Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 179 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2016The synthesis of ω-(7-aryl-8-oxo-7,8-ihydro[1,2,4]-triazolo-[4,3-a]pyrazin-3-YL)alkylcarboxylic acids and their amides as promising pharmaceutical agentsNetyosova, K. Yu.; Kovalenko, S. S.; Drushlyak, O. G.; Zhuravel, I. O.; Kovalenko, S. M.; Toryanik, E. L.; Нетьосова, К. Ю.; Коваленко, С. С.; Друшляк, О. Г.; Журавель, І. О.; Коваленко, С. М.; Торянiк, E. Л.
2012(±)-Цис-3-(2′-бензімідазоліл)-1,2,2-триметилциклопентанкарбонової кислоти гідрохлорид, який виявляє актопротекторну діюМерзлікін, С. І.; Закрутний, Р. Д.; Штриголь, С. Ю.; Коваленко, С. М.; Мерзликин, С. И.; Merzlikin, S. I.; Закрутный, Р. Д.; Zakrutnyi, R. D.; Штрыголь, С. Ю.; Shtrygol’, S. Yu.; Коваленко, С. Н.; Kovalenko, S. M.
2008Синтез та антимікробна активність похідних 7-метил-6-оксо-2H,6H-тієно[2',3':4,5]піримідо [2,1-b][1,3,4]тіадіазин-8-карбонової кислотиКоваленко, С. М.; Власов, С. В.; Федосов, А. І.; Казмірчук, В. В.; Черних, В. П.; Kovalenko, S. N.; Vlasov, S. V.; Fedosov, A. I.; Kazmirchuk, V. V.; Chernykh, V. P.
2008Визначення етапів розробки та впровадження системи якості на фармацевтичному підприємстві відповідно до вимог ISO та GMPКайдалова, А. В.; Коваленко, С. М.; Підпружников, Ю. В.; Чистяков, О. Г.; Kaydalova, A. V.; Kovalenko, S. N.; Pоdpruzhnikov, Yu. V.; Chistyakov, A. G.
2006Синтез 2,5-дитіоксо-2,3,4,5,6,7-гексагідро[1,3]тіазоло[4,5-d]піримідин-7-онів та їх похіднихПархоменко, О. О.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.; Parkhomenko, A. A.; Kovalenko, S. N.; Chernykh, V. P.
2010Отримання ліпосомальних форм цитостатиків за технологією "хімічного градієнта"Стадніченко, А. В.; Краснопольський, Ю. М.; Губін, Ю. І.; Коваленко, С. М.; Stadnichenko, A. V.; Krasnopolskiy, Yu. M.; Gubin, Yu. I.; Kovalenko, S. M.
2007Синтез 4-аміно-5-(арил(тієніл)сульфоніл)-1H-піримідинтіонів-2 та продуктів їх алкілюванняКолесніков, О. В.; Коваленко, С. М.; Заремба, О. В.; Черних, В. П.; Kolesnikov, A. V.; Kovalenko, S. N.; Zaremba, O. V.; Chernykh, V. P.
2004Синтез та антимікробна дія 2-іміно-5-гідроксиметил-8-метил-2H-пірано[2,3-c]піридин-3-(N-арил)карбоксамідівЖуравель, І. О.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.; Казмірчук, В. В.; Zhuravel, I. A.; Kovalenko, S. N.; Chernykh, V. P.; Kazmirchuk, V. V.
2009Перспективи створення дитячих лікарських форм на основі солей цинкуГубін, Ю. І.; Зборовська, Т. В.; Коваленко, С. М.; Євсєєва, Л. В.; Безчаснюк, О. М.; Gubin, Yu. I.; Zborovskaya, T. V.; Kovalenko, S. N.; Yevseeva, L. V.; Bezchasnyuk, Ye. M.
2007Синтез 2-[(3-заміщених-4-оксо-3,4-дигідро[1]бензо-фуро[3,2-d]піримідин-2-іл)сульфаніл]-N-алкіл(арил)ацетамідівІльченко, О. В.; Заремба, О. В.; Шеряков, А. А.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.; Ilchenko, O. V.; Zaremba, O. V.; Sheryakov, A. A.; Kovalenko, S. M.; Chernykh, V. P.