Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16396
Title: Прогнозування фармакокінетичного профілю нових N-морфоліновмісних тіосечови
Authors: Перехода, Л. О.
Єрьоміна, З. Г.
Єрьоміна, Г. О.
Кізь, О. В.
Перехода, Л. А.
Perekhoda, L. O.
Еремина, А. А.
Yeromina, H. O.
Еремина, З. Г.
Yeromina, Z. G.
Kiz, O. V.
Кизь, О. В.
Keywords: «Правила пʼяти»;молекулярна рефракція;константа іонізації
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Прогнозування фармакокінетичного профілю нових N-морфоліновмісних тіосечови / Г. О. Єрьоміна [та ін.] // Science and life : Proceedings of articles the international scientific conference, Czech Republic, Karlovy Vary - Kyiv, Ukraine, November 16 - 17, 2017. - Karlovy Vary : Skleněný Můstek, 2017. - Р. 134-136.
Abstract: На сьогодні фармацевтичний ринок України потребує впровадження нових оригінальних високоефективних та малотоксичних лікарських засобів, які могли б скласти гідну конкуренцію імпортним препаратам. Поскільки розробка ефективних лікарських субстанцій є тривалим процесом і вимагає колосальних фінансових затрат, все частіше початковим етапом пошуку фармакологічно активних речовин стає використання доекспериментальних методів in silico.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16396
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри медичної хiмiї

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези_Карлові Вари_2017.pdf922,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.