Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10683
Title: Програма, методичні рекомендації та контрольні завдання з медичної хімії для студентів ступеневої форми навчання спеціальності «Клінічна фармація»
Authors: Гриценко, І. С.
Таран, С. Г.
Перехода, Л. О.
Березнякова, Н. Л.
Подольський, І. М.
Федосов, А. І.
Цапко, Т. О.
Кізь, О. В.
Гриценко, И. С.
Таран, С. Г.
Перехода, Л. А.
Березнякова, Н. Л.
Подольский, И. Н.
Федосов, А. И.
Цапко, Т. А.
Кизь, О. В.
Gritsenko, I. S.
Taran, S. G.
Perekhoda, L. O.
Berezniakova, N. L.
Podolsky, I. M.
Fedosov, A. I.
Tcapko, T. O.
Kiz, O. V.
Keywords: клінічна фармація;clinical pharmacy;клиническая фармация
Issue Date: 2012
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Програма, методичні рекомендації та контрольні завдання з медичної хімії для студентів ступеневої форми навчання спеціальності «Клінічна фармація» / І. С. Гриценко, С. Г. Таран, Л. О. Перехода, Н. Л. Березнякова та ін. - X. : Вид-во НФаУ, 2012. - 35 c.
Abstract: Збірка методичних вказівок містить, відомості про предмет і завдання фармацевтичної хімії, правила роботи в лабораторії та оформлення робочого журналу, мету і завдання кожного заняття, методичні вказівки до поставлених завдань, теоретичні питання і питання для самопідготовки, перелік питань для самостійного вивчення і самостійної роботи. При написанні методичних вказівок використано сучасну українську хімічну номенклатуру, що базується на латинських назвах елементів.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10683
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри медичної хiмiї
Наукові публікації кафедри медичної хiмiї
Наукові публікації кафедри ХПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Медична химия_метод_рекомендації_2012.pdf66,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.