Browsing by Author Шемчук, Л. А.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 43 to 62 of 100 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016The use of aliphatic aldehydes in the synthesis of new pyran annulated derivatives of 1H-2,1-benzothiazin- 4-one 2,2-dioxide via domino-type interactions. The antimicrobial activity of the compounds synthesizedLega, D. A.; Filimonova, N. I.; Geyderikh, O. G.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.; Лега, Д. О.; Філімонова, Н. І.; Гейдеріх, О. Г.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Лега, Д. А.; Филимонова, Н. И.; Гейдерих, О. Г.; Черных, В. П.; Шемчук, Л. А.
2007Антимікробна активність похідних N-(4-оксо-3,4-дигідрохіназолін-3-іл) сукцинамінової кислотиДикий, І. Л.; Філімонова, Н. І.; Арзуманов, П. С.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Dikiy, I. L.; Filimonova, N. I.; Arzumanov, P. S.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.
2006Вивчення антимікробної дії похідних хіназолін-4-ону та гетероциклічних сполук на їх основіДикий, І. Л.; Криськів, О. С.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Дубініна, Н. В.; Dykiy, I. L.; Kryskiv, O. S.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.; Dubinina, N. V.
1994Вивчення реакції N-арилглутарімідів з пентахлоридом і трихлороксидом фосфоруШемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.
2011Використання 1-R-6-аміноурацилів в одностадійному синтезі 1-R-5,5-дифеніл-5,7-дигідро-1H-піроло[2,3-d]піримідин-2,4,6-тріонівСитнік, К. М.; Григорів, Г. В.; Шемчук, Л. А.; Черних, В. П.; Цапко, Є. О.; Мороз, В. П.; Шпичак, Т. В.; Sytnik, K. M.; Grygoriv, G. V.; Shemchuk, L. A.; Chernykh, V. P.; Tsapko, Ye. O.; Moroz, V. P.; Shpychak, T. V.; Сытник, К. М.; Григорив, Г. В.; Шемчук, Л. А.; Черных, В. П.; Цапко, Е. А.; Мороз, В. П.; Шпичак, Т. В.
2007Використання ацидохромної циклоконденсації у синтезі похідних 2-оксо-3,3-дифеніл-2,3-дигідро-1H-тієно-[3,4-b]пірол-6-карбонової кислотиСитнік, К. М.; Шемчук, Л. А.; Кончаковська, М. Є.; Черних, В. П.; Sytnik, K. M.; Shemchuk, L. A.; Konchakovskaya, M. Ye.; Chernykh, V. P.
2016Використання ізатинів у реакції БіджинелліГригорів, Г. В.; Лега, Д. О.; Шемчук, Л. А.; Черних, В. П.; Григорив, Г. В.; Grygoriv, G. V.; Lega, D. O.; Лега, Д. А.; Shemchuk, L. A.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.
2016Генерування 2-оксошдолшазометинглідів з ізатину і піколшамшів та їх взаємодія з акриламгдамиРедькін, Р. Г.; Шемчук, Л. А.; Черних, В. П.; Redkin, R. G.; Редькин, Р. Г.; Schemchuk, L. A.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.
2010Дослідження взаємодії з арилмагнійгалогенідами продуктів гетероциклізації бензиламіду N-етоксалілантранілової кислотиЛевашов, Д. В.; Лега, Д. О.; Ситнік, К. М.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Levashov, D. V.; Lega, D. A.; Sytnik, K. M.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.
2014Дослідження залежності "хімічна структура - антигіпоксична дія" в ряду похідних індолу та 2-оксіндолу, які містять етиламіновий фрагментРедькін, Р. Г.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Цубанова, Н. А.; Штриголь, С. Ю.; Redkin, R. Gr.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.; Tsubanova, N. A.; Shtrygol, S. Yu.; Редькин, Р. Г.; Черных, В. П.; Шемчук, Л. А.; Цубанова, Н. А.; Штрыголь, С. Ю.
2018Дослідження трикомпонентної взаємодії між ізатином, α-амінокислотами і N,N’-ди(3-карбоксипропеноїл)-1,2-етилендіаміном та встановлення будови одержаних сполукСюмка, Є. І.; Шемчук, Л. А.; Черних, В. П.; Редькін, Р. Г.; Syumka, Ye. I.; Shemchuk, L. A.; Chernykh, V. P.; Redkin, R. G.; Сюмка, Е. И.; Шемчук, Л. А.; Черных, В. П.; Редькин, Р. Г.
2011Діуретична та антиексудативна активність похідних тієно[2,3-d]піримідинівРізак, Г. В.; Тимчук, Н. Ф.; Щербак, А. А.; Левашов, Д. В.; Арзуманов, П. С.; Шемчук, Л. А.; Rizak, G. V.; Timchuk, N. F.; Shcherbak, A. A.; Levashov, D. V.; Arzumanov, P. S.; Shemchuk, L. A.
2007Использование ацидохромной циклоконденсации в синтезе производных 2-оксо-3,3-дифенил-2,3-дигидро-1Н-тиено-[3,4-b]пиррол-6-карбоновой кислотыСытник, К. М.; Шемчук, Л. А.; Кончаковская, М. Е.; Черных, В. П.; Sytnik, K. M.; Shemchuk, L. A.; Konchakovskaya, M. Ye.; Chernykh, V. P.; Ситнік, К. М.; Шемчук, Л. А.; Кончаковська, М. Є.; Черних, В. П.
2013Исследование зависимости «химическая структура-антигипоксическое действие» в ряду производных индола и 2-оксиндола, которые содержат этиламиновый фрагментЧерных, В. П.; Редькин, Р. Г.; Цубанова, Н. А.; Шемчук, Л. А.; Штрыголь, С. Ю.; Черних, В. П.; Редькін, Р. Г.; Цубанова, Н. А.; Шемчук, Л. А.; Штриголь, С. Ю.; Tsubanova, N. A.
1996Конструювання та синтез біологічно активних речовин з фармакофорами дикарбоксильноі природиЧерних, В. П.; Орленко, І. В.; Іванова, І. Л.; Білоконь, Я. В.; Боряк, Л. І.; Коваленко, Св. М.; Горячий, В. Д.; Сергієнко, О. М.; Колесникова, Т. О.; Снітковський, Є. Л.; Гридасов, В. І.; Шемчук, Л. А.; Гриценко, І. С.; Коваленко, С. М.; Черных, В. П.; Коваленко, С. Н.; Гриценко, И. С.; Шемчук, Л. А.; Гридасов, В. И.; Снитковский, Е. Л.; Колесникова, Т. А.; Сергиенко, Е. М.; Горячий, В. Д.; Коваленко, Св. Н.; Боряк, Л. И.; Белоконь, Я. В.; Иванова, И. Л.; Орленко, И. В.; Chernykh, V. P.; Kovalenko, S. N.; Gritsenko, I. S.; Shemchuk, L. A.; Gridasov, V. I.; Snitkovskiy, E. L.; Kolesnikova, T. A.; Sergiyenko, E. M.; Goryachiy, V. D.; Kovalenko, Sv. N.; Boryak, L. I.; Belokon, Y. V.; Ivanova, I. L.; Orlenko, I. V.
1996Конструювання та синтез біологічно активних речовин з фармакофорами дикарбоксильної природиЧерних, В. П.; Черных, В. П.; Chernih, V. P.; Коваленко, С. М.; Коваленко, С. Н.; Kovalenko, S. N.; Гриценко, И. С.; Гриценко, І. С.; Gricenko, I. S.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Гридасов, В. И.; Гридасов, В. І.; Gridasov, V. I.; Снитковский, Е. Л.; Снітковський, Є. Л.; Snitkovskiy, E. L.; Колесникова, Т. О.; Колеснікова, Т. О.; Kolesnikova, T. O.; Сергиенко, О. М.; Сергієнко, О. М.; Sergienko, O. M.; Горячий, В. Д.; Горячий, В. Д.; Goraychiy, V. D.; Коваленко, Св. М.; Коваленко, Св. Н.; Kovalenko, S. N.; Боряк, Л. Л.; Боряк, Л. Л.; Borayk, L. L.; Билоконь, Я. В.; Білоконь, Я. В.; Bilokon, Ya. V.; Иванова, И. Л.; Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; Орленко, Г. В.; Орленко, Г. В.; Orlenko, G. V.; Kovalenko, S. M.
2018Конструювання та синтез дифармакофорних сполук, що містять ядра ізомерних триазолів та тіадіазолівКоваленко, С. М.; Коваленко, С. Н.; Kovalenko, S. M.; Маріуца, І. О.; Мариуца, И. А.; Mariutsa, І. О.; Жуков, І. О.; Zhukov, I. O.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.
1997Кінетика каталітичного ацилювання арилсульфоногідразидів глутаровим ангідридом у середовищі діоксану та бензолу в присутності карбонових кислотЧерних, В. П.; Буряк, О. А.; Горячий, В. Д.; Канаан, Х. М.; Іванова, І. Л.; Макуріна, В. І.; Шемчук, Л. А.; Черных, В. П.; Шемчук, Л. А.; Горячий, В. Д.; Буряк, О. А.; Канаан, Х. М.; Иванова, И. Л.; Макурина, В. И.; Chernykh, V. P.; Buryak, O. A.; Goryachy, V. D.; Ivanova, I. L.; Makurina, V. I.; Kanaan, Kh. M.; Shemchuk, L. A.
2015Лабораторний журнал з органічної хіміі для студентів ІІ курсу денної форми навчання НФаУЧерних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Колеснікова, Т. О.; Шемчук, Л. М.; Шпичак, Т. В.; Боряк, Л. І.; Горячий, В. Д.; Орленко, І. В.; Старчикова, І. Л.; Бризицька, О. А.; Билов, І. Є.; Ситнік, К. М.; Власов, С. В.; Арзуманов, П. С.; Левашов, Д. В.; Лега, Д. О.; Редькін, Р. Г.
2015Лабораторный журнал по органической химии для студентов ІІ курса заочной формы обучения НФаУЧерных, В. П.; Шемчук, Л. А.; Колесникова, Т. А.; Шемчук, Л. М.; Шпичак, Т. В.; Боряк, Л. И.; Горячий, В. Д.; Орленко, И. В.; Старчикова, И. Л.; Бризицкая, О. А.; Былов, И. Е.; Сытник, К. М.; Власов, С. В.; Арзуманов, П. С.; Левашов, Д. В.; Лега, Д. А.; Редькин, Р. Г.