Browsing by Author Сытник, К. М.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 19 to 38 of 39 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Дослідження антиексудативної активності 1-фенетил-5,7-дигідро-1Н-піроло-[2,3-d] піримідин-2,4,6-трионаСеврюков, О. В.; Севрюков, А. В.; Sevryukov, A. V.; Волковий, В. А.; Волковой, В. А.; Volkovoy, V. A.; Колісник, С. В.; Колесник, С. В.; Kolesnik, S. V.; Ситнік, К. М.; Сытник, К. М.; Sutnik, K. M.
2017Дослідження взаємодії 4-гідроксикумарину з хлороангідридом 2-хлоро-2,2-дифеніл оцтової кислоти з метою створення нових біологічноактивних сполук на основі похідних бензилової кислотиСитнік, К. М.; Сытник, К. М.; Sytnik, К. M.; Колісник, С. В.; Колесник, С. В.; Kolisnyk, S. V.; Шпичак, Т. В.; Shpychak, T. V.; Цапко, Є. О.; Цапко, Е. А.; Tsapko, Ye. O.
2018Дослідження взаємодії гідразиду бензилової кислоти із заміщеними 2-карбметоксифенілізотіацианатами з метою створення нових біологічноактивних сполук на основі похідних бензилової кислотиСтарінова, М. В.; Старинова, М. В.; Starinova, M. V.; Ситнік, К. М.; Сытник, К. М.; Sytnik, K. M.; Колісник, С. В.; Колесник, С. В.; Kolisnyk, S. V.
2018Дослідження протимікробної дії N’-ариліден-2-оксо-3,3-дифеніл-2,3-дигідро-1H-тієно-[3,4-b]пірол-6-карбогідразидівСытник, К. М.; Ситнік, К. М.; Sytnik, K. M.; Osolodchenko, T. P.; Осолодченко, Т. П.; Колісник, С. В.; Колесник, С. В.; Kolisnyk, S. V.; Цапко, Є. О.; Цапко, Е. А.; Tsapko, Ye. O.
2007Использование ацидохромной циклоконденсации в синтезе производных 2-оксо-3,3-дифенил-2,3-дигидро-1Н-тиено-[3,4-b]пиррол-6-карбоновой кислотыСытник, К. М.; Шемчук, Л. А.; Кончаковская, М. Е.; Черных, В. П.; Sytnik, K. M.; Shemchuk, L. A.; Konchakovskaya, M. Ye.; Chernykh, V. P.; Ситнік, К. М.; Шемчук, Л. А.; Кончаковська, М. Є.; Черних, В. П.
2015Лабораторный журнал по органической химии для студентов ІІ курса заочной формы обучения НФаУЧерных, В. П.; Шемчук, Л. А.; Колесникова, Т. А.; Шемчук, Л. М.; Шпичак, Т. В.; Боряк, Л. И.; Горячий, В. Д.; Орленко, И. В.; Старчикова, И. Л.; Бризицкая, О. А.; Былов, И. Е.; Сытник, К. М.; Власов, С. В.; Арзуманов, П. С.; Левашов, Д. В.; Лега, Д. А.; Редькин, Р. Г.
2014Метод синтезу 3-аміно-2-R-7-(R1-феніл)-3Н-тієно [3,2-d]піримідин-4-онівСитнік, К. М.; Сытник, К. М.; Sitnik, K. M.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.; Овсяникова, Ю. О.
2018Неочикуваний синтез похідних етилен-N,N'-біс(спіроіндол-3,3'-піроло[3,4-с]пірол-2а',5а'-дигідро-2,2',6'(1H,1'H,5'H)-триону)Сюмка, Є. І.; Сюмка, Е. И.; Ситнік, К. М.; Сытник, К. М.; Sytnik, K. M.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.
2018Пошук нових антигіпоксантів серед похідних 1-фенетил-5,7–дигідро–1H–піроло[2,3-d]піримідін-2,4,6-тріонуВолковой, В. А.; Volkovoy, V. A.; Волковий, В. А.; Решетняк, Н. В.; Reshetnyak, N. V.; Колісник, С. В.; Колесник, С. В.; Kolisnyk, S. V.; Ситнік, К. М.; Сытник, К. М.; Sytnik, K. M.
2017Простой синтез новых гетероциклических соединений лактонной природы на основе бензиловой кислотыСытник, К. М.; Колесник, С. В.; Мороз, В. П.; Цапко, Е. А.; Sytnik, К. М.; Коlesnyk, S. V.; Моroz, V. P.; Tsapko, Ye. O.
1999Рециклизация 2-имино-2H-1-бензопиранов под действием нуклеофильных реагентов. Использование 2-(N-ароилгидразоно)кумарин-3-карбоксамидов для синтеза 3-(1,3,4-оксадиазолил-2)кумариновКоваленко, С. Н.; Сытник, К. М.; Никитченко, В. М.; Русанова, С. В.; Черных, В. П.; Порохняк, А. О.; Коваленко, С. М.; Ситнік, К. М.; Нікітченко, В. М.; Русанова, С. В.; Черних, В. П.; Порохняк, А. О.; Kovalenko, S. N.; Sitnik, K. M.; Nikitchenko, V. M.; Rusanova, S. V.; Chernykh, V. P.; Porohnayk, A. O.; Kovalenko, S. M.
2017Синтез біологічно активних похідних 1,2,2-триметилциклопентанкарбонової кислоти з фрагментом 2-аміно-1,3,4-тіадіазолуЦапко, Є. О.; Ситнік, К. М.; Цапко, Е. А.; Сытник, К. М.; Tsapko, Ye. O.; Sytnik, К. М.
2018Синтез біологічно активних похідних хіназолін-4(3н)-ону 1,2,2-триметилциклопентановим фрагментом у другому положенніЦапко, Є. О.; Цапко, Е. А.; Tsapko, Ye. O.; Ситнік, К. М.; Сытник, К. М.; Sytnik, K. M.
2016Синтез похідних 2-тіоксо-2,3-дигідро-1Н-хіназолін-4-ону з дифенілкарбінольним фармакофорним фрагментом на основі гідразиду бензилової кислотиСитнік, К. М.; Цапко, Є. О.; Мороз, В. П.; Колісник, С. В.; Сытник, К. М.; Цапко, Е. А.; Мороз, В. П.; Колесник, С. В.; Sytnik, K. M.; Tsapko, Ye. O.; Moroz, V. P.; Kolisnyk, S. V.
2003Синтез та біологічна активність 3-(5-R-аміно-1,3,4-тіадіазол-2-іл)кумаринівСитник, К. М.; Билов, І. Є.; Коваленко, С. М.; Sytnik, K. M.; Bylov, I. Ye.; Kovalenko, S. N.; Сытник, К. М.; Былов, И. Е.; Коваленко, С. Н.
2018Синтез та дослідження антимікробної активності N-ариліден-2-оксо-3,3-дифеніл-2,3-дигідро-1H-тієно[3,4-b]пірол-6-карбогідразидівСитнік, К. М.; Осолодченко, Т. П.; Колісник, С. В.; Сюмка, Є. І.; Sytnik, K. M.; Osolodchenko, T. P.; Kolisnyk, S. V.; Syumka, Ye. I.; Сытник, К. М.; Осолодченко, Т. П.; Колесник, С. В.; Сюмка, Е. И.
2018Синтез та дослідження реакційної здатності похідних 3-(2-гідрокси-2,2-дифенілацетиламіно)-4-оксо-2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідрохіназолінуСитнік, К. М.; Сытник, К. М.; Sytnik, K. M.; Старінова, М. В.; Старинова, М. В.; Starinova, M. V.; Колісник, С. В.; Колесник, С. В.; Kolisnyk, S. V.
1999Синтез та туберкулостатична дія 2-(R-тіосемікарбазоно)кумарин-3-карбоксамідівСытник, К. М.; Ситнік, К. М.; Sitnik, K. M.; Коваленко, С. Н.; Коваленко, С. М.; Kovalenko, S. N.; Черных, В. П.; Черних, В. П.; Chernih, V. P.; Гончарова, В. М.; Гончарова, В. М.; Goncharova, V. M.; Kovalenko, S. M.
2016Синтез функціоналізованих похідних 3-аміно-2-R-7-(R'-феніл)-3Н-тієно[3,2-d]піримідин-4-онів та дослідження їх антидіабетичної активностіОвсяникова, Ю. О.; Ситнік, К. М.; Шемчук, Л. А.; Загайко, А. Л.; Филимоненко, В. П.; Овсяникова, Ю. А.; Сытник, К. М.; Шемчук, Л. А.; Загайко, А. Л.; Филимоненко, В. П.; Ovsianykova, Yu. O.; Sytnik, K. M.; Shemchuk, L. A.; Zahayko, A. L.; Fylymonenko, V. P.
2006Синтез і біологічна активність 3-гетерилкумаринів з циклами оксадіазолу, триазолу, тіадіазолу та продуктів їх хімічних перетвореньСытник, К. М.; Ситнік, К. М.; Sitnik, K. M.; Коваленко, С. Н.; Коваленко, С. М.; Kovalenko, S. N.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernih, V. P.; Воронина, Л. М.; Вороніна, Л. М.; Сенюк, И. В.; Сенюк, І. В.; Senuk, I. V.; Кравченко, Г. Б.; Кравченко, Г. Б.; Kravchenko, G. B.