Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 11007 to 11026 of 26415 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2005Г. Сеферис. Мифосказ (перевод с новогреческого)Светличная, Е. И.; Світлична, Є. І.; Svitlychna, Ye. I.; Гаспаров, М. Л.; Гаспаров, М. Л.; Gasparov, M. L.
2012Гiстологiчнi дослiдження впливу спiроциклiчного похiдного оксiндолу на перебiг гострої ниркової недостатностi у щурiвЦубанова, Н. А.; Цубанова, Н. А.; Tsubanova, N. A.
2003Газохроматографiчний метод виявлення та кiлькiсного визначення кеторолакуБондар, В. С.; Болотова, О. В.; Bondar, V. S.; Bolotova, O. V.
2011Галогензамещенные анилиды 4-гидрокси-6,7-диметокси-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-карбоновой кислоты. Синтез и биологические свойстваМоспанова, Е. В.; Украинец, И. В.; Бевз, О. В.; Савченкова, Л. В.; Янкович, С. И.; Mospanova, O. V.; Ukrainets, I. V.; Bevz, O. V.; Savchenkova, L. V.; Yankovich, S. I.; Моспанова, О. В.; Українець, І. В.; Бевз, О. В.; Савченкова, Л. В.; Янкович, С. І.
1965Галуазит як склеюючий і розпушуючий агент у гранулюванні й таблетуванні лікарських речовинСало, Д. П.; Панасевич, О. О.; Слинько, Н. Д.; Salo, D. P.; Panasevich, O. O.; Slin'ko, N. D.; Сало, Д. П.; Панасевич, А. А.; Слынько, Н. Д.
2013Галузевий стандарт вищої освіти і освітня програма як основа підготовки компетентного фахівцяПрокопенко, Т. С.; Прокопенко, Т. С.; Prokopenko, T. S.; Горяча, Л. О.; Горячая, Л. А.; Goryacha, L. O.
2010Гаметогенез. Статеві клітини людиниФилипцова, О. В.; Кравченко, В. М.; Тимчук, Н. Ф.; Рибак, В. А.
2019Гаптоглобін як біохімічний маркер в патогенезі та діагностиці різних стадій остеоартрозу великих суглобівЛеонтьева, Ф. С.; Леонтьєва, Ф. С.; Leontieva, F. S.; Філімонова, Н. І.; Филимонова, Н. И.; Filimonova, N. I.; Morozenko, D. V.; Морозенко, Д. В.; Глєбова, К. В.; Глебова, Е. В.; Gliebova, K. V.; Шакун, О. А.; Шакун, E. A.; Shakun, О. А.
2014Гармонізація вимог до морфологічних ознак трави золототисячника з європейською фармакопеєюПроскурова, Я. О.; Коваленко, С. М.; Губарь, С. М.; Євсєєва, Л. В.; Проскурова, Я. О.; Коваленко, С. Н.; Губарь, С. М.; Евсеева, Л. В.; Proskurova, Yа. O.; Kovalenko, S. M.
2016Гармонізація вимог до якості трави золототисячника з вимогами монографії «Сentaury» Європейської фармакопеїПроскурова, Я. О.; Губарь, С. М.; Євтіфєєва, О. А.; Котова, Е. Е.; Котов, А. Г.; Проскурова, Я. А.; Губарь, С. Н.; Евтифеева, О. А.; Котова, Э. Э.; Котов, А. Г.; Proskurova, Yа. O.; Gubar, S. M.; Yevtifeyeva, O. A.; Kotovа, E. E.; Kotov, A. G.
2013Гармонізація законодавства України щодо фармаконаглядуМурашко, А. М.; Мурашко, А. Н.; Murashko, A. M.; Матвєєва, О. В.; Матвеева, О. В.; Matveeva, O. V.
2014Гармонізація систем якості фармацевтичної галузі GxP з системами якості вищої фармацевтичної освітиКайдалова, А. В.; Кайдалова, А. В.; Kaydalova, A. V.; Посилкіна, О. В.; Посылкина, О. В.; Posylkina, O. V.
2004Гастропротекторний засібКуценко, Т. А.; Дроговоз, С. М.; Деримедвідь, Л. В.; Куценко, Т. О.; Kutsenko, Т. А.; Drogovoz, S. M.; Деримедведь, Л. В.; Derimedvid, L. V.
2021Гейміфікація навчання у підготовці фахівців фармаціїСолдатов, Д. П.; Науменко, Н. В.
2021Гейміфікація у підготовці фахівців фармаціїСолдатов, Д. П.; Романовська, О. О.
1972Гель аминобентанита в полиэтилсилоксановой жидкости и «Эсилон–5»Алюшин, М. Т.; Барбэрошие, И. Е.; Сало, Д. П.; Алюшин, М. Т.; Барберошие, І. Є.; Alyushin, M. T.; Barbaroshie, I. E.; Salo, D. P.
2015Гель комбінованого складу для лікування та профілактики при гіпоестрогенових станах у гінекологіїВишневська, Л. І.; Зайченко, Г. В.; Половко, Н. П.; Бавикіна, М. Л.; Мегалінський, В. А.; Сініцина, О. С.; Литкін, Д. В.; Вишневская, Л. И.; Vyshnevska, L. I.; Zaychenko, G. V.; Polovko, N. P.; Бавыкина, М. Л.; Bavykinа, M. L.; Мегалинский, В. А.; Megalinsky, V. A.; Синицина, О. С.; Sinitsyna, O. S.; Lytkin, D. V.; Лыткин, Д. В.
2020Гельмінтози, характеристика, діагностика та лікування: сучасний аспектБондарєв, Є. В.; Бондарев, Е. В.; Bondarev, E. V.
2021Гелі, як м’яка лікарська форма для зовнішнього застосуванняОрищенко, А. Ю.; Ярних, Т. Г.; Олійник, С. В.; Орищенко, А. Ю.; Ярных, Т. Г.; Олейник, С. В.; Oryshchenko, A. Yu.; Yarnykh, T. H.; Oliinyk, S. V.
2020Гематологічні показники при гіпо- та гіпертиреозіОленіченко, А. А.; Olenichenko, A. A.; Мандрикіна, Х. В.; Mandrykina, Kh. V.; Щербак, О. А.; Щербак, Е. А.; Shcherbak, Ye. A.