Поиск


Текущие фильтры:
Начать новый поиск
Добавить фильтры:

Используйте фильтры для уточнения результатов поиска.


Результаты 1-10 из 47.
Найденные ресурсы:
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2009Синтез та вивчення антимікобактеріальної активності монофторбензиламідів 1-R-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислотСидоренко, Л. В.; Українець, І. В.; Алексєєва, Т. В.; Sidorenko, L. V.; Ukrainets, I. V.; Alexeeva, T. V.
2007Синтез, спектральні характеристики та біологічні властивості анілідів і гетериламідів 1-фурфурил-4-гідрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбонової кислотиУкраїнець, І. В.; Березнякова, Н. Л.; Колесник, О. В.; Туров, О. В.; Ukrainets, I. V.; Bereznyakova, N. L.; Kolesnik, Ye. V.; Turov, A. V.
2006Синтез та вивчення закономірностей взаємозв'язку "будова - протитуберкульозна дія" в ряду 4-арилзаміщених тіазоліл-2-амідів 1-R-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислотУкраїнець, І. В.; Петрушова, Л. О.; Сидоренко, Л. В.; Горохова, О. В.; Ukrainets, I. V.; Petrushova, L. A.; Sidorenko, L. V.; Gorokhova, O. V.
2007Синтез несиметричних тіосечовин та сечовин на основі похідних 3-амінобензо[b]фуран-2-карбонової кислоти та їх антимікробна діяІльченко, О. В.; Заремба, О. В.; Шеряков, А. А.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.; Євсюкова, В. Ю.; Ilchenko, Ye. V.; Zaremba, O. V.; Sheryakov, A. A.; Kovalenko, S. N.; Chernykh, V. P.; Evsyukova, V. Yu.
2011Розробка методу кількісного визначення гідрохлориду 3-морфолін-4-ілпропіламіду 1-аліл-4-гідрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонової кислотиСидоренко, Л. В.; Українець, І. В.; Алексєєва, Т. В.; Sidorenko, L. V.; Ukrainets, I. V.; Alexeeva, T. V.
2011Пошук нових аналгетиків у ряду піридиламідів 4-гідрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонової кислотиМоспанова, О. В.; Українець, І. В.; Бевз, О. В.; Савченкова, Л. В.; Янкович, С. І.; Mospanova, O. V.; Ukrainets, I. V.; Bevz, O. V.; Savchenkova, L. V.; Yankovich, S. I.
2011Синтез та аналгетична активність гідрокси-, алкокси- і циклоалкіламідів 4-гідрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонової кислотиБевз, О. В.; Янкович, С. І.; Моспанова, О. В.; Українець, І. В.; Савченкова, Л. В.; Bevz, O. V.; Yankovich, S. I.; Mospanova, O. V.; Ukrainets, I. V.; Savchenkova, L. V.
2003Синтез та антимiкробна активнiсть 3-амiнометилзамiщених хiнолiнiвЗубков, В. О.; Безуглий, П. О.; Таран, К. А.; Каменецька, О. Л.; Силаева, Л. Ф.; Zubkov, V. O.; Bezugly, P. O.; Taran, K. A.; Kamenetskaya, O. L.; Silayeva, L. F.
2007Синтез та фармакологічні властивості диметилових естерів 1-арил-1,2,3-триазол(1H)-4,5-дикарбонових кислотПерехода, Л. О.; Георгіянц, В. А.; Плис, С. В.; Коваленко, С. М.; Шарк, Амжад Абу; Perekhoda, L. A.; Georgiyants, V. A.; Plys, S. V.; Kovalenko, S. N.; Shark, Amjad Abu
2011Synthesis of a new quinazolinone dervatives based on 2-(4-oxo-3,4-dihydro-3-quina-zolinyl) acetohydrazideShemchuk, L. A.; M. Al-Asri Jamil; Levashov, D. V.; Shenhof, Y. O.; Arzumanov, P. S.; Шемчук, Л. А.; М. Аль-Асрі Джаміль; Левашов, Д. В.; Шенгоф, Ю. А.; Арзуманов, П. С.