Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15209
Title: Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров'я. Роль працівника аптеки в раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 1. Симптоматичне лікування больового синдрому, підвищення температури тіла та окремих порушень нервової системи
Authors: Міщенко, О. Я.
Риженко, І. М.
Осташко, В. Ф.
Файзуллін, О. В.
Березняков, А. В.
Сініцина, О. С.
Халєєва, О. Л.
Мищенко, О. Я.
Рыженко, И. М.
Осташко, В. Ф.
Файзуллин, А. В.
Березняков, А. В.
Синицина, О. С.
Халеева, Е. Л.
Mishchenko, O. Ya.
Ryzhenko, I. M.
Ostashko, V. F.
Faizullin, A. V.
Berezniakov, A. V.
Sinitsyna, O. S.
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Відповідальне самолікування найбільш поширених порушень стану здоров'я. Роль працівника аптеки у раціональному застосуванні безрецептурних лікарських засобів. Частина 1. Симптоматичне лікування больового синдрому, підвищеної температури тіла та окремих порушень нервової системи: метод. рек. / О.Я. Міщенко, І.М. Риженко, В.Ф. Осташко та ін.; під заг. ред. проф. О. Я. Міщенко. - Харків: НФаУ, 2017. - 124 с.
Abstract: У даних методичних рекомендаціях наведено інформацію про основні етіопатогенетичні аспекти окремих порушень нервової системи, станів, що супроводжуються больовим синдромом та підвищенням температури тіла, клініко-фармакологічну характеристику лікарських засобів, алгоритм та сучасні підходи фармацевтичної опіки при відпуску засобів для симптоматичного лікування вказаних порушень згідно з чиними протоколами провізора (фармацевта). Зміст методичних рекомендацій відповідає змісту уніфікованих програм циклів тематичного удосконалення спеціалістів фармації та викладачів закладів вищої освіти: "Сучасні підходи до ефективного та безпечного використання лікарських засобів. Фармацевтична опіка при відпуску безрецептурних ліків", "Сучасні аспекти виписування та раціонального застосування лікарських засобів", "Клініко-фармацевтичні виписування та раціонального застосування лікарських засобів", "Клініко-фармацевтичні аспекти відпуску ліків в умовах належної аптечної практики", "Сучасні організаційні, фармацевтичні та клініко-фармакологічні аспекти відпуску та застосування лікарських засобів", "Імплементація в практичну діяльність аптечних закладів протоколів провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських засобів для лікування поширених порушень стану здоров'я" "Іноваційні підходи до викладання медико-біологічних дисциплін у контексті сучасних тенденцій розвитку медичної та фармацевтичної освіти", "Особливості викладання фармакології та клінічної фармакології у вищих медичних та фармацевтичних закладах освіти: фокус на інтеграцію до Європейської зони вищої освіти", передатестаційного циклу зі спеціальності "Клінічна фармація", стажування з фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації і програми первинної спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності (освітньої програми) "Клінічна фармація". Методичні рекомендації призначенні для провізорів, клінічних провізорів, фармацевтів та слухачів циклів підвищення кваліфікації закладів вищої освіти.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15209
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри клінічної фармакології ІПКСФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод.pdf
  Restricted Access
методичні рекомендації1,58 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.