Browsing by Author Ukrainets, I. V.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 67 to 86 of 111 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Реакция 4-гидрокси-1-метил-2,2-диоксо-1Н-2λ6,1-бензотиазин-3-карбоксилата С 3-амино-1,2,4-триазоломУкраинец, И. В.; Петрушова, Л. А.; Українець, І. В.; Ukrainets, I. V.; Петрушова, Л. О.; Petrushova, L. A.; Дзюбенко, С. П.
1998Рециклизация 2-имино-2H-1-бензопиранов под действием нуклеофильных реагентов. Взаимодействие 2-иминокумарин-3-карбоксамидов с о-аминобензолсульфамидомКоваленко, С. Н.; Черных, В. П.; Шкарлат, А. Е.; Украинец, И. В.; Гридасов, В. И.; Руднев, С. А.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.; Шкарлат, А. Є.; Українець, І. В.; Гридасов, В. І.; Руднєв, С. А.; Kovalenko, S. N.; Chernykh, V. P.; Shkarlat, A. Ye.; Ukrainets, I. V.; Gridasov, V. I.; Rudnev, S. A.; Kovalenko, S. M.
2010Розробка методу кількісного визначення 2-діетиламіноетиламіду 2-гідрокси-9-метил-4-оксо-4Н-піридо[1,2-а]піримідин-3-карбонової кислотиБерезнякова, Н. Л.; Петрушова, Л. О.; Українець, І. В.; Петюнін, Г. П.; Алєксєєва, Т. В.; Bereznyakova, N. L.; Petrushova, L. A.; Ukrainets, I. V.; Petyunin, G. P.; Alexeeva, T. V.
2011Розробка методу кількісного визначення гідрохлориду 3-морфолін-4-ілпропіламіду 1-аліл-4-гідрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонової кислотиСидоренко, Л. В.; Українець, І. В.; Алексєєва, Т. В.; Sidorenko, L. V.; Ukrainets, I. V.; Alexeeva, T. V.
2014Синтез и строение 4-метил-2,2-диоксо- 1Н-2λ6,1-бензотиазин-3-карбоновой кислотыУкраинец, И. В.; Паршиков, В. А.; Українець, І. В.; Ukrainets, I. V.; Паршиков, В. О.; Parshikov, V. O.
2014Синтез и анальгетическая активность N-(бензотиазол-2-ил)-4-гидрокси-1-метил-2,2-диоксо-1H-2λ6,1-бензотиазин-3-карбоксамидовУкраинец, И. В.; Петрушова, Л. А.; Дзюбенко, С. П.; Гриневич, Л. А.; Ukrainets, I. V.; Petrushova, L. O.; Dzyubenko, S. P.; Grinevich, L. O.; Українець, І. В.; Петрушова, Л. О.; Дзюбенко, С. П.; Гріневич, Л. О.
2013Синтез и биологические свойства 3-(3-циклоалкилкарбамоил-4-гидрокси-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-1-ил)пропановых кислот и их нитриловУкраинец, И. В.; Горохова, О. В.; Андреева, К. В.; Ukrainets, I. V.; Gorokhova, O. V.; Andreeva, X. V.; Українець, І. В.; Горохова, О. В.; Андреєва, К. В.
2017Синтез и биологические свойства {[4-гидрокси -1- метил -2,2,-диоксидо-1Н-2,1-бензотиазин-3-ИЛ)карбонил]амино}-бензойных кислот и их производныхУкраинец, И. В.; Петрушова, Л. А.; Дзюбенко, С. П.; Гриневич, Л. А.; Сим, Г.; Ukrainets, I. V.; Dzyubenko, S. P.; Petrushova, L. A.; Grinevich, L. A.; Sim, G.; Украінець, І. В.; Петрушова, Л. О.; Гріневич, Л. О.; Сім, Г.
2016Синтез и биологические свойства гидрокси- (алкокси)замещенных анилидов 1-R-4-гидрокси-2,2- диоксо-1H-2λ6,1-бензотиазин-3-карбоновых кислотУкраинец, И. В.; Петрушова, Л. А.; Горохова, О. В.; Сидоренко, Л. В.; Ukrainets, I. V.; Petrushova, L. A.; Gorokhova, O. V.; Sidorenko, L. V.; Українець, І. В.; Петрушова, Л. О.; Горохова, О. В.; Сидоренко, Л. В.
2017Синтез и пространственное строение этил-4-гидрокси-1-фенил-2,2-диоксо-1Н-2 ʎ6, 1- бензотиазин-3-карбоксилатаУкраинец, И. В.; Петрушова, Л. А.; Гриневич, Л. А.; Сим, Г.; Ukrainets, I. V.; Petrushova, L. A.; Sim, G.; Grinevich, L. A.; Украінець, І. В.; Петрушова, Л. О.; Гріневич, Л. О.; Сім, Г.
2014Синтез и строение 5',5'-диоксидов 2'-амино-2-оксо-1,2-дигидро-6'Нспиро[индол-3,4'-пирано[3,2-с][2,1]бензотиазин]-3'-карбонитриловУкраинец, И. В.; Петрушова, Л. О.; Березнякова, Н. Л.; Лю, Я.; Украінець, І. В.; Петрушова, Л. О.; Березнякова, Н. Л.; Ukrainets, I. V.; Petrushova, L. O.; Bereznyakova, N. L.; Lu, Ya.
2004Синтез и строение сложных эфиров 1H-4-амино-2-оксохинолин-3-карбоновой кислотыУкраинец, И. В.; Безуглый, П. А.; Скаиф Никола; Горохова, О. В.; Сидоренко, Л. В.; Ukrainets, I. V.; Bezugly, P. O.; Skaif Nicola; Gorokhova, O. V.; Sidorenko, L. V.; Українець, І. В.; Безуглий, П. О.; Скаїф Нікола; Горохова, О. В.; Сидоренко, Л. В.
2005Синтез и строение этилового эфира 1H-3-гидрокси-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-4-карбоновой кислотыУкраинец, И. В.; Сидоренко, Л. В.; Горохова, О. В.; Шишкин, О. В.; Ukrainets, I. V.; Sidorenko, L. V.; Gorokhova, O. V.; Shishkin, O. V.; Українець, І. В.; Сидоренко, Л. В.; Горохова, О. В.; Шишкін, О. В.
2017Синтез и строение этилового эфира 7-гидрокси-5-оксо-2,3-дигидро-5Н-{1.3}тиазоло{3.2-a}пиримидин-6-карбоновой кислотыУкраинец, И. В.; Гриневич, Л. А.; Алексеева, Т. В.; Українець, І. В.; Ukrainets, I. V.; Grinevych, L. O.; Гріневич, Л. О.; Алєксєєва, Т. В.; Alexeeva, T. V.
2016Синтез и строение этилового эфира 7-гидрокси-5-оксо-2,3-дигидрон-5H-[1,3]тиазоло[3,2-а]пиримидин-6-карбоновой кислотыУкраинец, И. В.; Гриневич, Л. А.; Украінець, І. В.; Ukrainets, I. V.; Grinevych, L. O.; Гріневич, Л. О.; Алексеева, Т. В.; Alexeeva, T. V.; Алєксєєва, Т. В.
2011Синтез та аналгетична активність гідрокси-, алкокси- і циклоалкіламідів 4-гідрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонової кислотиБевз, О. В.; Янкович, С. І.; Моспанова, О. В.; Українець, І. В.; Савченкова, Л. В.; Bevz, O. V.; Yankovich, S. I.; Mospanova, O. V.; Ukrainets, I. V.; Savchenkova, L. V.
2016Синтез та анальгетичні властивості N-(гідрокси[алкокси]феніл)-4-гідрокси-2,2-діоксо-1Н2λ6,1-бензотіазин-3-карбоксамідівПетрушова, Л. О.; Українець, І. В.; Гріневич, Л. О.; Petrushova, L. A.; Петрушова, Л. А.; Ukrainets, I. V.; Украинец, И. В.; Grinevych, L. O.; Гриневич, Л. А.
2016Синтез та анальгетичні властивості N-(гідрокси- [алкокси]феніл)-4-гідрокси-2,2-діоксо-1Н-2λ6,1-бензотіазин-3-карбоксамідівПетрушова, Л. О.; Українець, І. В.; Гріневич, Л. О.; Петрушова, Л. А.; Petrushova, L. A.; Ukrainets, I. V.; Украинец, И. В.; Гриневич, Л. А.; Grinevych, L. O.
2007Синтез та антимікобактеріальна активність N-R-амідів 4-гідрокси-2-оксо-1-пропіл-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбонової кислотиСидоренко, Л. В.; Колісник, О. В.; Українець, І. В.; Безуглий, П. О.; Sidorenko, L. V.; Kolisnyk, Ye. V.; Ukrainets, I. V.; Bezugly, P. A.
2001Синтез та бiологiчнi властивостi 3-фенiлзамiщених 1-R-4-гiдрокси-2-оксохiнолiнiвУкраїнець, І. В.; Таран, К. А.; Сидоренко, Л. В.; Пєтухова, І. Ю.; Філімонова, Н. Л.; Украинец, И. В.; Таран, Е. А.; Сидоренко, Л. В.; Петухова, И. Ю.; Филимонова, Н. И.; Ukrainets, I. V.; Taran, K. A.; Sidorenko, L. V.; Pyetukhova, I. Yu.; Philimonova, N. I.