Browsing by Content types Article

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 2923 to 2942 of 4329 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Навчальна ознайомча медична практика за кордономРябова, О. О.; Кіреєв, І. В.; Кашута, В. Є.; Ryabova, O. O.; Рябова, О. А.; Kireev, I. V.; Киреев, И. В.; Кашута, В. Е.; Kashuta, V. E.
2018Навчальна ознайомча медична практика за кордономКіреєв, І. В.; Рябова, О. О.; Кашута, В. Є.; Kireev, I. V.; Ryabova, О. О.; Kashuta, V. E.; Киреев, И. В.; Рябова, О. А.; Кашута, В. Е.
2017Навчальна практика з фармакогнозії – складова частина професійної підготовки провізораШвець, І. О.; Shvets, I. O.; Самадов, Б. Ш.; Samadov, B. Sh.; Ільїна, Т. В.; Ильина, Т. В.; Ilyina, T. V.
2018Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки у здобувачів вищої освіти заочної форми навчання факультету з підготовки іноземних громадянГонтова, Т. М.; Гапоненко, В. П.; Gontova, Т. М.; Gaponenko, V. P.; Гонтовая, Т. Н.; Гапоненко, В. П.
2019Надання домедичної допомоги як фахова компетентність фармацевтичного працівникаРябова, О. О.; Кашута, В. Є.; Riabova, O. O.; Kashuta, V. E.; Рябова, О. А.; Кашута, В. Е.
2016Назальні краплі та спреї: регламентовані, медико-біологічні та критичні показники якості лікарських формАндрюкова, Л. М.; Андрюкова, Л. Н.; Andryukova, L. M.; Фетісова, О. Г.; Фетисова, Е. Г.; Fetisova, O. G.; Яковенко, В. К.; Yakovenko, V. K.; Русанова, С. В.; Rusanova, S. V.; Сокуренко, І. А.; Сокуренко, И. А.; Sokurenko, I. A.
2019Нанотехнологии - перспективное направление в фармацииБерезнякова, Н. Л.; Bereznyakova, N. L.; Яременко, В. Д.; Yaremenko, V. D.; Березняков, А. В.; Bereznyakov, A. V.
2019Нанотехнологія як новітній інструмент для підвищення розчинності поганорозчинних активних фармацевтичних інгредієнтівКовалевська, І. В.; Ковалевская, И. В.; Kovalevska, I. V.; Рубан, О. А.; Рубан, Е. А.; Ruban, O. A.
2019Нанотехнології ‒ інструмент молекулярної медициниЯкущенко, В. А.; Шульга, Л. І.; Квітчата, Г. І.; Бурʼян, К. О.; Нартов, П. В.; Якущенко, В. А.; Шульга, Л. И.; Квитчатая, А. И.; Бурьян, Е. А.; Нартов, П. В.; Yakuschenko, V. A.; Shulga, L. I.; Kvitchata, G. I.; Burian, K. O.; Nartov, P. V.
2019Нанотехнології ‒ інструмент молекулярної медициниЯкущенко, В. А.; Yakuschenko, V. A.; Шульга, Л. І.; Шульга, Л. И.; Shulga, L. I.; Квітчата, Г. І.; Квитчатая, А. И.; Kvitchata, A. I.; Бурʼян, К. О.; Бурьян, К. А.; Burian, K. O.; Нартов, П. В.; Nartov, P. V.
2018Наночастицы – носители активных лекарственных и контрастных веществЗубченко, Т. М.; Зубченко, Т. Н.; Zubchenko, T. N.; Половко, Н. П.; Polovko, N. P.; Шпичак, О. С.; Shpychak, О. S.; Торяник, Э. Л.; Toryanik, E. L.
2018Напрями державної підтримки вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів УкраїниКозирєва, О. В.; Козырева, Е. В.; Kozireva, O. V.; Самойленко, А. В.; Samoylenko, A. V.
2012Напрями підвищення ефективності вирішення маркетингових функцій аптечних мережевих структурМнушко, З. М.; Мнушко, З. Н.; Mnushko, Z. M.; Пестун, І. В.; Пестун, И. В.; Pestun, I. V.; Бабічева, Г. С.; Бабичева, А. С.; Babicheva, G. S.
2019Напрями удосконалення менеджменту освіти в УкраїніКозирєва, О. В.; Зупанець, І. А.; Сумець, О. М.; Доброва, В. Є.; Kozyreva, O. V.; Zupanets, І. А.; Sumets, О. М.; Dobrova, V. Ye.; Козырева, Е. В.; Зупанец, И. А.; Сумец, А. М.; Доброва, В. Е.
2017Напрямки підвищення ефективності зовнішньої мотивації персоналу до здійснення самоменеджментуСтрапчук, С. І.; Вінніченко, І. О.; Strapchuk, S. I.; Vinnichenko, І. О.; Страпчук, С. И.; Винниченко, И. О.
2017Напрямки удосконалення механізму державного управління санаційною спроможністю підприємствЗоідзе, Д.; Волошко, І. В.; Zoidze, D.; Voloshko, I. V.; Зоидзе, Д.; Волошко, И. В.
2018Наскрізна практична підготовка майбутніх фахівців на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології НФаУТіщенко, І. Ю.; Філімонова, Н. І.; Tishchenko, I. Yu.; Filimonova, N. I.; Тищенко, И. Ю.; Филимонова, Н. И.
2018Наука оголошує війну алопеціїОрловецкая, Н. Ф.; Данькевич, О. С.; Редькин, Р. Г.; Орловецька, Н. Ф.; Orlovetskaya, N. F.; Dankevych, O. S.; Redkin, R. G.; Редькін, Р. Г.
2018Наука оголошує війну алопеціїРедькін, Р. Г.; Орловецька, Н. Ф.; Данькевич, О. С.; Redkin, R. G.; Редькин, Р. Г.; Орловецкая, Н. Ф.; Orlovetska, N. F.
2017Наукова оцінка необхідності розробки національної програми імпортозаміщення асортименту противиразкових препаратів в УкраїніБогдан, Н. С.; Богдан, Н. С.; Bogdan, N. S.; Паламар, А. О.; Palamar, A. O.; Шпичак, О. С.; Шпичак, О. С.; Shpychak, O. S.; Горошко, О. М.; Goroshko, O. M.