Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10672
Title: Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному фармацевтичному університеті
Other Titles: Становление и развитие физического воспитания и спорта в Национальном фармацевтическом университете
Formation and development of physical training and sports at the National University of Pharmacy
Authors: Королінська, С. В.
Королинская, С. В.
Korolinska, S. V.
Keywords: здоровий спосіб життя;спорт;історія кафедри;фізичне виховання;история кафедры;здоровый образ жизни;физическое воспитание;спорт;history of a department;healthy lifestyle;physical training;sport
Issue Date: 2015
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Королінська, С. В. Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному фармацевтичному університеті / С. В. Королінська // 210 років фармацевтичної освіти: традиції та інновації: матеріли наук.-прак. конф., м. Харків, 27 листоп. 2015 р. – Харків, 2015. – С. 50–55.
Abstract: Кафедрою фізичного виховання та здоров’я за більш ніж 65-річну історію накопичено значний досвід, розвиваються спортивна та оздоровча робота серед студентської молоді, що спрямована на залучення студентів до здорового способу життя. Організаційна та навчально-методична робота кафедри дає змогу колективу поєднувати високий рівень освітньої підготовки студентів-фармацевтів із фізичним розвитком студентської молоді.
Кафедрой физического воспитания и здоровья за более чем 65-летнюю историю накоплен значительный опыт, развиваются спортивная и оздоровительная работа среди студенческой молодежи, направленные на привлечение студентов к здоровому образу жизни. Организационная и учебно-методическая работа кафедры позволяет коллективу сочетать высокий уровень образовательной подготовки студентов-фармацевтов с физическим развитием студенческой молодежи.
The department of physical training and health for more than 65 years of history has significant experience, sports and health work are developing among students, which aims to attract students to a healthy lifestyle. Organizational and educational-methodical works of the department allow combining a high level of educational training pharmacy students with physical development.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10672
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фiзичної реабілітації та здоров'я
Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50-55.pdf461,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.