Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14673
Title: До питання вивчення Ф. І. Шмітом собору Св. Софії у Києві
Other Titles: F. I. Schmit. The scientist’s note «St. Sofia»
Authors: Філіппенко, Р. І.
Боброва, М. І.
Filippenko, R. I.
Bobrova, M. I.
Филиппенко, Р. И.
Боброва, М. И.
Keywords: Шмит Ф. И.;Харьковский университет;история искусства;Св. София;Schmit F. I.;Kharkov University;history of art;St. Sofia
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: ХДС
Bibliographic description (Ukraine): Філіппенко, Р. І. До питання вивчення Ф. І. Шмітом собору Св. Софії у Києві / Р. І. Філіппенко, М. І. Боброва // «Актуальні питання богослов’я та історії Церкви» : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. до 1900-річчя преставлення св. ап. і єв. Іоанна Богослова, м. Харків, 5 жовтня 2017 р. – Харків: ХДС, 2017. – С. 133–135.
Abstract: Ф.І. Шміт (1877–1937) – видатний представник російської та української історичної науки, відомий візантиніст, блискучий лектор і педагог, один із засновників музейної справи в УРСР і СРСР. Після переїзду до Харкова у 1912 р. Ф.І. Шміт продо- вжував активно займатися дослідженням візантійського мистецтва. Однак візантійська тема поступово перестала бути головною в науковій творчості вченого. Дослідник почав жваво цікавитися питаннями давньоруського мистецтва, зокрема зайнявся вивченням собору Св. Софії у Києві. Тезисы посвящены выдающемуся представителю российской и украинской искусствоведческой науки Ф. И. Шмиту, который оставил заметный след в изучении истории византийского и древнерусского искусства. Ученый является одним из основателей музейного дела в УССР и СССР. The thesis deals with the work of an outstanding representative of the Russian and Ukrainian art science F. I. Schmit, who made a considerable contribution to the study of the history of Byzantine and Old Russian art. The scientist was one of the founders of museums in the UkrSSR and the USSR.
Description: Ростислав Філіппенко, канд. іст. наук, доцент, Національний фармацевтичний університет. Марина Боброва, зав. відділу книжкових пам’яток, цінних видань і рукописів, Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14673
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри українознавства та латинської мови
Наукові публікації кафедри філософії та соціологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.