Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10173
Title: Самостійна пізнавальна діяльність студентів як домінантна складова кредитно-модульної системи навчання
Authors: Дорошина, Л. Ф.
Doroshina, L. F.
Keywords: освіта;самостійна пізнавальна діяльність студентів;кредитно-модульна система навчання;організація самостійної навчальної роботи в системі освіти
Issue Date: Apr-2011
Publisher: Харків : Вид-во НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Дорошина, Л. Ф. Самостійна пізнавальна діяльність студентів як домінантна складова кредитно-модульної системи навчання / Л. Ф. Дорошина // Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (14–15 квіт. 2011 р., м. Харків). – Харків : Вид-во НФаУ, 2011. – С. 32–37.
Abstract: Питання організації самостійної навчальної роботи в системі освіти постійно знаходяться в сфері інтересів дослідників. Огляд спеціальної літератури з цієї теми дозволив нам зробити висновок, що для реалізації поставлених завдань використовується широкий арсенал різних видів робіт для самостійної роботи студентів: електронні версії лекцій, представлені на СD-дисках та розміщені на Інтернет-сайтах; виконання вправ, завдань із використанням допоміжних засобів (різні види конспекту, виписки, план, тези, анотація, рецензія); робота з навчальними книгами, першоджерелами; підготовка письмових повідомлень (різні види рефератів, повідомлення, доповідь, дайджест, статті), структурно-логічних схем лекцій; виконання різного виду творчих завдань (складання кросвордів, розв’язування ситуацій, підготовка до тренінгів).
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10173
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фундаментальної та мовної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doroshina.pdf101,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.