Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12537
Title: Відповідальне самолікування при найбільш поширених захворюваннях. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 3 доповнена. Симптоматичне лікування захворювань верхніх дихальних шляхів
Authors: Зайченко, Г. В.
Міщенко, О. Я.
Осташко, В. Ф.
Файзуллін, О. В.
Халєєва, О. Л.
Березняков, А. В.
Коваленко, Є. М.
Равшанов, Т. Б.
Zaychenko, G. V.
Mishchenko, O. Ya.
Ostashko, V. F.
Faizullin, A. V.
Khalieieva, O. L.
Berezniakov, A. V.
Kovalenko, E. M.
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Відповідальне самолікування при найбільш поширених захворюваннях. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 3 доповнена. Симптоматичне лікування захворювань верхніх дихальних шляхів : методичні рекомендації / Г. В. Зайченко, О. Я. Міщенко, В. Ф. Осташко та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – 129 с.
Abstract: У даних методичних рекомендаціях наведено інформацію про основні етіопатогенетичні аспекти синдромів і симптомів захворювань верхніх диха-льних шляхів, які підлягають симптоматичній терапії, про клініко-фармакологічну характеристику лікарських засобів, алгоритм та сучасні підходи до фармацевтичної опіки при відпуску симптоматичних засобів для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів згідно з чинними прото-колами провізора (фармацевта). Методичні рекомендації призначені для провізорів-інтернів, провізо-рів, клінічних провізорів, фармацевтів, слухачів циклів підвищення кваліфі-кації ВНЗ.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/12537
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри клінічної фармакології ІПКСФ
Наукові публікації кафедри клінічної фармакології ІПКСФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дихання.pdf
  Restricted Access
272,89 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.