Browsing by Content types Article

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 4787 to 4806 of 10701 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2005Г. Сеферис. Мифосказ (перевод с новогреческого)Светличная, Е. И.; Світлична, Є. І.; Svitlychna, Ye. I.; Гаспаров, М. Л.; Гаспаров, М. Л.; Gasparov, M. L.
2003Газохроматографiчний метод виявлення та кiлькiсного визначення кеторолакуБондар, В. С.; Болотова, О. В.; Bondar, V. S.; Bolotova, O. V.
2013Галузевий стандарт вищої освіти і освітня програма як основа підготовки компетентного фахівцяПрокопенко, Т. С.; Прокопенко, Т. С.; Prokopenko, T. S.; Горяча, Л. О.; Горячая, Л. А.; Goryacha, L. O.
2019Гаптоглобін як біохімічний маркер в патогенезі та діагностиці різних стадій остеоартрозу великих суглобівЛеонтьева, Ф. С.; Леонтьєва, Ф. С.; Leontieva, F. S.; Філімонова, Н. І.; Филимонова, Н. И.; Filimonova, N. I.; Morozenko, D. V.; Морозенко, Д. В.; Глєбова, К. В.; Глебова, Е. В.; Gliebova, K. V.; Шакун, О. А.; Шакун, E. A.; Shakun, О. А.
2016Гармонізація вимог до якості трави золототисячника з вимогами монографії «Сentaury» Європейської фармакопеїПроскурова, Я. О.; Губарь, С. М.; Євтіфєєва, О. А.; Котова, Е. Е.; Котов, А. Г.; Проскурова, Я. А.; Губарь, С. Н.; Евтифеева, О. А.; Котова, Э. Э.; Котов, А. Г.; Proskurova, Yа. O.; Gubar, S. M.; Yevtifeyeva, O. A.; Kotovа, E. E.; Kotov, A. G.
2018Гендерні аспекти в управлінні фармацевтичними організаціямиКубарева, И. В.; Кубарєва, І. В.; Kubareva, I. V.; Пузак, Н. А.; Пузак, Н. О.; Puzak, N. О.; Chmyhalo, N. V.; Чмихало, Н. В.; Чмыхало, Н. В.; Пузак, О. А.; Puzak, О. А.
2019Гендерні проблеми та питання екологічного літературного канонуФіляніна, Н. М.; Филянина, Н. Н.; Filyanina, N. M.
2020Генеричні лікарські засоби у програмі «Доступні ліки»: виклики та перспективиПопов, О. С.; Попов, А. С.; Popov, O. S.; Кравченко, І. В.; Кравченко, И. В.; Kravchenko, I. V.; Доброва, В. Є.; Доброва, В. Е.; Dobrova, V. Ye.
2019Гепатит C в Україні як важлива медико-соціальна проблемаКубарєва, І. В.; Кубарева, И. В.; Kubareva, І. V.; Ноздріна, А. А.; Ноздрина, А. А.; Nozdrina, A. A.
2007Гепатопротекторы растительного происхождения в лечении заболеваний печениЛитвинова, Е. В.; Літвінова, О. В.; Litvinova, O. V.
2019Гепатотропні засоби: дослідження асортименту і соціально-економічної доступності в Україні впродовж 2015-2017 рр.Геруш, О. В.; Яковлева, Л. В.; Ткачева, О. В.; Gerush, O. V.; Iakovlieva, L. V.; Tkachova, O. V.
2019Гербарний фонд кафедри фармакогнозії з часів заснування до сьогодення та використання його як науково-навчальної базиБатюченко, І. І.; Батюченко, И. И.; Batyuchenko, I. I.; Ковальова, А. М.; Ковалева, А. М.; Kovalyova, A. M.; Ільїна, Т. В.; Ильина, Т. В.; Ilyina, T. V.; Кошовий, О. М.; Koshoviy, O. M.
2013Геропротекторні властивості глюкозаміну у щурівЯковлєва, Л. В.; Яковлева, Л. В.; Yakovleva, L. V.; Кошова, О. Ю.; Кошовая, Е. Ю.; Koshova, O. Yu.; Ковальова, Є. О.; Ковалева, Е. О.; Kovaleva, Ye. O.
2018Гилњои бентонитии Тољикистон – њомили фарматсевтии мањсулоти занбури асалМусозода, С. М.; Шпичак, О. С.; Тихонов, А. И.; Халифаев, П. Д.; Мусозода, С. М.; Шпичак, О. С.; Тихонов, О. І.; Халифаев, П. Д.; Musozoda, S. M.; Shpychak, O. S.; Tikhonov, O. I.; Khalifaev, P. D.
2018Гиперпролактинемия и гипопрогестеронемия. Пути оптимизации фармакотерапииЦубанова, Н. А.; Tsubanova, N. A.
2015Гиперурикемия как элемент патогенеза метаболического синдромаЗагайко, А. Л.; Брюханова, Т. А.; Шкапо, А. И.; Загайко, А. Л.; Брюханова, Т. О.; Шкапо, А. І.; Zagayko, A. L.; Briukhanova, T. O.; Shkapo, A. I.
1979Гипогликемическая активность ароматических сульфогидразидов и их производныхЧерных, В. П.; Макурина, В. И.; Джан-Темирова, Т. С.; Петюнин, П. А.; Халеева, Л. Д.; Тимашева, И. Н.; Спесивцева, З. С.; Черних, В. П.; Макуріна, В. І.; Джан-Темірова, Т. С.; Петюнін, П. О.; Халєєва, Л. Д.; Тимашева, І. Н.; Спесивцева, З. С.; Chernykh, V. P.; Makurina, V. I.; Djan-Temirova, T. S.; Petyunin, Р. О.; Khaleeva, L. D.; Timasheva, I. M.; Spesivtseva, Z. S.
2019Гиполипидемическая и антиатеросклеротическая активность биологически активных веществ чеснока посевногоСтолетов, Ю. В.; Куценко, Т. А.; Уланова, В. А.; Белик, Г. В.
2018Гистологическое исследование биоптатов кожи морских свинок в условиях модельного аллергического контактного дерматитаШакина, Л. А.; Шакіна, Л. О.; Shakina, L. O.; Малоштан, Л. М.; Малоштан, Л. Н.; Maloshtan, L. M.; Шаталова, О. М.; Shatalova, O. M.
2016Глобалізація: наслідки розвиткуГладкова, О. В.; Гладкова, О. В.; Gladkova, O. V.; Уткіна, О.; Уткина, Е.; Utkina, H.