Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13344
Title: Badania aktywności przeciwzapalnej, adaptogennej i odnawiającej suchego ekstraktu z korzeni jeżówki bladej (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.)
Other Titles: Studies of anti-inflammatory, adaptogenic and regenerative activity of dry extract from echinacea pale (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) roots
Authors: Diakonowa, Ja. V.
Дьяконова, Ж. В.
Zupaniec, I. A.
Зупанець, І. А.
Зупанец, И. А.
Kisliczenko, V. S.
Кисличенко, В. С.
Kyslychenko, V. S.
Zupanets, I. A.
Diakonova, Ia. V.
Keywords: Echinacea pallida;dry extract;pharmacological activity;Echinacea pallida;suchy ekstrakt;aktywność farmakologiczna
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Diakonowa, J. W. Badania aktywności przeciwzapalnej, adaptogennej i odnawiającej suchego ekstraktu z korzeni jeżówki bladej (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) / J. W. Diakonowa, I. A. Zupaniec, W. S. Kisliczenko // Postępy Fitoterapii. - 2016. - № 4. - Р. 251-254.
Abstract: Introduction. In Ukraine only Echinacea purpurea (L.) Moench is used for production of medicines, whereas in other countries also Echinacea (Nutt.) Nutt. is also used. The scientists of Poltava Agricultural Academy cultivated new sort of Echinacea pallida in order to expand the plant raw-materials base of Ukraine. The scientists of National Pharmaceutical University obtained the dry extract of this sort of Echinacea. Next, phytochemical composition of dry extract from the roots of Echinacea pallida species Krasawica prerii was studied. Aim. The aim of our work was the study of pharmacological activity of this extract. Material and methods. Anti-inflammatory activity was studied using the model of carrageenan edema of mice limbs. Adaptogenic activity was researched involving rats; those rats were put into the pool will cool water that created the situation of stress. Reparative activity was studied involving rats, using the model of conventional wounds. Results. It was determined that dry extract from Echinacea pale roots exhibits anti-inflammatory, adaptogenic and regenerative activity. Conclusions. As a result of studies carried out the dry extract from Echinacea pallida can be used for production of medicine preparations with anti-inflammatory, adaptogenic and regenerative activities.
Wstęp. Do produkcji leków na Ukrainie wykorzystuje się Echinacea purpurea (L.) Moench, ale wiadomo, że w innych krajach jest również stosowana Echinacea (Nutt.) Nutt. Naukowcy Połtawskiej Akademii Agrarnej uprawiają nową odmianę jeżówki bladej w celu rozszerzenia bazy surowców na Ukrainie. Na Narodowym Uniwersytecie Farmaceutycznym otrzymano suchy ekstrakt z tego gatunku jeżówki. Następnie przeprowadzono badanie składu fitochemicznego ekstraktu suchego z korzenia jeżówki bladej gatunku Krasawica prerii. Cel pracy. Celem pracy było określenie aktywności farmakologicznej tego ekstraktu. Materiał i metody. Badanie aktywności przeciwzapalnej przeprowadzono na modelu obrzęku kończyny u myszy (obrzęk łapy indukowano karageniną). Badanie aktywności adaptogennej określano na szczurach; zwierzęta umieszczono w basenie z zimną wodą, co wywoływało u nich stan stresu. Badanie aktywności odnawiającej wykonywano na modelu rany standardowej u szczurów. Wyniki. Przeprowadzone badania wykazały, że suchy ekstrakt z jeżówki bladej ma działanie przeciwzapalne, adaptogenne oraz odnawiające. Wnioski. W wyniku przeprowadzonych badań suchy ekstrakt z jeżówki bladej może być stosowany do produkcji fitopreparatów o działaniu przeciwzapalnym, adaptogennym oraz wpływającym na szybkość gojenia się ran.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13344
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакогнозiї та нутриціології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pf_2016_251-254.pdf89,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.