Т. О.; Гриценко, І. С.; Зубков, В. О.; Цапко, Т. О.; Алексеенко, Т. А.; Гриценко, И. С.; Зубков, В. А.; Цапко, Т. А.; Oleksienko, T. O.; Grytsenko, I. S.; Zubkov, V. O.; Tsapko, T. O.
2010Деякі особливості сульфохлорування похідних 1,2-дигідрохінолін-2-онуЗубков, В. О.; Цапко, T. O.; Гриценко, І. С.; Зубков, В. А.; Цапко, Т. A.; Гриценко, И. С.; Zubkov, V. O.; Tsapko, T. O.; Grytsenko, I. S.
2017Досвід використання різних форм організації навчання на кафедрі аналітичної хімії НФаУГриценко, І. С.; Гриценко, И. С.; Gritsenko, I. S.; Жукова, Т. В.; Zhukova, T. V.; Колісник, С. В.; Колесник, С. В.; Kolisnyk, S. V.; Мороз, В. П.; Moroz, V. P.; Костіна, Т. А.; Костина, Т. А.; Kostina, T. A.
2013Дослідження гіпоглікемічної активності та гострої токсичності похідних (±)-камфорної кислоти з хіназолін-4-оновим фрагментомЦапко, Є. О.; Гриценко, І. С.; Малоштан, Л. М.; Тимошина, І. О.; Ситнік, К. М.; Яковлєва, Л. В.; Шаповал, О. М.; Цапко, Е. А.; Гриценко, И. С.; Малоштан, Л. Н.; Тимошина, И. А.; Сытник, К. М.; Яковлева, Л. В.; Шаповал, О. Н.; Tsapko, Ye. O.; Grytsenko, I. S.; Maloshtan, L. M.; Tymoshina, I. O.; Sytnik, K. M.; Yakovleva, L. V.; Shapoval, O. M.
2015Дослідження молекулярних механізмів протизапальної та анальгетичної дії n-фенілантранілових кислотКленіна, О. В.; Кленина, О. В.; Klenina, O. V.; Огурцов, В. В.; Огурцов, В. В.; Ogurtsov, V. V.; Голос, І. Я.; Голос, И. Я.; Golos, I. Ya.; Чабан, Т. І.; Чабан, Т. И.; Chaban, T. I.; Сулейман, М. М.; Сулейман, М. М.; Suleyman, М. М.; Драпак, І. В.; Драпак, И. В.; Drapak, I. V.; Гриценко, І. С.; Гриценко, И. С.; Gritsenko, I. S.
2016Екстемпоральна рецептура (технологія, аналіз, застосування)Тихонов, О. І.; Ярних, Т. Г.; Гриценко, І. С.; Хохленкова, Н. В.; Тихонов, А. И.; Ярных, Т. Г.; Гриценко, И. С.; Хохленкова, Н. В.; Tikhonov, O. I.; Yarnikh, T. G.; Gritsenko, I. S.; Khokhlenkova, N. V.
2005З-диметиламинометил-2-метил- 1H-хинолин-4-он -эффективный реагент в синтезе 3-аминометилзамещенных хинолоновЗубков, В. А.; Гриценко, И. С.; Таран, С. Г.; Подольский, И. Н.; Каменецкая, О. Л.; Zubkov, V. O.; Gritsenko, I. S.; Taran, S. G.; Podolsky, I. M.; Kamenetskaya, O. L.; Зубков, В. О.; Гриценко, І. С.; Таран, С. Г.; Подольський, І. М.; Каменецька, О. Л.
2016Засоби, що впливають на органи і тканиниГриценко, І. С.; Таран, С. Г.; Перехода, Л. О.; Бєрезнякова, Н. Л.; Гриценко, И. С.; Таран, С. Г.; Перехода, Л. А.; Березнякова, Н. Л.; Gritsenko, I. S.; Taran, S. G.; Perekhoda, L. O.; Berezniakova, N. L.
2013Застосування 2 метил-3-феніламінометилхінолін-4-ону як засобу антигіпоксичної, актопротекторної та антиалкогольної діїШтриголь, С. Ю.; Подольський, І. М.; Зубков, В. О.; Гриценко, І. С.; Штрыголь, С. Ю.; Подольский, И. Н.; Зубков, В. А.; Гриценко, И. С.; Shtrygol, S. Yu.; Podolsky, I. M.; Zubkov, V. O.; Gritsenko, I. S.
2011Застосування 2-метил-3-феніламінометилхінолін-4-ону як засобу антидепресивної та антиамнестичної діїЗубков, В. О.; Гриценко, І. С.; Подольський, І. М.; Штриголь, С. Ю.; Шатілов, О. В.; Зубков, В. А.; Гриценко, И. С.; Подольский, И. Н.; Штрыголь, С. Ю.; Шатилов, О. В.; Zubkov, V. O.; Gritsenko, I. S.; Podolsky, I. M.; Shtrigol, S.Yu.; Shatilov, O. V.
2017Застосування похідних 4-амінобутанової кислоти як ноотропних засобівМіщенко, О. Я.; Голік, М. Ю.; Гриценко, І. С.; Комісаренко, А. М.; Палагіна, Н. А.; Міщенко, М. В.; Мищенко, О. Я.; Голик, Н. Ю.; Гриценко, И. С.; Комисаренко, А. Н.; Палагина, Н. А.; Mishchenko, O. Ya.; Golik, M. Yu.; Grichenko, I. S.; Komisarenko, A. N.; Palagina, N. A.
2017Застосування ізопропілового естеру 3-(2-метил-4-оксо-1,4-дигідрохінолін-3іл)пропанової кислоти як засобу гемостатичної діїЗубков, В. О.; Зубков, В. А.; Zubkov, V. O.; Рущак, Н. И.; Ruschak, N. I.; Малоштан, Л. М.; Maloshtan, L. M.; Малоштан, Л. Н.; Шакина, Л. А.; Шакіна, Л. О.; Shakina, L. A.; Кобзар, Н. П.; Кобзарь, Н. П.; Kobzar, N. P.; Кізь, О. В.; Kiz, O. V.; Кизь, О. В.; Гриценко, І. С.; Гриценко, И. С.; Gritsenko, I. S.