Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1046
Title: Оцінка національної лікарської політики в Україні з використанням індикаторів ВООЗ
Authors: Пестун, І. В.
Pestun, I. V.
Пестун, И. В.
Keywords: національна лікарська політика;індикатори ВООЗ;система лікарського забезпечення;регулювання фармацевтичного сектору
Issue Date: 2008
Publisher: Запорізький державний медичний університет
Bibliographic description (Ukraine): Пестун І. В. Оцінка національної лікарської політики в Україні з використанням індикаторів ВООЗ / І. В. Пестун // Запорожский медицинский журнал. - 2008. - № 6. - С. 96-99.
Abstract: Запропоновано використовувати в якості критерію оцінки змін національної лікарської політики індикатори ВООЗ, які наведено в статті в адаптованому до вітчизняного фармацевтичного ринку вигляді. Наведено характеристику демографічних і економічних даних в контексті охорони здоров’я і забезпечення ліками, систему оцінки регулювання сектору лікарського забезпечення, правову базу, процедури реєстрації ліків, оцінку системи забезпечення необхідними лікарськими засобами, контролю якості, перевірки та інспектування, регламентацію просування і рекламування лікарських засобів. Представлено критерії оцінювання ціноутворення на лікарські засоби, фінансування в державному секторі, постачання та зберігання, інформаційної роботи серед лікарів та населення щодо раціонального використання ліків.
It is offered to use as criterion of an estimation of changes in national drug policy indicators of WHO which are brought in article in the adapted kind for the domestic pharmaceutical market. It is brought the characteristic of demographic and economic data in a health protection context and maintenance with medicines, system of an estimation of regulation of medicinal maintenance sector, legal base, procedures of registration of medicines, an estimation of necessary medical products system, quality assurance, check and inspection, a regulation of promotion and advertising of medical products. Criteria of estimation pricings on medical products, financing in public sector, supply and storage, information work among doctors and the population concerning rational use of medicines are presented.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/1046
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ФММItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.