Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15145
Title: Вимоги до устатковання для лабораторних випробувань в умовах функціонування системи якості згідно із ДСТУ ISO/IEC 17025
Authors: Должикова, О. В.
Должикова, Е. В.
Dolzhykova, O. V.
Єрьоменко, Р. Ф.
Еременко, Р. Ф.
Yeromenko, R. F.
Козар, В. В.
Kozar, V. V.
Keywords: лабораторні випробування;laboratory tests;лабораторные испытания;система якості;система качества;quality system;лабораторне устатковання;laboratory equipment;лабораторное оборудование
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Должикова, О. В. Вимоги до устатковання для лабораторних випробувань в умовах функціонування системи якості згідно із ДСТУ ISO/IEC 17025 / О. В. Должикова, Р. Ф. Єрьоменко, В. В. Козар // Управління якістю в фармації : матеріали ХI наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 19 трав. 2017 р. - Х., 2017. - С. 55.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15145
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри клiнiчної лабораторної дiагностики
Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55.pdf178,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.