Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/572
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorБарнатович, С. В.-
dc.contributor.authorBarnatovich, S. V.-
dc.date.accessioned2011-11-04T12:20:50Z-
dc.date.available2011-11-04T12:20:50Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationБарнатович, С. В. Формування логістичної моделі управління діяльністю комунальних фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.01 / С. В. Барнатович. - Х., 2011. - 27 с. - Бібліогр. : с. 21-23.en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/572-
dc.description.abstractНа підставі аналітичного узагальнення теоретичних, нормативно-правових та практичних аспектів управління рухом ЛЗ в КФП за засадах логістичного менеджменту та менеджменту якості визначено місце та завдання КФП в забезпеченні населення якісними та доступними за ціною ЛЗ. Обґрунтовано логістичну модель управління товарорухом ЛЗ в КФП відповідно до вимог GDP і GSP та міжнародних стандартів якості серії ISO 9001. Запропоновано модель організаційної реструктуризації процесу управління рухом ЛЗ в КФП, розроблено методичні підходи до обґрунтування управлінських рішень з оптимізації асортименту ЛЗ-аналогів, введення нових ЛЗ в асортиментний портфель КФП. Запропоновано алгоритми оптимізації взаємодії складу та аптечної мережі КФП на підставі вибору прийнятних технологій зв’язку. Обґрунтовано необхідність формування та впровадження логістичних інформаційних систем в КФП та розроблено рекомендації щодо вибору комп’ютерних програмних комплексів. Визначено сутність та структуру логістичного потенціалу КФП, запропоновано алгоритм його оцінки й управління.en_US
dc.description.abstractOn the basis of analytical generalization of theoretical, is standard-legal and practical aspects of traffic control of medicines in the MPC on principles of logistical management and quality management definitely place and tasks MPC in population maintenance qualitative and accessible at the price of medicines. Soundly logistical model of management movement of medicines in MPC according to requirements GDP and GSP and the international quality standards of series ISO 9001. The model of organizational re-structuring of managerial process by movement of medicines in MPC is offered, methodical approaches to a substantiation of administrative decisions on optimization of assortment of medicines-analogs, introduction new medicines in product portfolio of the MPC are developed. Algorithms of optimization of interaction of a warehouse and chemist's network MPC on the basis of a choice of comprehensible technologies of communication are offered. Necessity of formation and introduction of logistical information systems in MPC also are developed recommendations concerning a choice of computer program complexes. The essence and structure of logistical potential MPC is defined, the algorithm of its estimation and management is offered.en_US
dc.language.isouken_US
dc.subjectкомунальне фармацевтичне підприємствоen_US
dc.subjectтоварорух ЛЗen_US
dc.subjectлогістичний підхідen_US
dc.subjectпроцесна модельen_US
dc.subjectменеджмент якостіen_US
dc.subjectmunicipal pharmaceutical companyen_US
dc.subjectmovement of medicinesen_US
dc.subjectlogistic approachen_US
dc.subjectprocess modelen_US
dc.subjectquality managementen_US
dc.titleФормування логістичної моделі управління діяльністю комунальних фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якостіen_US
dc.typeOtheren_US
Располагается в коллекциях:15.00.01.Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Автореферат Барнатович С.В..doc919 kBMicrosoft WordПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.