Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15006
Title: Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров'я. Роль працівника аптеки в раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 5. Профілактика та симптоматичне лікування остеопорозу, остеохондрозу та йодної недостатності
Authors: Міщенко, О. Я.
Риженко, І. М.
Осташко, В. Ф.
Березняков, А. В.
Файзуллін, О. В.
Сініцина, О. С.
Коваленко, Є. М.
Мищенко, О. Я.
Рыженко, И. М.
Осташко, В. Ф.
Березняков, А. В.
Файзуллин, А. В.
Синицина, О. С.
Халеева, Е. Л.
Коваленко, Е. М.
Mishchenko, O. Ya.
Ryzhenko, I. M.
Ostashko, V. F.
Berezniakov, A. V.
Faizullin, A. V.
Sinitsyna, O. S.
Khalieieva, O. L.
Kovalenko, E. M.
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров'я. Роль працівника аптеки в раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 5. Профілактика та симптоматичне лікування остеопорозу, остеохондрозу та йодної недостатності : метод. рек. / О. Я. Міщенко та ін. - Харків : НФаУ, 2017. - 72 с.
Abstract: У даних методичних рекомендаціях наведено інформацію про основні етіопатогенетичні аспекти окремих порушень метаболізму, клініко-фармакологічну характеристику лікарських засобів, алгоритм та сучасні підходи фармацевтичної опіки при відпуску засобів для симптоматичного лікування остеопорозу, остеоартрозу та йодної недостатності згідно з чинними протоколами провізора (фармацевта). Зміст методичних рекомендацій відповідає змісту уніфікованих програм циклів тематичного удосконалення спеціалістів фармації та викладачів закладів вищої освіти: «Сучасні підходи до ефективного та безпечного використання лікарських засобів. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ліків», «Сучасні аспекти виписування та раціонального застосування лікарських засобів», «Клініко-фармацевтичні аспекти відпуску ліків в умовах належної аптечної практики», «Сучасні організаційні, фармацевтичні та клініко-фармакологічні аспекти відпуску та застосування лікарських засобів», «Імплементація в практичну діяльність аптечних закладів, протоколів провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських засобів для симптоматичного лікування поширених порушень стану здоров’я», «Інноваційні підходи до викладання медико-біологічних дисциплін у контексті сучасних тенденцій розвитку медичної та фармацевтичної освіти», «Особливості викладання фармакології та клінічної фармакології у вищих медичних та фармацевтичних закладах освіти: фокус на інтеграцію до Європейської зони вищої освіти», передатестаційного циклу зі спеціальності «Клінічна фармація», стажування з фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації і програми первинної спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності (освітньої програми) «Клінічна фармація». Методичні рекомендації призначені для провізорів, клінічних провізорів, фармацевтів та слухачів циклів підвищення кваліфікації закладів вищої освіти.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15006
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри клінічної фармакології ІПКСФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод О-оз.pdf
  Restricted Access
1,56 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.