Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12388
Title: Аналіз ринку препаратів для лікування доброякісних захворювань передміхурової залози з метою визначення маркетингових можливостей для вітчизняного виробника
Authors: Зайченко, В. С.
Євтушенко, О. М.
Рубан, О. А.
Маслій, Ю. С.
Равшанов, Т. Б.
Zaychenko, V. S.
Evtushenko, O. M.
Ruban, O. A.
Maslii, Yu. S.
Ravshanov, T. B.
Keywords: фармацевтичний ринок;лікарські засоби;захворювання передміхурової залози;маркетингові дослідження
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Аналіз ринку препаратів для лікування доброякісних захворювань передміхурової залози з метою визначення маркетингових можливостей для вітчизняного виробника / В. С. Зайченко, О. М. Євтушенко, О. А. Рубан, Ю. С. Маслій, Т. Б. Равшанов // ScienceRise: Pharmaceutical Science. - 2017. - № 1. - С. 53-61.
Abstract: Поширення урологічних захворювань, а саме простатиту та доброякісної гіперплазії передміхурової залози, призводять до погіршення стану фізичного та психологічного здоров’я працездатного населення нашої країни, що у підсумку, впливає (у макроекономічному аспекті) на здатність виробляти валовий національний продукт, підвищує кількість виплат за листами непрацездатності. У зв’язку з зазначеним пошук нових схем лікування даних захворювань є актуальним питанням сучасної медицини, а розробка нових лікарських засобів залишається гострим питанням для вітчизняної фармації. Тому доречним є визначення стану ринку, тенденцій споживання препаратів для лікування даних захворювань. Проведені дослідження становлять базу для обґрунтування доцільності пошуку, розробки та виведення на ринок інноваційних ліків. Метою роботи стало вивчення структури та тенденцій розвитку українського ринку лікарських засобів для профілактики та лікування доброякісних захворювань передміхурової залози з метою визначення маркетингових можливостей для вітчизняної фармації. Матеріали та методи. Дослідження проведено за допомогою структурного аналізу, з використанням логічного і графічного методів, методів маркетингового аналізу. Результати. Визначено динаміку змін та тенденції розвитку українського ринку лікарських засобів зазначеної групи. Виявлено структуру ринку за кількістю найменувань, брендів, за формами випуску, країнами-виробниками, за складом. Результати свідчать, що за останні 15 років кількість зареєстрованих препаратів даної групи скоротилось, хоча збільшилась кількість пропозицій від вітчизняних виробників. Однак, все одно, за структурою країн-виробників ринок залишається імпортозалежним – препарати закордонного виробництва займають біля 70% вітчизняного ринку за номенклатурою і більше 78 % за обсягом реалізації. Ринок препаратів для лікування доброякісних захворювань передміхурової залози має позитивну тенденцію як в динаміці обсягів збуту, так і в структурі асортименту. За загальними підсумками в 2016 році відзначається збільшення обсягу продажів товарів «аптечного кошика» в грошовому вираженні. Висновки. На базі виявлених змін розроблено певні пропозиції для вітчизняної фармацевтичної індустрії – ринок має відносно незначний асортимент вітчизняних комплексних лікарських засобів, що мають у своєму складі рослинну сировину, тому розробка та виведення інноваційних лікарських засобів є перспективним напрямком розвитку
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12388
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри ФММ
Наукові публікації кафедри клінічної фармакології ІПКСФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.