Наукові публікації кафедри неорганічної хімії : [86] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 86
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2017Використання віртуальних технологій лабораторного експерименту для підвищення ефективності дистанційного навчанняЛевітін, Є. Я.; Криськів, О. С.; Рой, І. Д.; Kryskiv, O. S.; Levitin, Ye. Ya.; Roi, I. D.; Левитин, Е. Я.; Крыськив, О. С.; Рой, И. Д.
2017Синтез та дослідження цинк-заміщених магнетитенових частинок для систем доставки ліківВедерникова, І. О.; Шпичак, О. С.; Мусоєв, С. М.; Валієв, А. Х.; Ведерникова, И. А.; Шпичак, О. С.; Мусоев, С. М.; Валиев, А. Х.; Vedernykova, I. O.; Shpychak, O. S.; Musoev, S. M.; Valiev, A. Kh.
2017Використання методу хімічної конденсації для синтезу частинок феритів – об’єктів магнітної нанофармаціїВедерникова, І. О.; Тихонов, О. І.; Шпичак, О. С.; Коваль, B. M.; Ведерникова, И. А.; Тихонов, А. И.; Шпичак, О. С.; Коваль, B. M.; Vedernykova, I. O.; Tikhonov, O. I.; Shpichak, O. S.; Koval, V. M.
2017Концепція створення рентгеноконтрастних магнітокерованих засобів нового поколінняВедерникова, І. О.; Коваль, А. О.; Ведерникова, И. А.; Коваль, А. А.; Vedernykova, I. O.; Koval, A. O.
2017Новий метод хемілюмінесценції на основі люмінолу для виявлення ацетилхоліну.Блажеєвський, М. Є.; Ковальська, О. В.; Блажеевский, Н. Е.; Ковальская, Е. В.; Blazheyevskiy, M. Ye.; Kovalska, O. V.
2017A novel colorimetric biosensor for determination of cationic surfactantsБлажеєвський, М. Є.; Ковальська, О. В.; Блажеевский, Н. Е.; Ковальская, Е. В.; Blazheyevskiy, M. Ye.; Kovalska, O. V.
2017Порівняльна характеристика аналітичних методів, придатних для кількісного визначення декаметоксинуБлажеєвський, М. Є.; Ковальська, О. В.; Блажеевский, Н. Е.; Ковальская, Е. В.; Blazheyevskiy, M. Ye.; Kovalska, O. V.
2017Application of the kinetic enzymatic method for benzalkonium chloride determination in an aerosol preparationБлажеєвський, М. Є.; Ковальська, О. В.; Блажеевский, Н. Е.; Ковальская, Е. В.; Blazheyevskiy, M. Ye.; Kovalska, O. V.
2017Новий кінетико-фотометричний метод визначення активності холінестерази з використанням N-фенетидинуБлажеєвський, М. Є.; Ковальська, О. В.; Блажеевский, Н. Е.; Ковальская, Е. В.; Blazheyevskiy, M. Ye.; Kovalska, O. V.
2017Magnetic nanoparticles in simulated biological environments: a study of dissolvingVedernykova, I. O.; Коваль, А. О.; Одарюк, І. О.; Ведерникова, И. А.; Коваль, А. А.; Одарюк, И. А.; Koval, A. O.; Odaruk, I. O.; Ведерникова, І. О.
2017Studying the conditions of stabilization of magnetic nanoparticles in a magnetic targeting drugs systemVedernykova, I. О.; Шпичак, О. С.; Шпичак, А. О.; Богдан, Н. С.; Ібадуллаєва, Г.; Ведерникова, И. А.; Шпичак, О. С.; Шпичак, А. О.; Богдан, Н. С.; Ибадуллаева, Г.; Shpychak, O. S.; Shpychak, A. O.; Bogdan, N. S.; Ibadullaeva, G.; Ведерникова, І. О.
2017Molecular parameters and the antimicrobial activity of some N-substituted amino acidsGolik, M. Yu.; Kryskiv, O. S.; Komissarenko, A. M.; Kolisnyk, O. V.; Голік, М. Ю.; Криськів, О. С.; Комісаренко, А. М.; Колісник, О. В.; Голик, Н. Ю.; Крыськив, О. С.; Комиссаренко, А. Н.; Колесник, Е. В.
2017-07-03Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості магнітокерованого нанокомпози-ту Ag@Fe3O4Чан, Т. М.; Chan, T. M.
2017Quantitative determination of cystine by reaction of oxidation with diperoxy adipic acidBlazheyevskiy, M. Ye.; Moroz, V. P.; Кryskiv, О. S.; Блажиевский, Н. Е.; Блажиєвський, М. Є.; Мороз, В. П.; Криськів, О. С.; Крыськив, О. С.
2017-07-07Застосування тетраамідокалікс[4]аренів з фармакофорними групами 2,4-дихлорбензойної кислоти як засобу з аналгетичною активністюЧекман, І. С.; Левітін, Є. Я.; Сирова, Г. О.; Левитин, Е. Я.; Чекман, И. С.; Сырова, А. О.; Levitin, Ye. Ya; Chekman, I. S.; Syrova, G. O.
2017Використання віртуальних технологій лабораторного експерименту для підвищення ефективності дистанційного навчанняЛевітін, Є. Я.; Криськів, О. С.; Рой, І. Д.; Kryskiv, O. S.; Levitin, Ye. Ya.; Roi, I. D.; Левитин, Е. Я.; Крыськив, О. С.; Рой, И. Д.
2017Нанотехнологічні дослідження магнітокерованих лікарських засобівЛевітін, Є. Я.; Ведерникова, І. О.; Коваль, А. О.; Криськів, О. С.; Чан, Т. М.; Chan, T. M.; Левитин, Е. Я.; Ведерникова, И. А.; Коваль, А. А.; Крыськив, О. С.; Levitin, Ye. Ya.; Vedernykova, I. O.; Koval, A. O.; Kryskiv, O. S.
2017Синтез, физико-химические и биологические свойства магнитоуправляемого нанокомпозита Ag@Fe3O4Чан, Т. М.; Левитин, Е. Я.; Крыськив, О. С.; Chan, T. M.; Levitin, Ye. Ya.; Kryskiv, O. C.; Левітін, Є. Я.
2017Cardiovascular Calcium Channel Blockers: Historical Overview, Development and New Approaches in DesignДрапак, І.; Перехода, Л.; Цапко, Т.; Березнякова, Н.; Цапко, Є.; Drapak, I.; Perekhoda, L.; Tsapko, T.; Tsapko, Ye.; Berezniakova, N.
2017Синтез біологічно активних похідних 1,2,2-триметилциклопентанкарбонової кислоти з фрагментом 2-аміно-1,3,4-тіадіазолуЦапко, Є. О.; Ситнік, К. М.; Цапко, Е. А.; Сытник, К. М.; Tsapko, Ye. O.; Sytnik, К. М.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 86