Browsing by Content types Article

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 2891 to 2910 of 6220 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2003Газохроматографiчний метод виявлення та кiлькiсного визначення кеторолакуБондар, В. С.; Болотова, О. В.; Bondar, V. S.; Bolotova, O. V.
2019Гаптоглобін як біохімічний маркер в патогенезі та діагностиці різних стадій остеоартрозу великих суглобівЛеонтьева, Ф. С.; Леонтьєва, Ф. С.; Leontieva, F. S.; Філімонова, Н.; Филимонова, Н.; Filimonova, N.; Morozenko, D. V.; Морозенко, Д. В.; Глєбова, К. В.; Глебова, Е. В.; Gliebova, K. V.; Шакун, О. А.; Шакун, E. A.; Shakun, О. А.
2018Гендерні аспекти в управлінні фармацевтичними організаціямиКубарева, И. В.; Кубарєва, І. В.; Kubareva, I. V.; Пузак, Н. А.; Пузак, Н. О.; Puzak, N. О.; Chmyhalo, N. V.; Чмихало, Н. В.; Чмыхало, Н. В.; Пузак, О. А.; Puzak, О. А.
2019Гендерні проблеми та питання екологічного літературного канонуФіляніна, Н. М.; Филянина, Н. Н.; Filyanina, N. M.
2019Гепатит C в Україні як важлива медико-соціальна проблемаКубарєва, І. В.; Кубарева, И. В.; Kubareva, І. V.; Ноздріна, А. А.; Ноздрина, А. А.; Nozdrina, A. A.
2019Гепатотропні засоби: дослідження асортименту і соціально-економічної доступності в Україні впродовж 2015-2017 рр.Геруш, О. В.; Яковлева, Л. В.; Ткачева, О. В.; Gerush, O. V.; Iakovlieva, L. V.; Tkachova, O. V.
2019Гербарний фонд кафедри фармакогнозії з часів заснування до сьогодення та використання його як науково-навчальної базиБатюченко, І. І.; Батюченко, И. И.; Batyuchenko, I. I.; Ковальова, А. М.; Ковалева, А. М.; Kovalyova, A. M.; Ільїна, Т. В.; Ильина, Т. В.; Ilyina, T. V.; Кошовий, О. М.; Koshoviy, O. M.
2018Гилњои бентонитии Тољикистон – њомили фарматсевтии мањсулоти занбури асалМусозода, С. М.; Шпичак, О. С.; Тихонов, А. И.; Халифаев, П. Д.; Мусозода, С. М.; Шпичак, О. С.; Тихонов, О. І.; Халифаев, П. Д.; Musozoda, S. M.; Shpychak, O. S.; Tikhonov, O. I.; Khalifaev, P. D.
2018Гиперпролактинемия и гипопрогестеронемия. Пути оптимизации фармакотерапииЦубанова, Н. А.; Tsubanova, N. A.
1979Гипогликемическая активность ароматических сульфогидразидов и их производныхЧерных, В. П.; Макурина, В. И.; Джан-Темирова, Т. С.; Петюнин, П. А.; Халеева, Л. Д.; Тимашева, И. Н.; Спесивцева, З. С.; Черних, В. П.; Макуріна, В. І.; Джан-Темірова, Т. С.; Петюнін, П. О.; Халєєва, Л. Д.; Тимашева, І. Н.; Спесивцева, З. С.; Chernykh, V. P.; Makurina, V. I.; Djan-Temirova, T. S.; Petyunin, Р. О.; Khaleeva, L. D.; Timasheva, I. M.; Spesivtseva, Z. S.
2018Гистологическое исследование биоптатов кожи морских свинок в условиях модельного аллергического контактного дерматитаШакина, Л. А.; Шакіна, Л. О.; Shakina, L. O.; Малоштан, Л. М.; Малоштан, Л. Н.; Maloshtan, L. M.; Шаталова, О. М.; Shatalova, O. M.
2016Глобалізація: наслідки розвиткуГладкова, О. В.; Гладкова, О. В.; Gladkova, O. V.; Уткіна, О.; Уткина, Е.; Utkina, H.
2010Голодомор 1932–1933 рр.: причини та наслідкиПроценко, В. П.; Protsenko, V. P.; Філіппенко, Р. І.; Филиппенко, Р. И.; Filippenko, R. I.
2019Гомеопатичні препарати для лікування гельмінтозних захворюваньЄмець, М. О.; Емец, М. О.; Yemets, M. O.; Шкапо, А. І.; Шкапо, А. И.; Shkapo, A. I.
2018Гомеопатичні препарати промислового виробництва як питання для самостійного розгляду у післядипломній підготовці спеціалістів фармаціїШульга, Л. І.; Безценна, Т. С.; Губченко, Т. Д.; Лукієнко, О. В.; Шульга, Л. И.; Губченко, Т. Д.; Лукиенко, О. В.; Безценная, Т. С.; Shulga, L. I.; Beztsenna, T. S.; Gubchenko, T. D.; Lukienko, O. V.
2018Гомеотелевт в українському поетичному мовленні ІІ половини ХХ – початку ХХІ століттяТєлєжкіна, О. О.; Тележкина, О. А.; Telezhkina, O. O.
2019Горіх чорний (Juglans nigra l.) та його застосування у лікуванні ранової інфекціїПоволокіна, І. В.; Поволокина, И. В.; Povolokina, I. V.; Кононенко, Н. М.; Kononenko, N. M.; Кононенко, Н. Н.; Остапець, М. О.; Остапанец, М. О.; Ostapets, M. O.; Довга, І. М.; Долгая, И. М.; Dovga, I. M.; Казмірчук, В. В.; Kazmirchuk, V. V.; Казмирчук, В. В.; Похил, С. І.; Похил, С. И.; Pohil, S. I.; Іваннік, В. Ю.; Иванник, В. Ю.; Ivannik, V. Yu.; Торяник, І. І.; Toryanik, І. І.; Торяник, И. И.; Мірошниченко, М. С.; Mirishnichenko, M. S.; Мирошниченко, М. С.; Калініченко, С. В.; Калиниченко, С. В.; Kalinichenko, S. V.
2019Графо-аналітичні розрахунки як інструмент реалізації міждисциплінарних зв’язків при підготовці техників–технологів фармацевтичних виробництвПасєвіна, І. М.; Пасевина, И. М.; Pasevina, І. М.
2018Гуарана: перспективи дослідження і використання у фармації, медицині та косметологіїПінкевич, В. О.; Бобрицька, Л. О.; Pіnkevich, V. O.; Пинкевич, В. О.; Бобрицкая, Л. А.; Bobrytska, L. O.
2019Гуманне ставлення до тварин і евтаназіяФіляніна, Н. М.; Гардашук, Т. В.; Филянина, Н. Н.; Filyanina, N. M.; Gardashuk, T. V.