Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14362
Title: Похідні 2-[4-арил-2-фенілімінотіазол-3-іл]-етанолу, що проявляють протизапальну активність
Authors: Перехода, Л. О.
Єрьоміна, Г. О.
Єрьоміна, З. Г.
Perekhoda, L. O.
Перехода, Л. А.
Еремина, А. А.
Yeromina, H. O.
Еремина, З. Г.
Yeromina, Z. G.
Keywords: кларитин;похідні
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Пат. на корисну модель № 120847 України МПК С07В 43/00, А61К 31/427, А61Р 29/00. Похідні 2-[4-арил-2-фенілімінотіазол-3-іл]-етанолу, що проявляють протизапальну активність / Г. О. Єрьоміна, О. Ю. Кошова, В. С. Щербініна, Т. К Юдкевич, С. А. Гращенкова, Л. О. Перехода, З. Г. Єрьоміна, А. М. Демченко; Власник НФаУ. - № 2017 03579; заявл. 12.04.2017; опубл. 27.11.17, Бюл. № 22.
Abstract: Корисна модель належить до хіміко-фармацевтичної хімії та медицини, зокрема до синтезу нових біологічно активних хімічних сполук у ряду похідних 1,3-тіазолу, і можуть бути використані як лікарські субстанції при створенні фармацевтичних препаратів з протизапальною активністю.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14362
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри медичної хiмiї

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
120847 солі етанолу п.зап.pdf262,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.