Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22141
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGrygoriv, G. V.-
dc.contributor.authorLega, D. A.-
dc.contributor.authorChernykh, V. P.-
dc.contributor.authorOsolodchenko, T. P.-
dc.contributor.authorShemchuk, L. A.-
dc.contributor.authorГригорів, Г. В.-
dc.contributor.authorГригорив, Г. В.-
dc.contributor.authorЛега, Д. А.-
dc.contributor.authorЛега, Д. О.-
dc.contributor.authorЧерних, В. П.-
dc.contributor.authorЧерных, В. П.-
dc.contributor.authorОсолодченко, Т. П.-
dc.contributor.authorШемчук, Л. А.-
dc.date.accessioned2020-04-14T20:34:02Z-
dc.date.available2020-04-14T20:34:02Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationCycloalkanecarbaldehydes in synthesis of novel 1,2-benzoxathiin- 4(3H)-on 2,2-dioxide derivatives and study of the antimicrobial activity of synthesized compounds / G. V. Grygoriv, D. A. Lega, V. P. Chernykh, T. P. Osolodchenko, L. A. Shemchuk // ScienceRise: Pharmaceutical Science. - 2017. - № 6 (10). - Р. 4-10.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22141-
dc.description.abstractМета: Метою даної роботи було дослідження взаємодії циклоалканкарбальдегідів, 1,2-бензоксатіїн4(3Н)-он 2,2-діоксиду та метиленактивних нітрилів та вивчення антимікробних властивостей одержаних сполук. Методи: Як вихідні речовини були використані циклоалканкарбальдегіди, 1,2-бензоксатіїн-4(3Н)-он 2,2діоксид та метиленактивні нітрили. В ході дослідження застосовувались методи органічного синтезу. Структуру синтезованих сполук було підтверджено елементним аналізом та 1Н ЯМР-спектроскопією. Антимікробну активність вимірювали методом дифузії в агар. Результати: Нові 2-аміно-4Н-пірани синтезували шляхом трикомпонентної взаємодії циклоалканкарбальдегідів, 1,2-бензоксатіїн-4(3Н)-он 2,2-діоксиду та малонодинітрилу. Заміна останнього на етилціаноацетат у випадку циклогексанкарбальдегіду призвела до виділення відповідної триетиламонієвої солі. Виходячи з цього результату та з огляду на його новизну було одержано ряд амонієвих солей циклогексанкарбальдегіду з іншими вторинними та третинними амінами. Синтезовані сполуки виявили більш високу антимікробну активність, ніж препарати порівняння щодо грампозитивних штамів. Висновки: Дані дослідження показали перспективний шлях розширення існуючої різноманітності 2аміно-4Н-піранів з використанням в їх синтезі такого енолнуклеофілу та карбонільних сполук як 1,2бензоксатіїн-4(3Н)-он 2,2-діоксид та циклоалканкарбальдегіди відповідно. Виявлена антимікробна активність отриманих сполук проти грампозитивних мікроорганізмів дає можливість для подальших досліджень щодо створення антибіотиків вузького спектру дії.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.subject1,2-бензоксатіїн-4(3Н)-он 2,2-діоксидuk_UA
dc.subject2-аміно-4Н-піранuk_UA
dc.subjectбагатокомпонентні реакціїuk_UA
dc.subjectциклоалканкарбальдегідиuk_UA
dc.subjectамонієві соліuk_UA
dc.subjectантимікробна активністьuk_UA
dc.subjectмногокомпонентные реакцииuk_UA
dc.subjectциклоалканкарбальдегидиuk_UA
dc.subjectамониевые солиuk_UA
dc.subjectантимикробная активностьuk_UA
dc.titleCycloalkanecarbaldehydes in synthesis of novel 1,2-benzoxathiin- 4(3H)-on 2,2-dioxide derivatives and study of the antimicrobial activity of synthesized compoundsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові публікації В. П. Черних

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
368.pdf360,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.