Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10015
Title: З досвіду використання мультимедійних засобів для активізації самостійної роботи студентів при вивченні латинської мови
Authors: Лелюк, О.
Lel'uk, O.
Лелюк, Е.
Keywords: використання мультимедійних засобів;мультимедійні засоби;самостійна робота студентів;вивчення латинської мови;Інтернет-технології
Issue Date: Apr-2016
Publisher: Харків : Вид-во НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Лелюк, О. З досвіду використання мультимедійних засобів для активізації самостійної роботи студентів при вивченні латинської мови / О. Лелюк // Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм: матеріали Всеукр. дистанційної наук.-практ. конф. з міжнар. участю (14–15 квіт. 2016 року, м. Харків). – Харків : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 164–166.
Abstract: Одним із найважливіших резервів підвищення ефективності вищої освіти є оптимізація самостійної роботи студентів. В умовах інформатизації освіти і обмеженої кількості навчальних годин, що відводяться на вивчення мовних дисциплін у непрофільних ВНЗ, якісна мовна підготовка спеціаліста можлива лише в тому випадку, коли основна увага приділяється не стільки аудиторним заняттям, скільки самостійній діяльності студентів, яку поєднано з сучасними інформаційними технологіями в цілому та Інтернет-технологіями зокрема.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10015
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фундаментальної та мовної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Leliuk.pdf205,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.