Поиск


Текущие фильтры:

Начать новый поиск
Добавить фильтры:

Используйте фильтры для уточнения результатов поиска.


Результаты 1-10 из 17.
Найденные ресурсы:
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2016Synthesis and antimicrobial activity study of 2,4-dioxo-N-aryl-3-(arylmethyl)-1,3,7-triazaspiro[4.4]nonane-7- carboxamidesNikolaenko, O. D.; Krolenko, K. Yu.; Vlasov, S. V.; Zhuravel, I. O.; Chernykh, V. P.; Николаенко, О. Д.; Ніколаєнко, О. Д.; Кроленко, К. Ю.; Власов, С. В.; Журавель, И. А.; Журавель, І. О.; Черных, В. П.; Черних, В. П.
2015Розвиток наукових досліджень на кафедрі органічної хімії у 20-60 рр. XX століття: видатні вчені та фундаментальні відкриттяЧерних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Шпичак, Т. В.; Черных, В. П.; Шемчук, Л. А.; Шпичак, Т. В.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.; Shpychak, T. V.
2004Синтез та антимікробна дія 2-іміно-5-гідроксиметил-8-метил-2H-пірано[2,3-c]піридин-3-(N-арил)карбоксамідівЖуравель, І. О.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.; Казмірчук, В. В.; Zhuravel, I. A.; Kovalenko, S. N.; Chernykh, V. P.; Kazmirchuk, V. V.
2003Синтез нових потенційно біологічно активних сполук на основі 5-гідразино-оротової кислоти та їх хімічні перетворенняКолесников, О. В.; Черних, В. П.; Шемчук, Л. А.; Kolesnikov, A. V.; Chernykh, V. P.; Shemchuk, L. A.
2006Синтез и виртуальный скрининг производных 4-аминохиназолин-2-тионовКолесников, А. В.; Коваленко, С. Н.; Друшляк, А. Г.; Черных, В. П.; Kolesnikov, A. V.; Kovalenko, S. N.; Drushlyak, A. G.; Chernykh, V. P.
2006Синтез 5-гідроксиметил-8-метил-3-(5-арил-[1,3,4]оксадіазол-2-іл)-2H-пірано[2,3-c]піридин-2-онівЖуравель, І. О.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.; Шинкаренко, П. Є.; Zhuravel, I. A.; Kovalenko, S. N.; Chernykh, V. P.; Shynkarenko, P. Ye.
2013Синтез новых 5-оксо-4,5-дигидро[1,2,3]триазоло[1,5-a]хиназолиновЗаремба, О. В.; Равнейко, И. Н.; Москаленко, А. И.; Коваленко, С. Н.; Черных, В. П.; Zaremba, O. V.; Ravneyko, I. M.; Moskalenko, A. I.; Kovalenko, S. M.; Chernykh, V. P.; Заремба, О. В.; Равнейко, І. М.; Москаленко, А. І.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.
2014Трехкомпонентный одностадийный синтез спироциклических систем на основе N-этил-1H-бензо[c][2,1] тиазин-4-ОН-2,2-диоксидаЛега, Д. А.; Лега, Д. О.; Lega, D. A.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Черных, В. П.; Черних, В. П.; Редькин, Р. Г.; Редькін, Р. Г.; Redkin, R. Gr.; Chernykh, V. P.
2014Синтез нових біс-похідних спіро[індол-3,1'-пірол[3,4-с]піролу]Редькін, Р. Г.; Редькин, Р. Г.; Redkin, R. G.; Григорів, Г. В.; Григорив, Г. В.; Grygoriv, G. V.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.; Сюмка, Є. І.
2014Синтез та протимікробна активність похідних 6-гетерилтієно[2,3-d]піримідинівВласов, С. В.; Власов, С. В.; Vlasov, S. V.; Коваленко, С. М.; Коваленко, С. М.; Kovalenko, S. M.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.; Осолодченко, Т. П.; Осолодченко, Т. П.; Osolodchenko, T. P.