Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13929
Title: Comparison of chromatographic methods of analysis in a thin layer of the sorbent for identification of famotidine in tablets
Other Titles: Порівняння хроматографічних методів аналізу в тонкому шарі сорбенту при проведенні ідентифікації фамотидину у таблетках
Сравнение хроматографических методов анализа в тонком слое сорбента при проведении идентификации фамотидина в таблетках
Authors: Myhal, A. V.
Marksa, M.
Golovchenko, O. S.
Georgiyants, V. A.
Ivanauskas, L.
Мигаль, А. В.
Маркса, М.
Головченко, О. С.
Георгіянц, В. А.
Іванаускас, Л.
Мигаль, А. В.
Маркса, М.
Головченко, О. С.
Георгиянц, В. А.
Иванаускас, Л.
Keywords: famotidine;identification;verification;thin layer chromatography;фамотидин;ідентифікація;верифікація;тонкошарова хроматографія;фамотидин;идентификация;верификация;тонкослойная хроматография
Issue Date: 2017
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Comparison of chromatographic methods of analysis in a thin layer of the sorbent for identification of famotidine in tablets / A. V. Myhal, M. Marksa, O. S. Golovchenko, V. A. Georgiyants, L. Ivanauskas // Вісник фармації. - 2017. - № 2. - С. 21-24.
Abstract: Today three national manufacturers produce famotidine tablets, but the SPhU does not contain any monograph for this dosage form. Aim. To verify TLC and study the possibility of using the HPTLC method for identification of famotidine in tablets. Materials and methods. The objects of the study were three batches of famotidine tablets. TLC and HPTLC were used as the methods of the study. Results and discussion. The possibility of using TLC and HPTLC methods for identification of famotidine tablets was confirmed in the study. The main spots of the test solutions corresponded to the size and the Rf value of the main spots of the standard solution. The Rf value for all solutions was 0.5. Conclusions. Thus, TLC as well as HPTLC can be recommended for inclusion to the SPhU; however, HPTLC is more economically advantageous
Мета роботи. На теперішній час три вітчизняних виробники випускають таблетки фамотидину, однак ДФУ не містить монографії на цю форму. Метою дослідження було провести верифікацію ТШХ та вивчити можливість застосування ВЕТШХ для ідентифікації фамотидину в таблетках. Матеріали та методи. Об’єктами дослідження було обрано три серії таблеток фамотидину. Методи дослідження – ТШХ та ВЕТШХ. Результати та їх обговорення. У ході дослідження було підтверджено можливість застосування методик ТШХ та ВЕТШХ для ідентифікації фамотидину у таблетках. Основні плями, отримані при хроматографуванні випробовуваних розчинів, відповідають за розмірами та положенням основній плямі, отриманій при хроматографуванні розчину порівняння. Rf для всіх розчинів становить 0,5. Висновки. Таким чином, як ТШХ, так і ВЕТШХ можуть бути рекомендовані для включення до ДФУ, однак ВЕТШХ є більш економічно вигідною
Цель работы. На сегодняшний день три отечественных производителя выпускают таблетки фамотидина, однако несмотря на это, ГФУ не содержит монографии на эту форму. Целью исследования было провести верификацию ТСХ и изучить возможность использования ВЭТСХ для идентификации фамотидина в таблетках. Материалы и методы. Объектами исследования были выбраны три серии таблеток фамотидина, методами исследования были выбраны ТСХ и ВЭТСХ. Результаты и их обсуждение. В ходе исследования была подтверждена возможность использования методик ТСХ и ВЭТСХ для идентификации фамотидина в таблетках. Основные пятна, полученные при хроматографировании испытуемых растворов, соответствуют размерам и положению основного пятна, полученного при хроматографировании раствора сравнения. Rf для всех растворов составил 0,5. Выводы. Таким образом, как ТСХ, так и ВЭТСХ могут быть рекомендованы для включения в ГФУ. Однако ВЭТСХ является более экономически выгодной
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13929
ISSN: 1562-7241
Appears in Collections:Вісник фармації. Архів статей 2010-2021
Наукові публікації кафедри фармацевтичної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105545-223937-1-PB.pdf585,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.