Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12504
Title: Відповідальне самолікування при найбільш поширених захворюваннях. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 2 доповнена. Симптоматичне лікування за-хворювань шлунково-кишкового тракту
Authors: Міщенко, О. Я.
Зайченко, Г. В.
Осташко, В. Ф.
Березняков, А. В.
Халєєва, О. Л.
Файзуллін, О. В.
Коваленко, Є. М.
Равшанов, Т. Б.
Mishchenko, O. Ya.
Zaychenko, G. V.
Ostashko, V. F.
Berezniakov, A. V.
Khalieieva, O. L.
Faizullin, A. V.
Kovalenko, E. M.
Ravshanov, T. B.
Мищенко, О. Я.
Зайченко, А. В.
Халеева, Е. Л.
Файзуллин, О. В.
Коваленко, Е. Н.
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Відповідальне самолікування при найбільш поширених захворюваннях. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Ч. 2, доп. Симптоматичне лікування захворювань шлунково-кишкового тракту: метод. рек. - Х. : НФаУ. – 2016. – 92 с.
Abstract: У даному навчальному посібнику наведено інформацію про основні етіопатогенетичні аспектів захворювань шлунково-кишкового тракту, кліні-ко-фармакологічну характеристику лікарських засобів, алгоритм та сучасні підходи фармацевтичної опіки при відпуску симптоматичних засобів для лі-кування захворювань шлунково-кишкового тракту згідно з чинними прото-колами провізора (фармацевта). Навчальний посібник рекомендований для провізорів, клінічних провізорів, фармацевтів, слухачів циклів підвищення кваліфікації ВНЗ.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12504
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри клінічної фармакології ІПКСФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ШКТ.pdf
  Restricted Access
142,02 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.