Browsing by Author Шемчук, Л. А.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 85 to 104 of 115 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Синтез 2-ацилокси-4-оксо(іміно)-3-феніл-5-R-6-R'-тієно[2,3-d]піримідинів та амідоксидів β-(2,4-діоксо-3-феніл-5-R-6-R'-тієно[2,3-d]піримідин-1-іл) пропіонових кислот та їх антимікробна активністьРізак, Г. В.; Шемчук, Л. А.; Левашов, Д. В.; Євсюкова, В. Ю.; Криськів, О. С.; Rizak, G. V.; Shemchuk, L. A.; Levashov, D. V.; Evsyukova, V. Yu.; Kryskiv, O. S.
2008Синтез 4,3'-спіро-[(2-аміно-4,5-дигідропірано[3,2-c]хромен-5-он)-2'-оксіндолів] та їх антикоагулянтна активністьРедькін, Р. Г.; Шемчук, Л. А.; Черних, В. П.; Березнякова, А. І.; Цубанова, Н. А.; Redkin, R. G.; Shemchuk, L. A.; Chernykh, V. P.; Bereznyakova, A. I.; Tsubanova, N. A.
2007Синтез 4-(1H-індол-3-іл) похідних 2-аміно-4H-пірану та 2-аміно-4,6,7,8-тетрагідро-1H-хінолін-5-онуРедькін, Р. Г.; Шемчук, Л. А.; Черних, В. П.; Шишкін, О. В.; Шишкіна, С. В.; Redkin, R. G.; Shemchuk, L. A.; Chernykh, V. P.; Shishkin, O. V.; Shishkina, S. V.
2004Синтез 6-метилурацил-5-сульфонамідів та їх біологічна активністьПогорєлова, І. П.; Ісак, О. Д.; Єсипова, Г. П.; Шемчук, Л. А.; Pogorelova, I. P.; Isak, O. D.; Esipova, G. P.; Shemchuk, L. A.
2014Синтез N7-арил-[1,2,4]триазоло[4,3-а] піразин-8(7H)-онів шляхом циклізації n1-арил-3-гідразинопіразин-2(1H)-онів з карбонілвмісними реагентамиШемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.; Редькін, Р. Г.; Редькин, Р. Г.; Redkin, R. G.; Лега, Д. А.; Лега, Д. А.; Lega, D. A.
2016Синтез алкіліден-N,N'-біс-похідних спіро[індол-з1'-пірол[3,4]піролу]Сюмка, Є. І.; Редькін, Р. Г.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Syumka, E. I.; Сюмка, Е. И.; Redkin, R. G.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.
1998Синтез амідів, гідразидів N-(2-метилхіназолінон-4-ІЛ-3) сукцинамінової кислоти та їх біологічна активністьЧерних, В. П.; Пархоменко, О. О.; Канаан, Х. М.; Шемчук, Л. М.; Горячий, В. Д.; Шемчук, Л. А.; Черных, В. П.; Пархоменко, А. А.; Канаан, Х. М.; Шемчук, Л. М.; Горячий, В. Д.; Шемчук, Л. А.; Chernykh, V. P.; Parkhomenko, A. A.; Kanaan, H. M.; Shemchuk, L. M.; Goryachiy, V. D.; Shemchuk, L. A.
2002Синтез конденсованих гетероциклічних систем на основі 1,4,6-триаміно-1,2-дигідро-2-піримідинтіонуКолесников, О. В.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Канаан, Х. М.; Kolesnikov, A. V.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.; Kanaan, Kh. M.
2014Синтез нових біс-похідних спіро[індол-3,1'-пірол[3,4-с]піролу]Редькін, Р. Г.; Редькин, Р. Г.; Redkin, R. G.; Григорів, Г. В.; Григорив, Г. В.; Grygoriv, G. V.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.; Сюмка, Є. І.
2002Синтез нових гетероциклічних сполук на основі 7-R-6-метил-1,7-дигідропіримідо[5,4-d] піримідин-2,4,8-(3Н)-тріонуКолесников, О. В.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Kolesnikov, A. V.; Chemykh, V. P.; Shemchuk, L. A.; Колесников, А. В.; Черных, В. П.; Шемчук, Л. А.
2019Синтез нових карбанельованих похідних 4-арил-2-аміно-3-ціанопірануЛевашов, Д. В.; Levashov, D. V.; Ситнік, К. М.; Ситник, К. М.; Sytnik, K. M.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Сюмка, Є. І.; Сюмка, Е. И.; Syumka, E. I.; Лега, Д. А.; Лега, Д. O.; Lega, D. A.
2003Синтез нових потенційно біологічно активних сполук на основі 5-гідразино-оротової кислоти та їх хімічні перетворенняКолесников, О. В.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Kolesnikov, A. V.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.
2018Синтез нових похідних 2-аміно-3-ціано-5,6,7,8-тетрагідро-4H-хроменуЛевашов, Д. В.; Levashov, D. V.; Лега, Д. О.; Лега, Д. А.; Lega, D. A.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.
2018Синтез похідних 1'-(гексаметилен-N-малеїнімідо)спіроіндол-3,3'-піроло[3,4-с]пірол-2а',5а'-дигідро-2,2',6'(1H,1'H,4'H)триону та їх біс-аналогів для пошуку нових антимікробних агентівСюмка, Є. І.; Сюмка, Е. И.; Глєбова, К. В.; Глебова, Е. В.; Hlebova, K. V.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.
2006Синтез похідних 2-[2-(1H-індол-3-іл)-2-оксоацетиламіно]бензойної кислоти – потенційних протипухлинних засобівЧерних, В. П.; Редькін, Р. Г.; Шемчук, Л. А.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.; Редькин, Р. Г.; Redkin, R. G.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.
2001Синтез сульфамідів нафталевої кислоти та їх біологічна активністьІсак, О. Д.; Погорєлова, І. П.; Бібік, Т. С.; Шемчук, Л. А.; Галстян, Г. А.
1994Синтез та антимікробна активність R-глутаранілатів 2-етокси-6,9-діаміноакридиніюІсаєв, С. Г.; Щербак, Н. М.; Силаева, Л. Ф.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. М.; Исаев, С. Г.; Щербак, Н. М.; Силаева, Л. Ф.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. М.; Іsayev, S. G.; Shcherbak, N. М.; Silayeva, L. F.; Shemchuk, L. A.; Shemchuk, L. M.
1998Синтез та біологічна активність ацил- та сульфацилгідразидів глутарової кислоти, їх імідів та солейЧерних, В. П.; Черных, В. П.; Chernih, V. P.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Гриценко, И. С.; Гриценко, І. С.; Gricenko, I. S.; Иванова, И. Л.; Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; Горячий, В. Д.; Горячий, В. Д.; Goraychiy, V. D.; Тюкин, М. Б.; Тюкін, М. Б.; Tukin, M. B.; Коваленко, С. Н.; Коваленко, С. М.; Kovalenko, S. N.; Kovalenko, S. M.
1998Синтез та біологічна активність з-алкіл(арил) іденаміно- та з-ациламіно-2-метилхіназолінонівШемчук, Л. А.
1995Синтез та біологічна активність похідних гідразидів арилсульфоногідразидів глутарової кислотиЧерних, В. П.; Горячий, В. Д.; Шемчук, Л. А.; Іванова, І. Л.; Канаан, Х. М.; Дикий, І. Л.; Черных, В. П.; Горячий, В. Д.; Шемчук, Л. А.; Иванова, И. Л.; Канаан, Х. М.; Дикий, И. Л.; Chernykh, V. P.; Goryachy, V. D.; Shemchuk, L. A.; Ivanova, I. L.; Kanaan, H. M.; Dikij, I. L.