Browsing by Author Шемчук, Л. А.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 60 to 79 of 104 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1996Конструювання та синтез біологічно активних речовин з фармакофорами дикарбоксильної природиЧерних, В. П.; Черных, В. П.; Chernih, V. P.; Коваленко, С. М.; Коваленко, С. Н.; Kovalenko, S. N.; Гриценко, И. С.; Гриценко, І. С.; Gricenko, I. S.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Гридасов, В. И.; Гридасов, В. І.; Gridasov, V. I.; Снитковский, Е. Л.; Снітковський, Є. Л.; Snitkovskiy, E. L.; Колесникова, Т. О.; Колеснікова, Т. О.; Kolesnikova, T. O.; Сергиенко, О. М.; Сергієнко, О. М.; Sergienko, O. M.; Горячий, В. Д.; Горячий, В. Д.; Goraychiy, V. D.; Коваленко, Св. М.; Коваленко, Св. Н.; Kovalenko, S. N.; Боряк, Л. Л.; Боряк, Л. Л.; Borayk, L. L.; Билоконь, Я. В.; Білоконь, Я. В.; Bilokon, Ya. V.; Иванова, И. Л.; Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; Орленко, Г. В.; Орленко, Г. В.; Orlenko, G. V.; Kovalenko, S. M.
2018Конструювання та синтез дифармакофорних сполук, що містять ядра ізомерних триазолів та тіадіазолівКоваленко, С. М.; Коваленко, С. Н.; Kovalenko, S. M.; Маріуца, І. О.; Мариуца, И. А.; Mariutsa, І. О.; Жуков, І. О.; Zhukov, I. O.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.
1997Кінетика каталітичного ацилювання арилсульфоногідразидів глутаровим ангідридом у середовищі діоксану та бензолу в присутності карбонових кислотЧерних, В. П.; Буряк, О. А.; Горячий, В. Д.; Канаан, Х. М.; Іванова, І. Л.; Макуріна, В. І.; Шемчук, Л. А.; Черных, В. П.; Шемчук, Л. А.; Горячий, В. Д.; Буряк, О. А.; Канаан, Х. М.; Иванова, И. Л.; Макурина, В. И.; Chernykh, V. P.; Buryak, O. A.; Goryachy, V. D.; Ivanova, I. L.; Makurina, V. I.; Kanaan, Kh. M.; Shemchuk, L. A.
2015Лабораторний журнал з органічної хіміі для студентів ІІ курсу денної форми навчання НФаУЧерних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Колеснікова, Т. О.; Шемчук, Л. М.; Шпичак, Т. В.; Боряк, Л. І.; Горячий, В. Д.; Орленко, І. В.; Старчикова, І. Л.; Бризицька, О. А.; Билов, І. Є.; Ситнік, К. М.; Власов, С. В.; Арзуманов, П. С.; Левашов, Д. В.; Лега, Д. О.; Редькін, Р. Г.
2015Лабораторный журнал по органической химии для студентов ІІ курса заочной формы обучения НФаУЧерных, В. П.; Шемчук, Л. А.; Колесникова, Т. А.; Шемчук, Л. М.; Шпичак, Т. В.; Боряк, Л. И.; Горячий, В. Д.; Орленко, И. В.; Старчикова, И. Л.; Бризицкая, О. А.; Былов, И. Е.; Сытник, К. М.; Власов, С. В.; Арзуманов, П. С.; Левашов, Д. В.; Лега, Д. А.; Редькин, Р. Г.
2014Метод синтезу 3-аміно-2-R-7-(R1-феніл)-3Н-тієно [3,2-d]піримідин-4-онівСитнік, К. М.; Сытник, К. М.; Sitnik, K. M.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.; Овсяникова, Ю. О.
2018Неочикуваний синтез похідних етилен-N,N'-біс(спіроіндол-3,3'-піроло[3,4-с]пірол-2а',5а'-дигідро-2,2',6'(1H,1'H,5'H)-триону)Сюмка, Є. І.; Сюмка, Е. И.; Ситнік, К. М.; Сытник, К. М.; Sytnik, K. M.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.
2015Органическая химия. Тесты с пояснениямиЧерных, В. П.; Chernykh, V. P.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Колесникова, Т. А.; Kolesnikova, T. A.; Колеснікова, Т. О.; Шемчук, Л. М.; Shemchuk, L. M.; Старчикова, И. Л.; Старчикова, І. Л.; Starchikova, I. L.
1994Перспективи пошуку біологічно активних речовин в ряду похідних дикарбонових кислотЧерних, В. Ф.; Зупанець, К. А.; Шемчук, Л. М.; Коваленко, З. І.; Шемчук, Л. А.; Черных, В. Ф.; Зупанец, К. А.; Шемчук, Л. М.; Коваленко, З. И.; Шемчук, Л. А.; Chernykh, V. F.; Zupanets, L. A.; Shemchuk, L. M.; Kovalenko, Z. І.; Shemchuk, L. A.
2003Похiднi ароїлгiдразидiв адипiнової кислоти:синтез, фiзико-хiмiчнi та бiологiчнi дослiдженняЧерних, В. П.; Колесникова, Т. О.; Канаан, Х. М.; Старчикова, І. Л.; Шемчук, Л. А.; Chernykh, V. P.; Kolesnikova, T. A.; Kanaan, Kh. M.; Starchikova, I. L.; Shemchuk, L. A.
2015Програма, контрольні завдання та методичні рекомендації з органічної хіміїЧерних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Колеснікова, Т. О.; Бризицька, О. А.; Шемчук, Л. М.; Шпичак, Т. В.; Горячий, В. Д.; Орленко, І. В.; Боряк, Л. І.; Старчикова, І. Л.; Билов, І. Є.; Ситнік, К. М.; Власов, С. В.; Арзуманов, П. С.; Левашов, Д. В.; Лега, Д. О.; Редькін, Р. Г.
2000Реакція N-(N-ацетиларилсульфонамідо) глутарімідів з амінами та гідразином. Біологічна активність синтезованих сполукЧерних, В. П.; Горячий, В. Д.; Канаан, Х. М.; Мильникова, А. П.; Бондарчук, І. І.; Шемчук, Л. А.; Черных, В. П.; Горячий, В. Д.; Канаан, Х. М.; Мыльникова, А. П.; Бондарчук, И. И.; Шемчук, Л. А.; Chernykh, V. P.; Goryachiy, V. D.; Kanaan, H. M.; Mylnikova, A. P.; Bondarchuk, I. I.; Shemchuk, L. A.
2007Реакції амідування діетоксалілантранілогідразидуШемчук, Л. А.; Черних, В. П.; Арзуманов, П. С.; Ситнік, К. М.; Shemchuk, L. A.; Chernykh, V. P.; Arzumanov, P. S.; Sytnik, K. M.
2015Розвиток наукових досліджень на кафедрі органічної хімії у 20-60 рр. XX століття: видатні вчені та фундаментальні відкриттяЧерних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Шпичак, Т. В.; Черных, В. П.; Шемчук, Л. А.; Шпичак, Т. В.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.; Shpychak, T. V.
2005Синтез 2-R-3-гідроксихіназолін-4-онів та їх хімічні перетворенняШемчук, Л. А.; Черних, В. П.; Криськів, О. С.; Shemchuk, L. A.; Chernykh, V. P.; Kryskiv, O. S.; Шемчук, Л. А.; Черных, В. П.; Крыськив, О. С.
2011Синтез 2-ацилокси-4-оксо(іміно)-3-феніл-5-R-6-R'-тієно[2,3-d]піримідинів та амідоксидів β-(2,4-діоксо-3-феніл-5-R-6-R'-тієно[2,3-d]піримідин-1-іл) пропіонових кислот та їх антимікробна активністьРізак, Г. В.; Шемчук, Л. А.; Левашов, Д. В.; Євсюкова, В. Ю.; Криськів, О. С.; Rizak, G. V.; Shemchuk, L. A.; Levashov, D. V.; Evsyukova, V. Yu.; Kryskiv, O. S.
2008Синтез 4,3'-спіро-[(2-аміно-4,5-дигідропірано[3,2-c]хромен-5-он)-2'-оксіндолів] та їх антикоагулянтна активністьРедькін, Р. Г.; Шемчук, Л. А.; Черних, В. П.; Березнякова, А. І.; Цубанова, Н. А.; Redkin, R. G.; Shemchuk, L. A.; Chernykh, V. P.; Bereznyakova, A. I.; Tsubanova, N. A.
2007Синтез 4-(1H-індол-3-іл) похідних 2-аміно-4H-пірану та 2-аміно-4,6,7,8-тетрагідро-1H-хінолін-5-онуРедькін, Р. Г.; Шемчук, Л. А.; Черних, В. П.; Шишкін, О. В.; Шишкіна, С. В.; Redkin, R. G.; Shemchuk, L. A.; Chernykh, V. P.; Shishkin, O. V.; Shishkina, S. V.
2004Синтез 6-метилурацил-5-сульфонамідів та їх біологічна активністьПогорєлова, І. П.; Ісак, О. Д.; Єсипова, Г. П.; Шемчук, Л. А.; Pogorelova, I. P.; Isak, O. D.; Esipova, G. P.; Shemchuk, L. A.
2014Синтез N7-арил-[1,2,4]триазоло[4,3-а] піразин-8(7H)-онів шляхом циклізації n1-арил-3-гідразинопіразин-2(1H)-онів з карбонілвмісними реагентамиШемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.; Редькін, Р. Г.; Редькин, Р. Г.; Redkin, R. G.; Лега, Д. А.; Лега, Д. А.; Lega, D. A.