Поиск


Текущие фильтры:
Начать новый поиск
Добавить фильтры:

Используйте фильтры для уточнения результатов поиска.


Результаты 31-40 из 177.
Найденные ресурсы:
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2010Дослідження взаємодії з арилмагнійгалогенідами продуктів гетероциклізації бензиламіду N-етоксалілантранілової кислотиЛевашов, Д. В.; Лега, Д. О.; Ситнік, К. М.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Levashov, D. V.; Lega, D. A.; Sytnik, K. M.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.
2010Synthesis and modification of 2-(coumarin-3-yl)-3,4,5,6,7,8-hexahydropyrido [4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-onesKovalenko, S. M.; Vlasov, S. V.; Silin, O. V.; Fedosov, A. I.; Zhuravel, I. O.; Chernykh, V. P.; Коваленко, С. М.; Власов, С. В.; Силін, О. В.; Федосов, А. І.; Журавель, І. О.; Черних, В. П.
2010Фармакологічна активність 3-арил-2-(діарилгідроксиметил)-4-оксо-3,4-дирідрохіназолінівЛевашов, Д. В.; Штриголь, С. Ю.; Дикий, І. Л.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Levashov, D. V.; Shtrygol, S. Yu.; Diky, I. L.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.
2011Становлення фармацевтичної освіти ХІІ-XVII ст. у країнах Західної ЄвропиОгарь, С. В.; Черних, В. П.; Ogar, S. V.; Chernykh, V. P.
2007Алкілування похідних 4-амінохіназолін-2-тіонівКолесніков, О. В.; Коваленко, С. М.; Друшляк, О. Г.; Черних, В. П.; Kolesnikov, A. V.; Kovalenko, S. N.; Drushlyak, A. G.; Chernykh, V. P.
2008Синтез комбінаторних бібліотек 3-заміщених 2-метил-4-тіоксо-3,4,5,6-тетрагідро-2H-2,6-метано-1,3,5-бензоксадіазоцинів та їх 4-оксоаналогів за реакцією БіджинелліКоваленко, С. С.; Заремба, О. В.; Борисова, Т. А.; Нікітченко, В. М.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.; Kovalenko, S. S.; Zaremba, O. V.; Borisova, T. A.; Nikitchenko, V. M.; Kovalenko, S. N.; Chernykh, V. P.; Коваленко, С. С.; Заремба, О. В.; Борисова, Т. А.; Никитченко, В. М.; Коваленко, С. Н.; Черных, В. П.
2006Синтез і вивчення простатопротекторної дії похідних 4H-піридо[4',3':5,6]пірано[2,3-d]піримідинівЖуравель, І. О.; Гращенкова, С. А.; Яковлєва, Л. В.; Борисов, О. В.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.; Zhuravel, I. A.; Grashchenkova, S. A.; Yakovleva, L. V.; Borisov, A. V.; Kovalenko, S. N.; Chernykh, V. P.; Яковлева, Л. В.
2007Синтез и превращения алкил 3-амино-5-метил-4-оксо-2-тиоксо-1,2,3,4-тетрагидротиено[2,3-d]пиримидин-6-карбоксилатовКоваленко, С. Н.; Власов, С. В.; Федосов, А. И.; Черных, В. П.; Kovalenko, S. N.; Vlasov, S. V.; Fedosov, A. I.; Chernykh, V. P.
2003Синтез нових потенційно біологічно активних сполук на основі 5-гідразино-оротової кислоти та їх хімічні перетворенняКолесников, О. В.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Kolesnikov, A. V.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.
2004Особливості встановлення надлишкового негативного заряду молекул противірусних поліаніонних біополімерів при аналізі їх структуриМартинов, А. В.; Черних, В. П.; Martynov, A. V.; Chernykh, V. P.