Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16567
Title: The substantiation of the selection of medicinal plants and their rational application in diseases of the hepatobiliary system
Authors: Glushchenko, A. V.
Vladymyrova, I. M.
Georgiyants, V. A.
Глущенко, А. В.
Владимирова, І. М.
Георгіянц, В. А.
Георгиянц, В. А.
Владимирова, И. М.
Keywords: лікарські рослини;методологія вибору;раціональне застосування;гепатопротекторна дія;жовчогінна дія
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Glushchenko, A. V. The substantiation of the selection of medicinal plants and their rational application in diseases of the hepatobiliary system / A. V. Glushchenko, I. M. Vladymyrova, V. A. Georgiyants // Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». - 2018. - № 2 (12). - P. 9-16.
Abstract: Мета. Метою роботи була розробка методологічних засад з обґрунтування вибору лікарських рослин та фітопрепаратів при захворюваннях гепатобіліарної системи та визначення аспектів їх раціонально- го застосування. Методи дослідження. Дослідження здійснювали шляхом аналізу наукових літературних відомостей і результатів власних експериментальних досліджень з визначення впливу груп рослинних біологічно ак- тивних речовин (БАР) на ланки патологічного процесу при захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів. Результати дослідження. Гепатопротектори рослинного походження є достатньо чисельною групою препаратів і становлять понад половину всіх наявних на фармацевтичному ринку гепатопротекторів. Серед популярних лікарських рослин та препаратів на їх основі (моно- та багатокомпонентних) визна- чають розторопшу плямисту, артишок посівний, рутку лікарську, основними групами діючих речовин в яких є флавоноїди, гідроксикоричні кислоти та алкалоїди відповідно. Хоча насправді спектр лікарських рослин (та груп біологічно активних речовин), що застосовуються для профілактики та лікування за- хворювань гепатобіліарної системи, є набагато ширшим. Тому у статті обґрунтовано необхідність ро- зробки алгоритму вибору лікарських рослин для лікування захворювань гепатобіліарної системи, що ба- зується на визначенні основних етіологічних та патогенетичних аспектах захворювань печінки та жо- вчовивідних шляхів, особливостях застосування лікарських рослин, спектр дії яких обумовлений різними групами біологічно активних речовин. Висновки. На основі наукових відомостей щодо етіології, основних ланок патологічного процесу та основних клініко-біохімічних синдромів захворювань гепатобіліарної системи представлено основні напрямки лікування даних захворювань рослинними засобами. Обґрунтовано необхідність розроб- лення методологічних засад з обґрунтування вибору лікарських рослин та фітопрепаратів при за- хворюваннях гепатобіліарної системи та визначення аспектів їх раціонального застосування. Сфо- рмульовано основні принципи застосування лікарських рослин при захворюваннях печінки та жовчо- вивідних шляхів
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16567
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакогнозії
Наукові публікації кафедри фармацевтичної хімії
Наукові публікації кафедри ЯССЛ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The_substantiation_of_the_selection_of_medicinal_p.pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.