Соціальна фармація в охороні здоров'я. Архів статей 2015-2018 : [92] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 92
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2018Сучасні технології та інноваційні підходи в освітній діяльності Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармаціїПімінов, О. Ф.; Великий, Д. Л.; Огарь, С. В.; Шульга, Л. І.; Лукієнко, О. В.; Piminov, A. F.; Velikiy, D. L.; Ogar, S. V.; Shulga, L. I.; Lukienko, O. V.; Пиминов, А. Ф.; Великий, Д. Л.; Огарь, С. В.; Шульга, Л. И.; Лукиенко, О. В.
2018Аналіз обсягу споживання пероральних цукрознижувальних лікарських засобів протягом 2014-2017 років на фармацевтичному ринку УкраїниЯковлєва, Л. В.; Яковлєва, А. К.; Бердник, О. Г.; Іakovlieva, L. V.; Yakovlieva, A. K.; Berdnik, O. G.; Яковлева, Л. В.; Яковлева, А. К.; Бердник, О. Г.
2018Дослідження основних чинників недобросовісної реклами лікарських засобів в Україні та розробка пропозицій щодо їх запобіганняОльховська, А. Б.; Olkhovska, A. B.; Ольховская, А. Б.
2018Дослідження рівня обізнаності фахівців галузі охорони здоров’я щодо проблем утилізації непридатних лікарських засобівПроскурова, Я. О.; Кубарєва, І. В.; Євсєєва, Л. В.; Цубанова, Н. А.; Просяник, Л. Ф.; Proskurova, Ia. O.; Kubarieva, I. V.; Yevsieieva, L. V.; Tsubanova, N. A.; Prosianyk, L. F.; Проскурова, Я. А.; Кубарева, И. В.; Евсеева, Л. В.; Цубанова, Н. А.; Просяник, Л. Ф.
2018Дослідження асортименту дерматологічних засобів для місцевого лікування себорейного дерматитуЗаїка, С. В.; Безпала, Ю. О.; Шмелькова, К. С.; Шматенко, О. П.; Zaika, S. V.; Bezpala, Yu. O.; Shmelkova, K. S.; Shmatenko, O. P.; Заика, С. В.; Беспалая, Ю. А.; Шмелькова, Е. С.; Шматенко, А. П.
2018Вивчення реологічних властивостей та розробка технології гелю «Фузіпан-дерма» для лікування вугрової хворобиБайва, П. П.; Баранова, І. І.; Мартинюк, Т. В.; Коваленко, Св. М.; Bayva, P. P.; Baranova, I. I.; Martyniuk, T. V.; Kovalenko, Sv. M.; Байва, П. П.; Баранова, И. И.; Мартынюк, Т. В.; Коваленко, Св. Н.
2018Визначення підходів до оцінки особистісних якостей аудиторів фармацевтичних систем якостіКарамаврова, Т. В.; Лебединець, В. О.; Пляка, Л. В.; Karamavrova, T. V.; Lebedynets, V. O.; Plyaka, L. V.; Карамаврова, Т. В.; Лебединец, В. А.; Пляка, Л. В.
2018Маркетинговий підхід до визначення основних показників економічної ефективності гепатотропного лікарського засобуМалий, В. В.; Муса Істаніс Марвек Медхат; Malyi, V. V.; Moussa Istanis Marvek Medhat; Малый, В. В.; Муса Истанис Марвек Медхат
2018Дослідження нормативно-правових засад діяльності уповноваженої особи з виконання фармацевтичного забезпечення в закладах охорони здоров’я та визначення напрямів їх удосконаленняТолочко, В. М.; Музика, Т. Ф.; Чешева, М. В.; Должнікова, О. М.; Tolochko, V. M.; Muzyka, T. F.; Chesheva, M. V.; Dolzhnykova, O. M.; Толочко, В. М.; Музыка, Т. Ф.; Чешева, М. В.; Должникова, О. Н.
2018Аналіз зовнішньоекономічної діяльності фармацевтичного сектора України в ринкових умовахЗахарко, Н. В.; Сагайдак-Нікітюк, Р. В.; Zakharko, N. V.; Sahaidak-Nikitiuk, R. V.; Захарко, Н. В.; Сагайдак-Никитюк, Р. В.
2018Оцінка стану фармацевтичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання за результатами частотного аналізу призначень лікарських засобівНемченко, А. С.; Назаркіна, В. М.; Куриленко, Ю. Є.; Nemchenko, A. S.; Nazarkina, V. M.; Kurylenko, Yu. Ye.; Немченко, А. С.; Назаркина, В. М.; Куриленко, Ю. Е.
2018Результати VEN/частотного аналізу фармакотерапії пацієнтів із хронічним гастродуоденітом у закладі охорони здоров’я м. ХарковаГерасимова, О. О.; Овсієнко, Є. В.; Gerasymova, О. О.; Ovsienko, Ye. V.; Герасимова, О. А.; Овсиенко, Е. В.
2018Дослідження окремих компетенцій сучасного керівника у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’яТолочко, В. М.; Артюх, Т. О.; Курган, А. В.; Tolochko, V. M.; Artyukh, T. O.; Kurhan, A. V.; Толочко, В. М.; Артюх, Т. А.; Курган, А. В.
2018Дослідження сучасних тенденцій на вітчизняному ринку праці спеціалістів фармаціїПестун, І. В.; Бабічева, Г. С.; Pestun, I. V.; Babicheva, G. S.; Пестун, И. В.; Бабичева, А. С.
2018The substantiation of the optimal pH range of the preventive spray for veterinaryPolova, Zh. M.; Almakaieva, L. H.; Полова, Ж. М.; Алмакаєва, Л. Г.; Полова, Ж. Н.; Алмакаева, Л. Г.
2018Кон’юнктурний аналіз асортименту ноотропних лікарських засобів, зареєстрованих в УкраїніСліпченко, Г. Д.; Півень, О. П.; Slipchenko, G. D.; Piven, O. P.; Слипченко, Г. Д.; Пивень, Е. П.
2017Маркетингові дослідження вітчизняного ринку лікарських засобів для місцевого лікування сухості шкіриТихонов, О. І.; Тихонов, А. И.; Tikhonov, O. I.; Бондаренко, Л. О.; Бондаренко, Л. А.; Bondarenko, L. A.; Шпичак, О. С.; Shpychak, O. S.
2017Визначення критичних параметрів контролю технологічного процесу песаріїв з ацикловіром і ефірними оліями на промисловому підприємствіЛітвінова, О. М.; Литвинова, Е. В.; Litvinova, O. V.; Левачкова, Ю. В.; Levachkova, Yu. V.; Чушенко, В. М.; Чушенко, В. Н.; Chushenko, V. M.
2017Дослідження історичних аспектів організації навчальної та виробничої практики як складової професійної підготовки фахівців фармаціїКотвіцька, А. А.; Котвицкая, А. А.; Kotvitska, A. A.; Барковська, О. Я.; Барковская, О. Я.; Barkovska, O. Ya.; Гавриш, Н. Б.; Havrysh, N. B.; Огарь, С. В.; Ogar, S. V.
2017Теоретичні основи і методичне обґрунтування комплексного аналізу та моделювання доцільності й ефективності розробок нових лікарських засобівСлободянюк, М. М.; Слободянюк, Н. Н.; Slobodyanyuk, M. M.; Самборский, О. С.; Samborskiy, O. S.; Самборський, О. С.; Германовскі, Т.; Германовски, Т.; Hermanowski, T.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 92