Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14121
Title: Адаптація іноземних студентів-фармацевтів до умов життя в Україні (на прикладі НФаУ)
Authors: Королінська, С. В.
Кололинская, С. В.
Korolinska, S. V.
Зелененко, Н. О.
Зелененко, Н. А.
Zelenenko, N. O.
Keywords: іноземні студенти;адаптація;професійна підготовка;соціальне середовище;готовність;иностранные студенты;адаптация;профессиональная подготовка;социальная среда;готовность;foreign students;adaptation;professional training;social environment;readiness
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Королінська, С. В. Адаптація іноземних студентів-фармацевтів до умов життя в Україні (на прикладі НФаУ) / С. В. Королінська, Н. О. Зелененко // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали XXIX міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 29. – С. 340 – 343.
Abstract: В статті розглядаються питання професійної підготовки іноземних студентів у вітчизняних вищих навчальних закладах. Підкреслюється, що, окрім фахової підготовки, необхідно забезпечити проведення спеціального комплексу заходів, спрямованих на соціально-психологічну адаптацію іноземних студентів до нового мовного та соціокультурного середовища.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14121
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фiзичної реабілітації та здоров'я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Королінська.pdf442,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.