Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11192
Title: Наукова спадщина вчених Національного фармацевтичного університету Ч.7 (2013–2014)
Authors: Гавриш, Н. Б.
Гавриш, Н. Б.
Gavrish, N. B.
Хівренко, В. В.
Хивренко, В. В.
Hivrenko, V. V.
Щетініна, І. А.
Щетинина, И. А.
Shchetinina, I. A.
Лазоренко, І. М.
Лазоренко, И. Н.
Lazorenko, I. N.
Keywords: праці вчених НФаУ;бібліографічний покажчик
Issue Date: 2016
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Наукова спадщина вчених Національного фармацевтичного університету : бібліогр. покажч. видань ун-ту з 2013 по 2014 рік. Ч. 7 (2013–2014) / уклад. : Н. Б. Гавриш, В. В. Хівренко, І. А. Щетиніна, І. М. Лазоренко. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 641 с.
Abstract: Бібліографічний покажчик у 7-й частині містить повну інформацію про друковані праці вчених Національного фармацевтичного університету за період з 2013 по 2014 рік. Десять розділів 7-ї частини включають: 5921 джерел інформації, до яких входять бібліографічні описи монографій, підручників, навчальних посібників, довідників, методичних видань, тез доповідей конференцій, статей з періодичних видань, авторефератів дисертацій та дисертацій, патентів, інформаційних листів вчених НФаУ з 2013 по 2014 рік. Матеріал у покажчику розташований у систематичному порядку. Всередині розділів матеріал подано за алфавітом прізвищ авторів. Видання доповнюється авторським покажчиком. Бібліографічний опис здійснюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис»; ГОСТ 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»; ДСТУ 3582-2013 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»; ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках».
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11192
Appears in Collections:Бібліографічні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Покажчик Ч. 7.pdf4,73 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.