Browsing by Author Сытник, К. М.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 29 to 45 of 45 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Пошук нових антигіпоксантів серед похідних 1-фенетил-5,7–дигідро–1H–піроло[2,3-d]піримідін-2,4,6-тріонуВолковой, В. А.; Volkovoy, V. A.; Волковий, В. А.; Решетняк, Н. В.; Reshetnyak, N. V.; Колісник, С. В.; Колесник, С. В.; Kolisnyk, S. V.; Ситнік, К. М.; Сытник, К. М.; Sytnik, K. M.
2015Простой метод синтеза 3-амино-2-R-7-(R'-фенил)-3Н-тиено[3,2-d]пиримидин-4-оновОвсяникова, Ю. А.; Сытник, К. М.; Черных, В. П.; Шемчук, Л. А.; Овсяникова, Ю. О.; Ovsyanikova, Yu. O.; Ситнік, К. М.; Sytnik, K. M.; Черних, В. П.; Chernykh, V. P.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. А.
2017Простой синтез новых гетероциклических соединений лактонной природы на основе бензиловой кислотыСытник, К. М.; Колесник, С. В.; Мороз, В. П.; Цапко, Е. А.; Sytnik, К. М.; Коlesnyk, S. V.; Моroz, V. P.; Tsapko, Ye. O.
1999Рециклизация 2-имино-2H-1-бензопиранов под действием нуклеофильных реагентов. Использование 2-(N-ароилгидразоно)кумарин-3-карбоксамидов для синтеза 3-(1,3,4-оксадиазолил-2)кумариновКоваленко, С. Н.; Сытник, К. М.; Никитченко, В. М.; Русанова, С. В.; Черных, В. П.; Порохняк, А. О.; Коваленко, С. М.; Ситнік, К. М.; Нікітченко, В. М.; Русанова, С. В.; Черних, В. П.; Порохняк, А. О.; Kovalenko, S. N.; Sitnik, K. M.; Nikitchenko, V. M.; Rusanova, S. V.; Chernykh, V. P.; Porohnayk, A. O.; Kovalenko, S. M.
2017Синтез біологічно активних похідних 1,2,2-триметилциклопентанкарбонової кислоти з фрагментом 2-аміно-1,3,4-тіадіазолуЦапко, Є. О.; Ситнік, К. М.; Цапко, Е. А.; Сытник, К. М.; Tsapko, Ye. O.; Sytnik, К. М.
2018Синтез біологічно активних похідних хіназолін-4(3н)-ону 1,2,2-триметилциклопентановим фрагментом у другому положенніЦапко, Є. О.; Цапко, Е. А.; Tsapko, Ye. O.; Ситнік, К. М.; Сытник, К. М.; Sytnik, K. M.
2019Синтез дослідження біологічної активності похідних на основі 2-оксо-3,3-дифеніл-2,3- дигідро-1H-тіено-[3,4-b]пірол-6-карбонової кислотиСитнік, К. М.; Сытник, К. М.; Sytnik, К. М.; Сюмка, Є. І.; Сюмка, Е. И.; Левашов, Д. В; Levashov, D. V.; Лега, Д. О.; Лега, Д. А.; Lega, D. O.; Колісник, С. В.; Колесник, С. В.; Kolisnyk, S. V.; Цапко, Є. О.; Цапко, Е. О.; Tsapko, Ye. O.; Осолодченко, Т. П.; Osolodchenko, T. P.
2016Синтез похідних 2-тіоксо-2,3-дигідро-1Н-хіназолін-4-ону з дифенілкарбінольним фармакофорним фрагментом на основі гідразиду бензилової кислотиСитнік, К. М.; Цапко, Є. О.; Мороз, В. П.; Колісник, С. В.; Сытник, К. М.; Цапко, Е. А.; Мороз, В. П.; Колесник, С. В.; Sytnik, K. M.; Tsapko, Ye. O.; Moroz, V. P.; Kolisnyk, S. V.
2003Синтез та біологічна активність 3-(5-R-аміно-1,3,4-тіадіазол-2-іл)кумаринівСитник, К. М.; Билов, І. Є.; Коваленко, С. М.; Sytnik, K. M.; Bylov, I. Ye.; Kovalenko, S. N.; Сытник, К. М.; Былов, И. Е.; Коваленко, С. Н.
2019Синтез та біологічна активність сполук, що містять ядра 1H-2,1-бензотіазин 2,2-діоксиду та пірануСюмка, Є. І.; Сюмка, Е. И.; Syumka, Ye. I.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.; Ситнік, К. М.; Сытник, К. М.; Sytnik, K. M.; Лега, Д. О.; Лега, Д. А.; Lega, D. A.; Левашов, Д. В.; Levashov, D. V.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Колодяжна, Т. І.; Колодяжная, Т. И.; Kolodyazhna, N. I.
2018Синтез та дослідження антимікробної активності N-ариліден-2-оксо-3,3-дифеніл-2,3-дигідро-1H-тієно[3,4-b]пірол-6-карбогідразидівСитнік, К. М.; Осолодченко, Т. П.; Колісник, С. В.; Сюмка, Є. І.; Sytnik, K. M.; Osolodchenko, T. P.; Kolisnyk, S. V.; Syumka, Ye. I.; Сытник, К. М.; Осолодченко, Т. П.; Колесник, С. В.; Сюмка, Е. И.
2018Синтез та дослідження реакційної здатності похідних 3-(2-гідрокси-2,2-дифенілацетиламіно)-4-оксо-2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідрохіназолінуСитнік, К. М.; Сытник, К. М.; Sytnik, K. M.; Старінова, М. В.; Старинова, М. В.; Starinova, M. V.; Колісник, С. В.; Колесник, С. В.; Kolisnyk, S. V.
1999Синтез та туберкулостатична дія 2-(R-тіосемікарбазоно)кумарин-3-карбоксамідівСытник, К. М.; Ситнік, К. М.; Sitnik, K. M.; Коваленко, С. Н.; Коваленко, С. М.; Kovalenko, S. N.; Черных, В. П.; Черних, В. П.; Chernih, V. P.; Гончарова, В. М.; Гончарова, В. М.; Goncharova, V. M.; Kovalenko, S. M.
2016Синтез функціоналізованих похідних 3-аміно-2-R-7-(R'-феніл)-3Н-тієно[3,2-d]піримідин-4-онів та дослідження їх антидіабетичної активностіОвсяникова, Ю. О.; Ситнік, К. М.; Шемчук, Л. А.; Загайко, А. Л.; Филимоненко, В. П.; Овсяникова, Ю. А.; Сытник, К. М.; Шемчук, Л. А.; Загайко, А. Л.; Филимоненко, В. П.; Ovsianykova, Yu. O.; Sytnik, K. M.; Shemchuk, L. A.; Zahayko, A. L.; Fylymonenko, V. P.
2006Синтез і біологічна активність 3-гетерилкумаринів з циклами оксадіазолу, триазолу, тіадіазолу та продуктів їх хімічних перетвореньСытник, К. М.; Ситнік, К. М.; Sitnik, K. M.; Коваленко, С. Н.; Коваленко, С. М.; Kovalenko, S. N.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernih, V. P.; Воронина, Л. М.; Вороніна, Л. М.; Сенюк, И. В.; Сенюк, І. В.; Senuk, I. V.; Кравченко, Г. Б.; Кравченко, Г. Б.; Kravchenko, G. B.
2019Хімічні перетворення нових моно та біс-похідних спіроіндол-3,3'-піроло[3,4-с]піролуСюмка, Е. И.; Сюмка, Є. І.; Syumka, Ye. I.; Ситнік, К. М.; Сытник, К. М.; Sytnik, K. M.; Левашов, Д. В.; Levashov, D. V.; Лега, Д. О.; Лега, Д. А.; Lega, D. A.
2014Цілеспрямований пошук біологічно активних речовин серед похідних 1-R-5-R1, 5-R2-5,7-дигідро-1Н-піроло[2,3-d]-піримідин-2,4,6-трионівСитнік, К. М.; Сытник, К. М.; Sitnik, K. M.; Колісник, С. В.; Колесник, С. В.; Kolesnik, S. V.; Бардаш, О. А.