Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14218
Title: Фізичне виховання як аспект соціального становлення особистості
Authors: Зелененко, Н. О.
Зелененко, Н. А.
Zelenenko, N. O.
Keywords: фізичне виховання;особистисть;соціалізація;физическое воспитание;личность;социализация;physical training;personality;socialization
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Зелененко, Н. О. Фізичне виховання як аспект соціального становлення особитості / Н. О. Зелененко // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Дніпро, 24 – 25 лист. 2017 р. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. – Ч. I. – С. 248 – 250.
Abstract: У процесі виховання молодого покоління, яке не має належного соціального досвіду, педагоги мають постійно дбати про створення сприятливих умов для формування у вихованців певних мотивів виховання. Заняття фізичною культурою впливають на моральні якості, розвиток вольової та емоційної сфер людини, естетичних i етичних уявлень i потреб. Фізична культура прямо і опосередковано охоплює такі властивості, якості, орієнтації особистості, які дозволяють їй розвиватися в гармонії з культурою суспільства.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14218
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фiзичної реабілітації та здоров'я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zel.-249-251.pdf293,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.