Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1064
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorЄмельянов, А. В.-
dc.contributor.authorEmeliyanov, A. V.-
dc.date.accessioned2012-03-01T09:27:25Z-
dc.date.available2012-03-01T09:27:25Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationЄмельянов, А. В. Розробка складу, технології та дослідження апіпрепарату для ін’єкцій : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / А. В. Ємельянов. - Х., 2011. - 29 с. - Бібліогр. : с. 25-26.en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1064-
dc.description.abstractВперше теоретично і експериментально розроблено склад та технологію розчину для ін’єкцій «Апімел» імуностимулюючої та загальнозміцнюючої дії. Удосконалено технологію виготовлення субстанції меду натурального порошкоподібного. Вивчено його фізичні, фізико-хімічні, мікробіологічні та фармакологічні показники якості, які внесено до специфікації СПФ М-4.1/О «Мед натуральний порошкоподібний». На підставі результатів фізичних, фізико-хімічних, фармако-технологічних, мікробіологічних та фармакологічних досліджень обґрунтовано склад і раціональну технологію виготовлення розчину для ін’єкцій «Апімел». Розроблено методики контролю якості та стандартизації препарату «Апімел». Вивчена його стабільність протягом двох років та встановлено умови зберігання. Встановлено, що розчин для ін’єкцій «Апімел» при внутрішньом’язовому введені щурам у дозах 50 мг/кг та 250 мг/кг проявляє найбільш виражену фагоцитарну активність. А у дозах 25 мг/кг та 150 мг/кг пригнічує розвиток реакції гіперчутливості повільного типу у мишей, що вказує на протизапальні властивості препарату. Доведено, що розчин для ін’єкцій є апірогенним. Розроблено проекти методів контролю якості та технологічного промислового регламенту на виробництво розчину для ін’єкцій «Апімел». За одержаними результатами отримано патент України на корисну модель «Ін’єкційний лікарський засіб з імуностимулюючими та загальнозміцнюючими властивостями» № 61039 від 11.07.2011 р.en_US
dc.description.abstractFirstly the composition and technology of solution for injections «Apimel» with stimulate immunity and general conditions have been grounded theoretically and experimentally. The production technology of natural powdered honey was improved. Its physical, physical and chemical, microbiological and pharmacological parameters of quality was studied and introduced to the specification SPF M-4.1/O «Natural powdered honey». On the basis of results of physical, physical and chemical, pharmaco-technological, microbiological and pharmacological researches the composition and rational technology of preparation a solution for injections «Apimel» has been grounded. The stability of medicine and storage conditions were studied during two years. Found that solution for injections «Apimel» at the intramuscular introduction to rats in doses 50 mg/kg and 250 mg/kg showing the most pronounced phagocytic activity. In doses 25 mg/kg and 150 mg/kg it suppresses the development of hypersensitive reaction in mices, that indicates the anti-inflammatory properties of medicine. Was proved that the solution for injections is non-pyrogenic. Projects of methods of quality control and industrial technological regulation for preparation the solution for injections «Apimel» were formulated. A patent of Ukraine to useful model «Medicine for injections with immunostimulating and general health properties» № 61039 of 11.07.2011 was obtained.en_US
dc.language.isouken_US
dc.subjectАпімелen_US
dc.subjectрозчин для ін’єкційen_US
dc.subjectмед натуральний порошкоподібнийen_US
dc.subjectтехнологіяen_US
dc.subjectApimelen_US
dc.subjectsolution for injectionsen_US
dc.subjectnatural powdered honeyen_US
dc.subjecttechnologyen_US
dc.titleРозробка складу, технології та дослідження апіпрепарату для ін’єкційen_US
dc.typeOtheren_US
Располагается в коллекциях:15.00.01.Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
АвторефератЄмельянов.doc393,5 kBMicrosoft WordПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.