Соціальна фармація в охороні здоров'я. Архів статей 2015-2021 : [182] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 182
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Дослідження діяльності організацій професійного фармацевтичного самоврядування за кордономГалій, Л. В.; Музика, Т. Ф.; Galiy, L. V.; Muzykа, T. F.; Галий, Л. В.; Музыка, Т. Ф.
2021Результати аналізу лікарських призначень та структури споживання препаратів хворими на лімфогранулематоз в УкраїніМатущак, М. Р.; Панфілова, Г. Л.; Терещенко, Л. В.; Цурікова, О. В.; Бобошко, Л. Г.; Matushchak, M. R.; Panfilova, H. L.; Tereshchenko, L. V.; Tsurikova, O. V.; Boboshko, L. G.; Матущак, М. Р.; Панфилова, А. Л.; Терещенко, Л. В.; Цурикова, О. В.; Бобошко, Л. Г.
2021Маркетингове дослідження рівня сприяння раціональному використанню лікарських засобів фармацевтичними працівниками в УкраїніЖадько, С. В.; Пестун, І. В.; Завадська, Н. П.; Сеньків, Н. М.; Zhadko, S. V.; Pestun, І. V.; Zavadska, N. P.; Senkiv, N. M.; Жадько, С. В.; Пестун, И. В.; Завадская, Н. П.; Сенькив, Н. М.
2021Державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання у вітчизняній фармації: нормативно-правовий аспектЗлагода, В. С.; Івко, Т. І.; Германюк, Т. А.; Бобрицька, Л. О.; Zlahoda, V. S.; Ivko, T. I.; Germanyuk, T. A.; Bobrytska, L. O.; Злагода, В. С.; Ивко, Т. И.; Германюк, Т. А.; Бобрицкая, Л. А.
2021Аналіз асортименту антипсоріатичних лікарських засобів, що застосовуються для місцевого лікування легких форм псоріазу в УкраїніНемченко, А. С.; Тараненко, Ю. С.; Гладух, Є. В.; Міщенко, В. І.; Nemchenko, A. S.; Taranenko, Yu. S.; Gladukh, Ie. V.; Mishchenko, V. I.; Немченко, А. С.; Тараненко, Ю. С.; Гладух, Е. В.; Мищенко, В. И.
2021Актуальність викладання аналітичної токсикології в Національному фармацевтичному університетіКолісник, С. В.; Погосян, О. Г.; Полуян, С. М.; Шовкова, З. В.; Костіна, Т. А.; Kolisnyk, S. V.; Pogosyan, O. G.; Poluian, S. M.; Shovkova, Z. V.; Колесник, С. В.; Погосян, Е. Г.; Полуян, С. М.; Шовковая, З. В.; Костіна, Т. А.
2021Анализ ассортимента и экономической доступности ноотропных препаратовМищенко, О. Я.; Палагина, Н. Ю.; Халеева, Е. Л.; Грешко, Ю. И.; Mishchenko, O. Ya.; Palagina, N. Yu.; Khaleeva, O. L.; Greshko, Yu. I.; Міщенко, О. Я.; Палагіна, Н. Ю.; Халєєва, О. Л.; Грешко, Ю. І.
2021Вивчення теоретичних підходів до проведення івентів із метою формування бренду закладу вищої освітиКотвіцька, А. А.; Яковлєва, О. Ю.; Kotvitska, А. А.; Yakovlieva, О. Yu.; Котвицкая, А. А.; Яковлева, Е. Ю.
2021Структурно-механічні дослідження гелю з кислотою гіалуроновою та декаметоксиномМельник, Г. М.; Ярних, Т. Г.; Буряк, М. В.; Melnyk, G. M.; Yarnykh, T. G.; Buryak, M. V.; Мельник, Г. Н.; Ярных, Т. Г.; Буряк, М. В.
2021Дослідження поняття «медична грамотність» та підходів до її оцінкиВолкова, А. В.; Ковтун, Є. Ю.; Volkova, A. V.; Kovtun, Ye. Yu.; Волкова, А. В.; Ковтун, Е. Ю.
2021Аналіз державних програм щодо забезпечення доступності медичної та фармацевтичної допомоги населенню за роки незалежності УкраїниНемченко, А. С.; Ляденко, А. В.; Nemchenko, A. S.; Liadenko, A. V.; Немченко, А. С.; Ляденко, А. В.
2021Обґрунтування методологічного підходу до комплексного застосування економічних та маркетингових складових для формування доданої вартості лікарського засобу рабепразолСлободянюк, М. М.; Самборський, О. С.; Рогуля, О. Ю.; Байгуш, Ю. В.; Slobodyanyuk, М. М.; Samborsky, O. S.; Rohulia, O. Yu.; Baygush, Yu. V.; Слободянюк, Н. Н.; Самборський, О. С.; Рогуля, О. Ю.; Байгуш, Ю. В.
2021Дослідження епідеміології ВІЛ та СНІД як важлива складова у розробці напрямів раціонального використання обмежених ресурсів охорони здоров’я та фармацевтичного забезпечення населення в УкраїніЄфремова, В. В.; Панфілова, Г. Л.; Оксенюк, О. Є.; Сокуренко, І. А.; Бобошко, Л. Г.; Цурікова, О. В.; Yefremova, V. V.; Panfilova, H. L.; Okseniuk, O. Ye.; Sokurenko, I. A.; Tsurikova, O. V.; Boboshko, L. H.; Ефремова, В. В.; Панфилова, А. Л.; Оксенюк, О. Е.; Сокуренко, И. А.; Цурикова, О. В.; Бобошко, Л. Г.
2021The study of the product range of modern oral care devices – irrigatorsZaporozhska, S. M.; Ваrаnоvа, I. I.; Bezpala, Yu. O.; Breusova, S. V.; Dyadyun, T. V.; Запорожська, С. М.; Баранова, І. І.; Безпала, Ю.О.; Бреусова, С. В.; Дядюн, Т. В.; Запорожская, С. Н.; Баранова, И. И.; Беспалая, Ю. А.; Бреусова, С. В.; Дядюн, Т. В.
2021Метод ідентифікації математичних моделей у двофакторних фармацевтичних дослідженняхКутова, О. В.; Сагайдак-Нікітюк, Р. В.; Ковалевська, І. В.; Kutova, O. V.; Sahaidak-Nikitiuk, R. V.; Kovalevska, I. V.; Кутовая, О. В.; Сагайдак-Никитюк, Р. В.; Ковалевская, И. В.
2021Дослідження думок фахівців охорони здоров’я щодо ролі та функцій фармацевтичних працівників у сучасній системі надання паліативної допомоги дітямКубарєва, І. В.; Бекетова, М. С.; Благун, О. Д.; Kubareva, І. V.; Beketov, M. S.; Blagun, O. D.; Кубарева, И. В.; Бекетова, М. С.; Благун, О. Д.
2021Оцінка медичних технологій: особливості національної / регіональної та госпітальної оцінки медичних технологійФілінюк, О. М.; Косяченко, К. Л.; Дацюк, Н. О.; Скрильов, В. В.; Filiniuk, О. М.; Kosyachenko, K. L.; Datsiuk, N. О.; Skrylov, V. V.; Филинюк, Е. Н.; Косяченко, К. Л.; Дацюк, Н. О.; Скрылёв, В. В.
2021Огляд асортименту екстрактів лікарських на фармацевтичному ринку УкраїниМацюк, О. Д.; Вишневська, Л. І.; Бугай, А. В.; Matsiuk, K. D.; Vyshnevska, L. I.; Buhai, A. V.; Мацюк, О. Д.; Вишневская, Л. И.; Бугай, А. В.
2021Аналіз фармацевтичного забезпечення лікарськими засобами, які застосовуються в терапії інсектної алергії, та підходи щодо розробки нових лікарських засобів у формі гелю для місцевого лікуванняПопова, Т. В.; Немченко, А. С.; Кухтенко, Г. П.; Міщенко, В. І.; Popova, T. V.; Nemchenko, A. S.; Kukhtenko, H. P.; Mishchenko, V. I.; Попова, Т. В.; Немченко, А. С.; Кухтенко, Г. П.; Мищенко, В. И.
2021Маркетингове дослідження фармацевтичного ринку України у сегменті антигеморагічних засобів для зупинки стоматологічних кровотечЛаба, І. С.; Азаренко, Ю. С.; Євтушенко, О. М.; Laba, I. S.; Azarenko, Yu. S.; Іevtushenko, O. M.; Лаба, И. С.; Азаренко, Ю. С.; Евтушенко, Е. Н.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 182