Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16539
Назва: A social significance of the pharmacogenetic testing in Ukraine on the example of the CYP2B6 gene participating in the nicotine metabolism
Інші назви: Соціальна значущість проведення фармакогенетичного тестування в Україні на прикладі гена CYP2B6, що бере участь у метаболізмі нікотину
Социальная значимость проведения фармакогенетического тестирования в Украине на примере гена CYP2B6, участвующего в метаболизме никотина
Автори: Kobets, M. M.
Filiptsova, O. V.
Kobets, Yu. M.
Кобець, М. М.
Філіпцова, О. В.
Кобець, Ю. М.
Кобец, М. Н.
Филипцова, О. В.
Кобец, Ю. Н.
Теми: Pharmacogenetic testing;CYP2B6 gene;nicotine addiction;Ukraine;фармакогенетичне тестування;ген CYP2B6;нікотинова залежність;Україна;фармакогенетическое тестирование;ген CYP2B6;никотиновая зависимость;Украина
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Kobets, M. M. A social significance of the pharmacogenetic testing in Ukraine on the example of the CYP2B6 gene participating in the nicotine metabolism / M. M. Kobets, O. V. Filiptsova, Yu. M. Kobets // Вісник фармації. - 2018. - № 2. - С. 52-56. doi : 10.24959/nphj.18.2204
Короткий огляд (реферат): The study of the pharmacogenetic testing in Ukraine on the example of the gene CYP2B6 participating in the nicotine metabolism is currently topical and socially significant problem. Aim. To determine the potential sample among the residents of Ukraine, for which the therapeutic effect of the treatment of nicotine addiction with bupropion will be the most effective considering polymorphism of the CYP2B6 gene. Materials and methods . Genotyping of the participants in the study with respect to CYP2B6 polymorphism ( rs3745274 ) was carried out using a polymerase chain reaction. In addition to genotyping, the survey participants filled in questionnaires that reflected their socio-demographic data, as well as the lifestyle, duration and frequency of smoking. Results and discussion. In the course of the studies conducted it has been found that approximately 7 % of the population has a genetic variant of CYP2B6 predisposing to smoking. The same persons are a potential target audi - ence for conducting the personalized therapy. Conclusions. Prior the pharmacotherapy it is advisable to conduct the pharmacogenetic testing, which will reduce the cost of therapy and the risk of side effects in the futurе
Вивчення проведення фармакогенетичного тестування в Україні на прикладі гена CYP2B6 , який бере участь у метаболізмі нікотину, є актуальною і соціально значущою проблемою. Мета. Визначення потенційної вибірки серед жителів України, для якої терапевтичний ефект лікування ніко - тинової залежності бупропіоном буде найбільш ефективним з урахуванням поліморфізму гена CYP2B6 . Матеріали та методи. Генотипування учасників дослідження щодо поліморфізму CYP2B6 ( rs3745274 ) здійснювалося з використанням полімеразної ланцюгової реакції. Крім генотипування учасники дослідження заповнювали анкети, в яких були відображені їх соціодемографічні дані, а також особливості способу життя, тривалості та частоти паління. Результати та їх обговорення. В ході проведених досліджень встановлено, що приблизно 7 % населення має генетичний варіант CYP2B6 , який сприяє палінню. Ці ж особи є потенційною цільовою аудиторією для про - ведення персоналізованої терапії. Висновки. Доцільним для призначення фармакотерапії є проведення фармакогенетичного тестування, що в подальшому дозволить знизити вартість лікування і ризик розвитку побічних ефектів
Изучение проведения фармакогенетического тестирования в Украине на примере гена CYP2B6 , участвую - щего в метаболизме никотина, является актуальной и социально значимой проблемой. Цель . Определение потенциальной выборки среди жителей Украины, для которой терапевтический эф - фект лечения никотиновой зависимости бупропионом будет наиболее эффективным с учетом полиморфизма гена CYP2B6 . Материалы и методы. Генотипирование участников исследования в отношении полиморфизма CYP2B6 ( rs3745274 ) осуществлялось с использованием полимеразной цепной реакции. Кроме генотипирования участ - ники исследования заполняли анкеты, в которых были отражены их социодемографические данные, а также особенности образа жизни, длительности и частоты курения. Результаты и их обсуждение. В ходе проведенных исследований установлено, что примерно 7 % населе - ния имеет генетический вариант CYP2B6 , предрасполагающий к курению. Эти же лица являются потенциаль - ной целевой аудиторией для проведения персонализированной терапии. Выводы. Целесообразным для назначения фармакотерапии является проведение фармакогенетического тестирования, что в дальнейшем позволит снизить стоимость лечения и риск развития побочных эффектов
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16539
Розташовується у зібраннях:Вісник фармації. Архів статей 2010-2023
Наукові публікації кафедри ФММ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
132162-284842-1-PB.pdf519,95 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.