Поиск


Текущие фильтры:
Начать новый поиск
Добавить фильтры:

Используйте фильтры для уточнения результатов поиска.


Результаты 11-20 из 177.
Найденные ресурсы:
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2016Antimicrobial, anti-inflammatory and analgesic activities of 2-amino-6-ethyl-4,6-dihydropyrano[3,2-c][2,1]benzothiazine 5,5-ioxides and triethylammonium 3-[1-(4-hydroxy-1-ethyl-2,2-dioxido-1h-2,1-benzothiazin-3-yl)-3-(het) arylmethyl]-1-ethyl-1h-2,1-benzothiazin-4-olat 2,2-dioxidesLega, D. O.; Filimonova, N. I.; Zupanets, I. A.; Shebeko, S. K.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.; Лега, Д. О.; Філімонова, Н. І.; Зупанець, І. А.; Шебеко, С. К.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Лега, Д. А.; Филимонова, Н. И.; Зупанец, И. А.; Шебеко, С. К.; Черных, В. П.; Шемчук, Л. А.
2015Органическая химия. Тесты с пояснениямиЧерных, В. П.; Chernykh, V. P.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Колесникова, Т. А.; Kolesnikova, T. A.; Колеснікова, Т. О.; Шемчук, Л. М.; Shemchuk, L. M.; Старчикова, И. Л.; Старчикова, І. Л.; Starchikova, I. L.
2015Історія кафедри органічної хімії у форматі двох столітьЧерних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Шпичак, Т. В.; Григорів, Г. В.; Черных, В. П.; Шемчук, Л. А.; Шпичак, Т. В.; Григорив, Г. В.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.; Shpychak, T. V.; Grygoriv, G. V.
2016Aspects of fumaric acid using in pharmacy and other areasStruk, Ya. I.; Gorizdra, I. A.; Shpychak, T. V.; Chernykh, V. P.; Струк, Я. И.; Гориздра, И. А.; Шпичак, Т. В.; Черних, В. П.; Черных, В. П.
2015Розвиток наукових досліджень на кафедрі органічної хімії у 20-60 рр. XX століття: видатні вчені та фундаментальні відкриттяЧерних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Шпичак, Т. В.; Черных, В. П.; Шемчук, Л. А.; Шпичак, Т. В.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.; Shpychak, T. V.
2012Історичні аспекти становлення і розвитку фармацевтичної освіти Російської імперії XVIII-XIX ст.Огарь, С. В.; Черних, В. П.; Ogar, S. V.; Chernykh, V. P.; Огарь, С. В.; Черных, В. П.
2002Синтез та бiологiчнi властивостi iмуноглобулiнiв, ацильованих янтарним ангiдридомМартинов, А. В.; Черних, В. П.; Мартынов, А. В.; Черных, В. П.; Martynov, A. V.; Chernykh, V. P.
2008Синтез та антимікробна активність похідних 7-метил-6-оксо-2H,6H-тієно[2',3':4,5]піримідо [2,1-b][1,3,4]тіадіазин-8-карбонової кислотиКоваленко, С. М.; Власов, С. В.; Федосов, А. І.; Казмірчук, В. В.; Черних, В. П.; Kovalenko, S. N.; Vlasov, S. V.; Fedosov, A. I.; Kazmirchuk, V. V.; Chernykh, V. P.
2006Вивчення антимікробної дії похідних хіназолін-4-ону та гетероциклічних сполук на їх основіДикий, І. Л.; Криськів, О. С.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Дубініна, Н. В.; Dykiy, I. L.; Kryskiv, O. S.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.; Dubinina, N. V.
2007Антимікробна активність похідних N-(4-оксо-3,4-дигідрохіназолін-3-іл) сукцинамінової кислотиДикий, І. Л.; Філімонова, Н. І.; Арзуманов, П. С.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Dikiy, I. L.; Filimonova, N. I.; Arzumanov, P. S.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.