Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13578
Title: Спосіб одержання поліфенольного комплексу з гепатопротекторною активністю з галінсоги дрібноквіткової
Authors: Волочай, В. І.
Ковальов, В. М.
Штриголь, С. Ю.
Койро, О. О.
Товчига, О. В.
Краснікова, Т. О.
Волочай, В. И.
Volochay, V. I.
Kovalev, V. M.
Ковалев, В. Н.
Shtrygol’, S. Yu.
Штрыголь, C. Ю.
Коyro, О. О.
Tovchiga, O. V.
Krasnikova, T. O.
Красникова, Т. А.
Keywords: Galinsoga parviflora Cav.;галінсога дрібноквіткова;екстракти;гепатопротектори
Issue Date: 2012
Bibliographic description (Ukraine): Патент на корисну модель № 75973 Україна МПК А61К 36/28 (2006.01), А61К 135/00 (2006.01), А61Р 1/16 (2006.01). Спосіб одержання поліфенольного комплексу з гепатопротекторною активністю з галінсоги дрібноквіткової / Волочай В. І., Ковальов В. М., Штриголь С. Ю., Койро О. О., Товчига О. В., Краснікова Т. О.; заявник і патентовласник НФаУ. – № u 2012 04506; заявл. 10.04.2012; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24. – 4 с.
Abstract: Спосіб одержання поліфенольного комплексу з гепатопротекторною активністю шляхом екстракції подрібненої рослинної сировини етанолом, упарювання до водного залишку, очищення хлороформом з подальшим сушінням, причому як рослинну сировину використовують траву галінсоги дрібноквіткової (Galinsoga parviflora Cav.), екстракцію здійснюють 10-кратною кількістю 69-71 % етанолу протягом 12-13 годин, одержаний екстракт концентрують до 1/20 початкового об'єму та очищують хлороформом при співвідношенні водного залишку до хлороформу як 1:1.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13578
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакогнозії
Патенти та винаходи співробітників кафедри фармакологiї та фармакотерапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
patent 75973.pdf186,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Admin Tools