Поиск


Текущие фильтры:
Начать новый поиск
Добавить фильтры:

Используйте фильтры для уточнения результатов поиска.


Результаты 21-30 из 177.
Найденные ресурсы:
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2007Реакції амідування діетоксалілантранілогідразидуШемчук, Л. А.; Черних, В. П.; Арзуманов, П. С.; Ситнік, К. М.; Shemchuk, L. A.; Chernykh, V. P.; Arzumanov, P. S.; Sytnik, K. M.
2006Синтез 2,5-дитіоксо-2,3,4,5,6,7-гексагідро[1,3]тіазоло[4,5-d]піримідин-7-онів та їх похіднихПархоменко, О. О.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.; Parkhomenko, A. A.; Kovalenko, S. N.; Chernykh, V. P.
2007Синтез 4-аміно-5-(арил(тієніл)сульфоніл)-1H-піримідинтіонів-2 та продуктів їх алкілюванняКолесніков, О. В.; Коваленко, С. М.; Заремба, О. В.; Черних, В. П.; Kolesnikov, A. V.; Kovalenko, S. N.; Zaremba, O. V.; Chernykh, V. P.
2004Синтез та антимікробна дія 2-іміно-5-гідроксиметил-8-метил-2H-пірано[2,3-c]піридин-3-(N-арил)карбоксамідівЖуравель, І. О.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.; Казмірчук, В. В.; Zhuravel, I. A.; Kovalenko, S. N.; Chernykh, V. P.; Kazmirchuk, V. V.
2007Синтез 2-[(3-заміщених-4-оксо-3,4-дигідро[1]бензо-фуро[3,2-d]піримідин-2-іл)сульфаніл]-N-алкіл(арил)ацетамідівІльченко, О. В.; Заремба, О. В.; Шеряков, А. А.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.; Ilchenko, O. V.; Zaremba, O. V.; Sheryakov, A. A.; Kovalenko, S. M.; Chernykh, V. P.
2007Використання ацидохромної циклоконденсації у синтезі похідних 2-оксо-3,3-дифеніл-2,3-дигідро-1H-тієно-[3,4-b]пірол-6-карбонової кислотиСитнік, К. М.; Шемчук, Л. А.; Кончаковська, М. Є.; Черних, В. П.; Sytnik, K. M.; Shemchuk, L. A.; Konchakovskaya, M. Ye.; Chernykh, V. P.
2006Использование реакции Гевальда для синтеза 5-амино-3-метил-N2-арилтиофен-2,4-дикарбоксамидов и N2-(арил)-5-амино-4-циано-3-метил-2-тиофенкарбоксамидовКоваленко, С. Н.; Власов, С. В.; Черных, В. П.; Kovalenko, S. N.; Vlasov, S. V.; Chernykh, V. P.
2007Синтез несиметричних тіосечовин та сечовин на основі похідних 3-амінобензо[b]фуран-2-карбонової кислоти та їх антимікробна діяІльченко, О. В.; Заремба, О. В.; Шеряков, А. А.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.; Євсюкова, В. Ю.; Ilchenko, Ye. V.; Zaremba, O. V.; Sheryakov, A. A.; Kovalenko, S. N.; Chernykh, V. P.; Evsyukova, V. Yu.
2008Синтез 4,3'-спіро-[(2-аміно-4,5-дигідропірано[3,2-c]хромен-5-он)-2'-оксіндолів] та їх антикоагулянтна активністьРедькін, Р. Г.; Шемчук, Л. А.; Черних, В. П.; Березнякова, А. І.; Цубанова, Н. А.; Redkin, R. G.; Shemchuk, L. A.; Chernykh, V. P.; Bereznyakova, A. I.; Tsubanova, N. A.
2010Однореакторний трикомпонентний синтез {5-[2-(ариліміно)-кумарин-3-іл]-[1,3,4]тіадіазол-2-іл}-ариламінівШинкаренко, П. Є.; Власов, С. В.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.; Shynkarenko, P. Ye.; Vlasov, S. V.; Kovalenko, S. M.; Chernykh, V. P.