Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13286
Title: Вивчення зв’язку «структура-антиоксидантна активність» похідних 1-[2-(R-феніліміно)-4-метил-3-(3[морфолін-4-іл]пропіл)-2,3-дигідро-1,3-тіазол-5-іл]етан-1-ону
Authors: Єрьоміна, Г. О.
Перехода, Л. О.
Гріневич, Л. О.
Yeromina, H. O.
Perekhoda, L. O.
Перехода, Л. А.
Grinevich, L. O.
Гриневич, Л. А.
Keywords: 1-[2-(R-феніліміно)-4-метил-3-(3[морфолін-4-іл]пропіл)-2,3-дигідро-1,3-тіазол-5-іл]етан-1-ону;тіазол
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Вивчення зв’язку «структура-антиоксидантна активність» похідних 1-[2-(R-феніліміно)-4-метил-3-(3[морфолін-4-іл]пропіл)-2,3-дигідро-1,3-тіазол-5-іл]етан-1-ону / І. В. Драпак та ін. // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матеріали VI наук.-практ. конф з міжнар. участю, 10-11 лист. 2016 р. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2016. - С. 31.
Abstract: Цілеспрямований пошук нових антиоксидантних препаратів є актуальним предметом досліджень, оскільки становить великий інтерес для профілактики та лікування багатьох захворювань, у патогенезі яких має місце оксидативний стрес. Для цілеспрямованого пошуку теоретичною платформою є вивчення кількісного співвідношення структура-активність (QSAR). Похідні тіазолу є перспективними для пошуку біологічно активних сполук
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13286
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри медичної хiмiї

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦ ФАРМАЦ на друк.pdf4,56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.