Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10577
Title: 1-Феніл-4-о-толіл¬аміно-1,5-дігідропірол-2-он, який проявляє антиоксидантну активність
Authors: Зубков, В. О.
Таран, С. Г.
Кізь, О. В.
Вороніна, Л. М.
Стрельченко, К. В.
Красільнікова, О. А.
Зубков, В. А.
Таран, С. Г.
Кизь, О. В.
Воронина, Л. М.
Стрельченко, К. В.
Красильникова, К. В.
Zubkov, V. O.
Taran, S. G.
Kiz, O. V.
Voronina, L. M.
Strelchenko, K. V.
Krasilnikova, O. A.
Keywords: 1-R-4-аріламіно-1,5дігідропірол-2-он;антиоксидантна активність
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтеліктуальної власності України
Bibliographic description (Ukraine): Пат. 90547 U Україна, МПК С07D 207/38 А61Р 39/06. 1-Феніл-4-о-толіл¬аміно-1,5-дігідропірол-2-он, який проявляє антиоксидантну активність / Зубков В. О., Таран С. Г., Кізь О. В., Вороніна Л. М., Стрельпченко К. В., Красільнікова О. А.; заявник і власник патенту Національний фарма¬цевтичний університет. – № а 2008 05672 ; заявл. 30.04.2008; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9.
Abstract: Винахід відноситься до хіміко-фармацевтичної галузі, а саме до нових біологічно активних хіміч-них сполук, похідних з ряду 1-R-4-аріламіно-1,5дігідропірол-2-ону, з вираженою антиоксидант-ною активністю і можуть бути використані, як акти-вна діюча речовина при одержанні лікарських за-собів у різних лікарських формах.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10577
Appears in Collections:Патенти та винаходи кафедри медичної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
90547-uapatents.com.pdf120,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.