Browsing by Author Шемчук, Л. А.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 85 to 100 of 100 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Синтез похідних 1'-(гексаметилен-N-малеїнімідо)спіроіндол-3,3'-піроло[3,4-с]пірол-2а',5а'-дигідро-2,2',6'(1H,1'H,4'H)триону та їх біс-аналогів для пошуку нових антимікробних агентівСюмка, Є. І.; Сюмка, Е. И.; Глєбова, К. В.; Глебова, Е. В.; Hlebova, K. V.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.
2001Синтез сульфамідів нафталевої кислоти та їх біологічна активністьІсак, О. Д.; Погорєлова, І. П.; Бібік, Т. С.; Шемчук, Л. А.; Галстян, Г. А.
1994Синтез та антимікробна активність R-глутаранілатів 2-етокси-6,9-діаміноакридиніюІсаєв, С. Г.; Щербак, Н. М.; Силаева, Л. Ф.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. М.; Исаев, С. Г.; Щербак, Н. М.; Силаева, Л. Ф.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. М.; Іsayev, S. G.; Shcherbak, N. М.; Silayeva, L. F.; Shemchuk, L. A.; Shemchuk, L. M.
1998Синтез та біологічна активність ацил- та сульфацилгідразидів глутарової кислоти, їх імідів та солейЧерних, В. П.; Черных, В. П.; Chernih, V. P.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Гриценко, И. С.; Гриценко, І. С.; Gricenko, I. S.; Иванова, И. Л.; Іванова, І. Л.; Ivanova, I. L.; Горячий, В. Д.; Горячий, В. Д.; Goraychiy, V. D.; Тюкин, М. Б.; Тюкін, М. Б.; Tukin, M. B.; Коваленко, С. Н.; Коваленко, С. М.; Kovalenko, S. N.; Kovalenko, S. M.
1998Синтез та біологічна активність з-алкіл(арил) іденаміно- та з-ациламіно-2-метилхіназолінонівШемчук, Л. А.
1995Синтез та біологічна активність похідних гідразидів арилсульфоногідразидів глутарової кислотиЧерних, В. П.; Горячий, В. Д.; Шемчук, Л. А.; Іванова, І. Л.; Канаан, Х. М.; Дикий, І. Л.; Черных, В. П.; Горячий, В. Д.; Шемчук, Л. А.; Иванова, И. Л.; Канаан, Х. М.; Дикий, И. Л.; Chernykh, V. P.; Goryachy, V. D.; Shemchuk, L. A.; Ivanova, I. L.; Kanaan, H. M.; Dikij, I. L.
2018Синтез та дослідження гетероциклізації метилового естеру N-(етоксикарбонілметил)-2-метансульфоніламінобензенової кислотиЛега, Д. О.; Лега, Д. А.; Lega, D. O.; Левашов, Д. В.; Levashov, D. V.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.
2011Синтез та хімічні перетворення фурфуриламіду 3- аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназолін-2-карбонової кислотиШенгоф, Ю. О.; Арзуманов, П. С.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Shenhof, Yu. O.; Arzumanov, P. S.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.; Шенгоф, Ю. А.; Арзуманов, П. С.; Черных, В. П.; Шемчук, Л. А.
1996Синтез функціональних похідних N'-ароїлгідразидів глутарової кислоти та їх біологічна активністьКанаан, Х. М.; Іванова, І. Л.; Шемчук, Л. А.; Кузнецова, В. М.; Черних, В. П.; Канаан, Х. М.; Черных, В. П.; Кузнецова, В. М.; Иванова, И. Л.; Шемчук, Л. А.; Kanaan, H. M.; Chernykh, V. P.; Kuznetsova, V. M.; Ivanova, I. L.; Shemchuk, L. A.
2016Синтез функціоналізованих похідних 3-аміно-2-R-7-(R'-феніл)-3Н-тієно[3,2-d]піримідин-4-онів та дослідження їх антидіабетичної активностіОвсяникова, Ю. О.; Ситнік, К. М.; Шемчук, Л. А.; Загайко, А. Л.; Филимоненко, В. П.; Овсяникова, Ю. А.; Сытник, К. М.; Шемчук, Л. А.; Загайко, А. Л.; Филимоненко, В. П.; Ovsianykova, Yu. O.; Sytnik, K. M.; Shemchuk, L. A.; Zahayko, A. L.; Fylymonenko, V. P.
1991Синтез, реакційна здатність та біологічна активність похідних дикарбонових кислот з алкільними, арильними і гетероциклічними замісникамиЧерних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh , V. P.; Гриценко, И. С.; Гриценко, І. С.; Gricenko, I. S.; Гридасов, В. И.; Гридасов, В. І.; Gridasov, V. I.; Коваленко, С. Н.; Коваленко, С. М.; Kovalenko, S. N.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Макурина, В. И.; Макуріна, В. І.; Makurina, V. I.; Колесникова, Т. О.; Колеснікова, Т. О.; Kolesnikova, T. O.; Сопельник, О. М.; Сопельник, О. М.; Sopelnik, O. M.; Снитковский, Е. Л.; Снітковський, Є. Л.; Snitkovskiy, E. L.; Чувурин, О. В.; Чувурін, О. В.; Chuvurin, O. V.; Кабачный, В. И.; Кабачний, В. І.; Kabachniy, V. I.; Банный, И. П.; Банний, І. П.; Banniy, I. P.; Коваленко, З. И.; Коваленко, З. І.; Kovalenko, Z. I.; Шемчук, Л. М.; Шемчук, Л. М.; Shemchuk, L. M.; Журавель, И. А.; Журавель, І. О.; Zhuravel, I. O.; Вошко, Т. В.; Вошко, Т. В.; Voshko, T. V.; Горячий, В. Д.; Горячий, В. Д.; Goraychiy, V. D.; Губин, И. И.; Губін, І. І.; Gubin, I. I.; Березнякова, А. И.; Березнякова, А. І.; Bereznaykova, A. I.; Черных, В. Ф.; Черних, В. Ф.; Chernih, V. F.; Воронина, Л. Н.; Вороніна, Л. М.; Voronina, L. M.; Kovalenko, S. M.
2014Спірооксіндоли – перспективна синтетична платформа для пошуку нових біологічно активних субстанційРедькін, Р. Г.; Редькин, Р. Г.; Redkin, R. G.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.
2014Трехкомпонентный одностадийный синтез спироциклических систем на основе N-этил-1H-бензо[c][2,1] тиазин-4-ОН-2,2-диоксидаЛега, Д. А.; Лега, Д. О.; Lega, D. A.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Черных, В. П.; Черних, В. П.; Редькин, Р. Г.; Редькін, Р. Г.; Redkin, R. Gr.; Chernykh, V. P.
2018Трикомпонентний синтез нових конденсованих 2-аміно-4H-піран-3-карбонітрилів на основі 1,2-бензоксатіїн-4(3H)-он 2,2-діоксидуГригорів, Г. В.; Григорив, Г. В.; Grygoriv, G. V.; Лега, Д. А.; Лега, Д. О.; Lega, D. A.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.
2010Фармакологічна активність 3-арил-2-(діарилгідроксиметил)-4-оксо-3,4-дирідрохіназолінівЛевашов, Д. В.; Штриголь, С. Ю.; Дикий, І. Л.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Levashov, D. V.; Shtrygol, S. Yu.; Diky, I. L.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.
2015Історія кафедри органічної хімії у форматі двох столітьЧерних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Шпичак, Т. В.; Григорів, Г. В.; Черных, В. П.; Шемчук, Л. А.; Шпичак, Т. В.; Григорив, Г. В.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.; Shpychak, T. V.; Grygoriv, G. V.