Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10522
Title: 4-Бензіламіно-1-феніл-1,5-дігідропірол-2-он, який проявляє анальгетичну та протизапальну активність
Authors: Зубков, В. О.
Таран, С. Г.
Кізь, О. В.
Яковлєва, Л. В.
Шаповал, О. М.
Литвиненко, Г. Л.
Зубков, В. А.
Таран, С. Г.
Кизь, О. В.
Яковлева, Л. В.
Шаповал, Е. Н.
Литвиненко, Г. Л.
Zubkov, V. O.
Taran, S. G.
Kiz, O. V.
Yakovleva, L. V.
Shapoval, E. N.
Litvinenko, G. L.
Keywords: 1-R-1,5дігідропірол-2-он;анальгетична активність;протизапальна активність
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтеліктуальної власності України
Bibliographic description (Ukraine): Пат. 90523U Україна, МПК С07D 207/38, А61Р 29/00. 4-Бензіламіно-1-феніл-1,5-дігідропірол-2-он, який проявляє анальгетичну та протизапальну активність / Зубков В. О., Таран С. Г., Кізь О. В., Яковлєва Л. В., Шаповал О. М., Литвиненко Г. Л. - №200800088; заявл. 02.01.2008; опубл. 11.05.2010, Бюл. №9.
Abstract: Винахід відноситься до хіміко-фармацевтичної галузі, а саме до нових біологічно активних хіміч-них сполук, похідних з ряду 1-R-1,5дігідропірол-2-ону, які можуть бути використані при створенні лікарських засобів з групи нестероїдних протиза-пальних засобів (НПЗЗ) для лікування патологіч-них станів, які супроводжуються больовим синд-ромом та запаленням.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10522
Appears in Collections:Патенти та винаходи кафедри медичної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
90523-uapatents.com.pdf119,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.