Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10744
Title: Видатні особистості фармації
Other Titles: Выдающиеся личности фармации
Personalities of pharmacy
Authors: Сербін, А. Г.
Сербин, А. Г.
Serbin, A. G.
Keywords: історія кафедри ботаніки;видатні особистості;наукова;методична та видавнича діяльність;история кафедры;научная;методическая;издательская деятельность;story of the department;scientific;methodical;publishing work
Issue Date: 2015
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Сербін, А. Г. Видатні особистості фармації / А. Г. Сербін // 210 років фармацевтичної освіти: традиції та інновації: матеріли наук.-практ. конф., м. Харків, 27 листоп. 2015 р. – Харків, 2015. – С. 133–137.
Abstract: В повідомленні приводиться історія кафедри ботаніки починаючи з часу заснування в 1921 році до сьогодення. Описуються видатні люди, які керували кафедрою або працюють на ній. Приводяться дані про досягнення в науковій та методичній роботі, про написання і видання підручників, посібників, слоників, монографій, розроблення та впровадження в практику охорони здоров’я лікарських препаратів.
В сообщении приводится история кафедры ботаники с 1921 года по настоящее время. Описываются выдающиеся люди, которые руководили кафедрой или работают на ней. Приводятся данные о достижениях в научной и методической работе, о написании и издании учебников, учебных пособий, словарей, монографий, разработки и внедрению в практику здравоохранения лекарственных препаратов.
This abstract about the story of the Department of Botany from 1921 to the present time. Describes the outstanding people, who headed or work on the department. Presents data about the developments in scientific and methodical work, also data about writing and publishing textbooks, instructional books, dictionaries, monographs, data about the development and implementation in public health practice of drugs.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10744
Appears in Collections:Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
133-137.pdf435,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.