Browsing by Author Перехода, Л. О.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 122 to 141 of 193 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Медична хіміяПерехода, Л. О.; Гриценко, І. С.; Георгіянц, В. А.; Березнякова, Н. Л.; Таран, С. Г.; Подольський, І. М.; Федосов, А. І.; Гріневич, Л. О.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.; Гриценко, И. С.; Gritsenko, I. S.; Георгиянц, В. А.; Georgiyants, V. A.; Berezniakova, N. L.; Taran, S. G.; Подольский, И. Н.; Podolsky, I. M.; Fedosov, A. I.; Федосов, А. И.; Grinevich, L. O.; Гриневич, Л. А.
2004Медична хіміяБезуглий, П. О.; Георгіянц, В. А.; Перехода, Л. О.; Березнякова, Н. Л.; Ткач, А. О.; Марусенко, Н. А.; Гарна, Н. В.; Бевз, Н. Ю.; Сич, І. А.; Безуглый, П. О.; Георгиянц, В. А.; Перехода, Л. А.; Березнякова, Н. Л.; Ткач, А. А.; Марусенко, Н. А.; Гарна, Н. В.; Бевз, Н. Ю.; Сыч, И. А.; Bezugliy, P. O.; Georgiyants, V. A.; Perekhoda, L. O.; Tkach, A. O.; Marusenko, N. A.; Garna, N. V.; Sych, I. A.; Bevz, N. Yu.
2007Метилові ефіри 1-арил-1,2,3-триазол(1н)-4,5-дикарбонових кислот, що виявляють протисудомну активністьГеоргіянц, В. А.; Плис, С. В.; Перехода, Л. О.; Савченко, В. М.; Георгиянц, В. А.; Georgiyants, V. A.; Plys, S. V.; Perekhoda, L. O.; Перехода, Л. А.; Savchenko, V. M.
2009Метилові ефіри 1-арил-1,2,3-триазол-(1н)-4,5-дикарбонових кислотГеоргіянц, В. А.; Плис, С. В.; Перехода, Л. О.; Савченко, В. М.; Georgiyants, V. A.; Георгиянц, В. А.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.; Plys, S. V.; Савченко, В. Н.; Savchenko, V. M.
2012Методи дослідження метаболізму лікарських засобівГриценко, І. C.; Таран, С. Г.; Перехода, Л. О.; Бєрезнякова, Н. Л.; Подольський, І. М.; Гриценко, И. С.; Таран, С. Г.; Перехода, Л. А.; Березнякова, Н. Л.; Подольский, И. Н.; Gritsenko, I. S.; Taran, S. G.; Perekhoda, L. O.; Berezniakova, N. L.; Podolsky, I. M.
2017Методические рекомендации для выполнения курсовой работы по фармацевтической химииПерехода, Л. О.; Еремина, З. Г.; Сыч, И. А.; Кобзарь, Н. П.; Сулейман, М. М.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.; Єрьоміна, З. Г.; Yeromina, Z. G.; Сич, І. А.; Sych, I. A.; Кобзар, Н. П.; Kobzar, N. P.; Suleiman, M. M.
2017Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з фармацевтичної хіміїПерехода, Л. О.; Єрьоміна, З. Г.; Сич, І. А.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.; Yeromina, Z. G.; Еремина, З. Г.; Сыч, И. А.; Sych, I. A.; Кобзар, Н. П.; Kobzar, N. P.; Кізь, О. В.; Кизь, О. В.; Kiz, O. V.
2018Методичні рекомендації для викладачів з проведення лабораторних занять з дисципліни «Фармацевтична та косметична хімія» (спеціальність – «Технології парфумерно-косметичних засобів»)Перехода, Л. О.; Друговіна, В. В.; Яременко, В. Д.; Ріхімова, М. В.
2017Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з фармацевтичної та косметичної хімії для студентів 4 курсу спеціальності "Технологія парфумерно-косметичних засобів"Перехода, Л. О.; Таран, С. Г.; Друговіна, В. В.; Сергієнко, О. М.; Яременко, В. Д.
2017Методичні рекомендації з фармаевтичної хіміїПерехода, Л. О.; Гриценко, І. С.; Таран, С. Г.; Березнякова, Н. Л.; Perekhoda, L. O.; Перехода, Л. А.; Гриценко, І. С.; Гриценко, И. С.; Gritsenko, I. S.; Taran, S. G.; Таран, С. Г.; Berezniakova, N. L.; Березнякова, Н. Л.
2017Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для здобувачів вищої освіти ІІІ-V курсів фармацевтичного факультетуГеоргіянц, В. А.; Перехода, Л. О.; Єрьоміна, З. Г.; Сич, І. А.; Таран, С. Г.; Безуглий, П. О.; Українець, І. В.; Зубков, В. А.; Бевз, Н. Ю.; Гарна, Н. В.; Сидоренко, Л. В.; Головченко, О. С.; Горохова, О. В.; Кобзар, Н. П.; Кізь, О. В.; Леонова, С. Г.; Петрушова, Л. О.; Данилова, І. А.; Криваніч, О. В.
2018Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для підготовки здобувачів вищої освіти до державної атестації (спеціальність – «Фармація»)Георгіянц, В. А.; Українець, І. В.; Сидоренко, Л. В.; Бевз, Н. Ю.; Горохова, О. В.; Гарна, Н. В.; Перехода, Л. О.; Єрьоміна, З. Г.; Сич, І. А.; Таран, С. Г.; Березнякова, Н. Л.; Федосов, А. І.
2014Моделирование производных дигидрокверцетина с элементами молекулярного докингаБошкаева, А. К.; Георгиянц, В. А.; Георгіянц, В. А.; Georgiyantz, V. A.; Перехода, Л. А.; Перехода, Л. О.; Perekhoda, L. O.
2014Молекулярне конструювання сполук протисудомної діїПерехода, Л. О.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.; Георгіянц, В. А.; Георгиянц, В. А.; Georgiyantz, V. A.
2013Молекулярне моделювання та цілеспрямований синтез протисудомних засобів похідних п’ятичленних ди(три)азагетероциклівПерехода, Л. О.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.
2010Нові похідні 5-шридил-1,3,4-оксадіазол-2-іл-тіоацетатної кислоти як потенційні протисудомні засобиПерехода, Л. О.; Рядних, К. С.; Георгіянц, В. А.; Гриненко, В. В.; Перехода, Л. А.; Рядных, Е. С.; Георгиянц, В. А.; Гриненко, В. В.; Perekhoda, L. O.; Ryadnykh, K. S.; Georgiyants, V. A.; Grinenko, V. V.
2020Основні напрямки пошуку нових молекул – кандидатів у сучасні діуретичні засобиТітко, Т. О.; Драпак, І. В.; Перехода, Л. О.; Цапко, Є. О.; Титко, Т. А.; Драпак, И. В.; Перехода, Л. А.; Цапко, Е. А.; Titko, T. O.; Drapak, I. V.; Perekhoda, L. O.; Tsapko, Ye. O.
2019Перспективи використання методу міцелярної тонкошарової хроматографії у фармацевтичному аналізіСич, І. В.; Сыч, И. В.; Sych, I. V.; Сич, І. А.; Сыч, И. А.; Sych, I. A.; Таран, С. Г.; Taran, S. G.; Перехода, Л. О.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.
2017Похідні 2-[4-арил-2-фенілімінотіазол-3-іл]-етанолу, що проявляють протизапальну активністьЄрьоміна, Г. О.; Кошова, О. Ю.; Щербініна, В. С.; Юдкевич, Т. К.; Гращенкова, С. А.; Перехода, Л. О.; Єрьоміна, З. Г.; Демченко, А. М.; Еремина, А. А.; Yeromina, H. O.; Koshova, O. Yu.; Кошевая, Е. Ю.; Щербинина, В. С.; Scherbіnіna, V. S.; Yudkevich, T. K.; Grashchenkova, S. A.;; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.
2017Похідні 2-[4-арил-2-фенілімінотіазол-3-іл]-етанолу, що проявляють протизапальну активністьПерехода, Л. О.; Єрьоміна, Г. О.; Єрьоміна, З. Г.; Perekhoda, L. O.; Перехода, Л. А.; Еремина, А. А.; Yeromina, H. O.; Еремина, З. Г.; Yeromina, Z. G.