Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 3591-3600 of 3603 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2016The study of the antigoitrogenic effect of the extract from Laminaria on the model of mercazolilum-induced hypothyroidismOrlova, V. О.; Kravchenko, V. М.; Scherbak, О. А.; Georgiyants, V. А.; Vladymyrova, І. М.; Орлова, В. О.; Кравченко, В. М.; Щербак, О. А.; Георгіянц, В. А.; Владимирова, І. М.; Орлова, В. А.; Кравченко, В. Н.; Щербак, Е. А.; Георгиянц, В. А.; Владимирова, И. Н.
2018Варіативність впливу атристаміну та іміпраміну на депресивну поведінку мишей в аспекті циркадіанних чинниківПодольський, І. М.; Штриголь, С. Ю.; Цивунін, В. В.; Podolsky, I. M.; Shtrygol’, S. Yu.; Tsyvunin, V. V.; Подольский, И. Н.; Штрыголь, С. Ю.; Цывунин, В. В.
2019Морфологічні зміни шкіри щурів під впливом глюкозаміну гідрохлориду, «Глюкозаміну-С БХФЗ» та ацетилсаліцилової кислоти в умовах гострої локальної холодової травмиБондарєв, Є. В.; Штриголь, С. Ю.; Синиця, В. О.; Савенко, П. В.; Беляєва, С. В.; Бондарев, Е. В.; Штрыголь, С. Ю.; Синица, В. А.; Савенко, П. В.; Беляева, С. В.; Bondarev, Ye. V.; Shtrygol, S. Yu.; Synytsia, V. A.; Savenko, P. V.; Beliaieva, S. V.
2019Циркадіанні ритми розвитку експериментального парацетамолового гепатиту та впливу гепатопротекторів на активність прооксидантно/антиоксидантних і цитолітичних процесівДроговоз, С. М.; Міщенко, О. Я.; Калько, К. О.; Богдан, Н. С.; Геруш, О. В.; Drogovoz, S. M.; Mishchenko, O. Ya.; Каlko, К. О.; Bogdan, N. S.; Gerush, О. V.; Дроговоз, С. М.; Мищенко, О. Я.; Калько, Е. А.; Богдан, Н. С.; Геруш, О. В.
2018The therapeutic possibilities of carboxytherapy for psoriasisDrogovoz, S. M.; Kononenko, А. V.; Shchokina, K. G.; Belik, G. V.; Shtroblya, A. L.; Дроговоз, С. М.; Кононенко, А. В.; Щокіна, К. Г.; Белік, Г. В.; Штробля, А. Л.; Дроговоз, С. М.; Кононенко, А. В.; Щекина, Е. Г.; Белик, Г. В.; Штробля, А. Л.
2019The experimental study of psychotropic and neurotropic properties of Acorus calamus leavesDerymedvid, L. V.; Korang, L. A.; Tsyvunin, V. V.; Деримедвідь, Л. В.; Коранг, Л. А.; Цивунін, В. В.; Деримедведь, Л. В.; Коранг, Л. А.; Цівунин, В. В.
2015Вплив ралейкіну на інтенсивність неферментативного глікозилювання та ліпідний обмін на моделі метаболічного синдрому у щурівБухтіярова, І. П.; Щокіна, К. Г.; Дроговоз, С. М.; Бухтиярова, И. П.; Щекина, Е. Г.; Дроговоз, С. М.; Bukhtiyarova, I. P.; Shchokina, К. G.; Drogovoz, S. М.
2015Редукция симптомов гипоэстрогении у овариоэктомированных крыс под влиянием вагинального геля с экстрактом шишек хмеляСиницына, О. С.; Рыженко, И. М.; Зайченко, А. В.; Бавыкина, М. Л.; Сініцина, О. С.; Риженко, І. М.; Зайченко, Г. В.; Бавикіна, М. Л.; Sinitsyna, О. S.; Ryzhenko, І. М.; Zaychenko, G. V.; Bavykina, М. L.
2004Співставлення особливостей гепатопротекторноі дії оригінальних елаготаніновмісних препаратівЯковлєва, Л. В.; Сахарова, Т. С.; Риженко, І. М.; Яковлева, Л. В.; Сахарова, Т. С.; Рыженко, И. М.; Yakovleva, L. V.; Sakharova, T. S.; Ryzhenko, I. M.
2001Фармакологическое изучение антиоксидантных и мембраностабилизирующих свойств суммы катехинов и лейкоантоцианидиновАбу Захер Кхалед; Журавлев, Н. С.; Деримедведь, Л. В.